Opvang Kamp van Zeist

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente Zeist gevraagd of er bij ons in de gemeente mogelijkheden zijn voor de opvang van vluchtelingen. De toestroom van vluchtelingen in Nederland is zo groot dat er extra opvanglocaties nodig zijn. Zeist heeft, in nauwe afstemming met Soest, aangegeven mee te willen werken aan een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders op het terrein van Kamp van Zeist.

Nu noodopvang, straks azc

De nood is zo hoog, dat er vooruitlopend op de realisatie van een asielzoekerscentrum (azc) eerst een noodopvang is klaar gemaakt op Kamp van Zeist. Deze noodopvang sluit zodra het azc klaar is. Dit azc is waarschijnlijk in december klaar en blijft maximaal 5 jaar in gebruik. Het azc biedt plaats aan ongeveer 400 personen.