Locatie noodopvang

Door de enorme toestroom van vluchtelingen is er een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen in Nederland. Hierdoor is een onmenselijke situatie ontstaan in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) was al in gesprek met gemeenten Zeist en Soest over het realiseren van een azc (asielzoekerscentrum) op Kamp van Zeist.

Vooruitlopend daarop is er nu eerst noodopvang vlakbij de plek waar straks het azc komt, namelijk naast de oude supermarkt. Het COA heeft hierom gevraagd en beide gemeenten hebben laten weten hierin hun verantwoordelijkheid te willen nemen en zijn bereid hieraan hun medewerking te verlenen.

Tiny houses

De bewoners van de tiny houses konden tot 1 juli 2022 op het terrein Kamp van Zeist blijven wonen. Alle bewoners hebben inmiddels een andere woonplek. De oplossingen zijn zeer divers: mét tiny house verhuizen naar elders in het land, verhuizen naar een tijdelijke woning, naar een definitieve woning, naar een camping of op wereldreis gaan.

Zendmast

Het is van belang dat de bewoners en medewerkers op de locatie kunnen beschikken over een wifi-verbinding. In de buurt van de locatie is geen glasvezel aanwezig, daarom is er een zendmast geplaatst op het terrein van de opvanglocatie. De zendmast gaat weg als de opvang van de vluchtelingen wordt beëindigd.