Noodopvang Afghaanse evacués

Maandag 23 augustus 2021 werd het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide geopend voor de tijdelijke noodopvang van ongeveer 400 mensen uit Afghanistan. Zij zijn vanuit hun land geëvacueerd vanwege de zeer onveilige situatie daar. Velen van hen hebben gewerkt met medewerkers aan de VN-missie in Afghanistan.

Het ministerie van Defensie is eigenaar van het Walaardt Sacré Kamp; zij bieden een deel van hun terrein aan voor deze tijdelijke noodopvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzorgt de opvang. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de verblijfsaanvragen. De meeste evacués hebben inmiddels een verblijfsvergunning ontvangen. Daarmee is het proces gestart om voor deze statushouders een woning in Nederland te vinden. Voor een aantal gezinnen is dit al gelukt.

Opvang

Naar omstandigheden gaat het goed met de mensen. Zij zijn bezig om Nederlands te leren en vinden hun weg in het openbare leven in Zeist. De volwassenen en kinderen doen mee aan diverse activiteiten op het terrein. Ze zijn enorm dankbaar om hier te kunnen zijn, op een veilige plek en komen graag in contact met de mensen in Nederland en Zeist.

Lees meer over de evacués in de opvang.

Tijdelijkheid en samenstelling noodopvang

De urgentie om mensen in nood te helpen is nog steeds hoog in ons land. Daarom heeft het COA een aanvraag ingediend om het gebruik van het Walaardt Sacré Kamp voor de opvang van de Afghaanse vluchtelingen met 6 maanden te verlengen tot 1 januari 2023.

De noodopvang blijft tijdelijk van aard en er worden in het WSK alleen evacués uit Afghanistan opgevangen. Het aantal mensen dat in de opvang verblijft, wisselt. Er stromen mensen uit, onder wie mensen die een woning toegewezen krijgen. Er stromen soms ook nog mensen in die onlangs uit Afghanistan zijn gevlucht.

Peuteropvang en onderwijs kinderen

Onder de evacués zijn veel kinderen. De gemeente is ervoor verantwoordelijk voor dat alle leerplichtige kinderen in Zeist naar school gaan. Dus ook de Afghaanse kinderen die nu tijdelijk in ons dorp verblijven.

  • De peuters tussen 2 en 4 jaar nemen deel aan activiteiten op de locatie.
  • De kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar volgen basisonderwijs bij de Kameleon in Den Dolder en bij de Oranje Nassauschool in Bilthoven (door WereldKidz). 
  • De kinderen vanaf 12 jaar gaan naar internationale schakelklassen in Utrecht.

Tijdelijke extra in- en uitgang terrein

Om het terrein op en af te komen, kunnen de mensen gebruik maken van een (oude) in- en uitgang. Net als de hoofdingang wordt deze tijdelijke poort dag en nacht bewaakt. Leveranciers kunnen er ook gebruik van maken.

Naar aanleiding van signalen van direct omwonenden zijn er aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren rond de tijdelijke extra in- en uitgang. Ook zijn er signalen gedeeld met het COA, bijvoorbeeld om de mensen te wijzen op de Nederlandse verkeersregels.

Activiteiten op maat met MeanderOmnium

MeanderOmnium verzorgt diverse activiteiten zoals sport, verkeerslessen en creatieve activiteiten in groepsvorm. 

Wilt u zelf of met een organisatie iets betekenen voor de evacués? Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk of ideeën voor activiteiten. Dan kunt u dat delen met de organisatie MeanderOmnium. MeanderOmnium houdt overzicht over alle initiatieven. Samen met MeanderOmnium bekijkt het COA welke initiatieven aansluiten bij de behoefte van de evacués. U kunt een mail sturen aan welkominzeist@meanderomnium.nl

Contact

Als er nieuws is over de noodopvang dan leest u dat op de website van het COA via coa.nl/zeist-hobbemalaan.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij:

Noodopvang Kamp van Zeist

De toestroom van vluchtelingen in Nederland is zo groot dat er extra opvanglocaties nodig zijn. Zeist en Soest hebben aangegeven mee te willen werken aan een noodopvanglocatie op het Kamp van Zeist.