Nieuws over de opvang

De tijdelijke noodopvang Kamp van Zeist is donderdag 28 april geopend. Hier leest u de laatste ontwikkelingen.

25 oktober

Het COA heeft ons laten weten dat de bouw van het azc op het terrein van Kamp van Zeist uitloopt. De vertraging ontstaat door schaarste van diverse noodzakelijke bouwmaterialen en de daaruit ontstane lange levertijden. De noodopvang blijft open tot het azc in gebruik wordt genomen. Naar verwachting is dat april/mei 2023. 

19 september

Kinderen en onderwijs

Er wonen nu 59 kinderen onder de 18 jaar in de noodopvang. Voor de zomer zijn de peuters op de voorschoolse educatie gestart. De kinderen tussen de 12 en 17,5 jaar gaan naar de internationale schakelklas. 

Op 12 september is de eerste groep van 15 kinderen van 6 tot en met 11 jaar gestart op de basisschool. Totdat het schoolgebouw op de locatie Kamp van Zeist klaar is, gaan de kinderen naar school in Bilthoven, in het gebouw van de voormalige Aeres mavo. Een tweede groep met kinderen van 4 en 5 jaar en oudere basisschoolkinderen die vanaf augustus in de noodopvang zijn komen wonen, start zo snel mogelijk. Hierin zijn we afhankelijk van werving van personeel door Wereldkidz. Tot die tijd organiseren we een divers programma voor deze kinderen, zodat ze alvast wennen aan de Nederlandse taal en cultuur en zich in de breedte ontwikkelen in sport, spel, taal, muziek en dansen. 

Momenteel telt de noodopvang ongeveer 200 personen. De meeste bewoners komen uit Syrië, Eritrea, Somalië, Jemen en Irak. Daarnaast komt nog een aantal uit Iran, Ethiopië, Turkije of is staatloos.

COA start bouwwerkzaamheden azc Kamp van Zeist

De realisatie van het azc krijgt steeds meer vorm. Na het vertrek van de laatste tiny houses in juli is het COA begonnen met grondwerkzaamheden op het terrein. Vanaf begin september arriveren units op het terrein van Kamp van Zeist, naast de noodopvang. Het gaat om units van een voormalig gebouw van het Philips Innovation Center Eindhoven. De 336 units worden deze maand vanuit Best naar Zeist getransporteerd. Daar verbouwt het COA de units tot de nieuwe opvanglocatie: een azc voor 400 vluchtelingen voor de periode van maximaal 5 jaar. 

Met het azc in Zeist bieden we aan 400 mensen in nood een veilige plek en leveren we een bijdrage aan menswaardige opvang in de huidige opvangcrisis. Volgens de planning van het COA wordt de opvanglocatie in december opgeleverd. De noodopvang met 200 opvangplekken sluit als het azc opent.

Op 30 augustus heeft gemeente Zeist aan het COA een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocatie op de locatie Kampweg 120 in Zeist.

Terugblik omwonendenoverleg 28 juni

Op 28 juni vond het 3e omwonendenoverleg plaats. Het COA blikte terug op de afgelopen weken. Bewoners zijn aardig thuisgeraakt in hun nieuwe woonomgeving en nemen actief deel aan verschillende activiteiten, zoals taallessen en sport en spel. Het COA liet ook weten dat de bouw van het asielzoekerscentrum op de locatie Kamp van Zeist vertraagd is. De opening zal vermoedelijk in de loop van december zijn. 

Aanpassingen verkeersborden en markering

Vanuit het omwonendenoverleg is verkeersveiligheid rondom Kamp van Zeist als aandachtspunt genoemd. Gemeente Zeist gaat nu een aantal aanpassingen doen om de verkeerssituatie overzichtelijker te maken bij de hoek Richelleweg en Kampweg.

Er komen haaientanden en extra scheidingsstrepen op het asfalt en er komen borden om het verkeer te wijzen op:

  • de maximale snelheid die er geldt,
  • einde voorrangsweg en
  • overstekende fietsers.

Wegwerkzaamheden fietspad Soesterberg - Zeist

Het fietspad tussen Soesterberg en Zeist krijgt een opknapbeurt. Het pad was toe aan (regulier) onderhoud. Het beginstuk wordt voorzien van bestrating en de gaten in het pad worden hersteld met hetzelfde materiaal dat er nu ligt. Zo kunnen naast de huidige gebruikers, ook de bewoners van de opvang op het terrein van Kamp van Zeist, gemakkelijk en veilig het centrum van Zeist bereiken met de fiets.

Archief nieuwsberichten

De nieuwsberichten van mei vindt u in ons archief.