Opvang Kamp van Zeist

De toestroom van vluchtelingen in Nederland is zo groot dat er extra opvanglocaties nodig zijn. Zeist heeft, in nauwe afstemming met Soest, aangegeven mee te willen werken aan een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders op het terrein van Kamp van Zeist.