Zorg, onderwijs en vrijwilligers

Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de geldigheid van documenten.

Zorg

De mensen ondergaan een coronatest, een tbc-controle en krijgen een medische intake. Op de locatie is medische zorg aanwezig. Dit wordt verzorgd door medewerkers van de GezondsheidsZorg Asielzoekers (GZA).

Corona

Alle vluchtelingen krijgen een vaccinatie tegen COVID-19 aangeboden. Zij kunnen zich laten testen en vaccineren tegen corona op de Bergweg 101C in Zeist.

Onderwijs

De kinderen die in de noodopvang verblijven hebben recht op onderwijs. Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, ook in een tijdelijke situatie zoals in de noodopvang. Gemeente Zeist is verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijs en de onderwijshuisvesting voor deze kinderen.

Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgen een intake bij een taalschool in Amersfoort of Utrecht, waarna zij daar kunnen starten.

Het schoolbestuur van Wereldkidz verzorgt het basisonderwijs. Totdat het schoolgebouw op de locatie Kamp van Zeist klaar is, gaan de kinderen naar school in Bilthoven (gebouw voormalig Aeres mavo).

Vrijwilligers

In opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten mensen zich belangeloos in voor vluchtelingen. Met eigen initiatieven, of vanuit organisaties en bedrijven.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die:

  • (samen met inwoners) klein fietsonderhoud en fietsreparaties willen doen
  • fiets(verkeer)les willen geven 
  • op basisniveau met bewoners taal willen oefenen 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar welkominzeist@meanderomnium.nl.