Veilige woonomgeving

De gemeente werkt samen met de politie, brandweer en het Openbaar Ministerie aan uw veiligheid.

Hier leest u wat u in een bepaalde situatie kunt doen en met wie u contact kunt opnemen.

Wij hebben BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in dienst die toezicht houden op het gebied van verkeer, milieu, de Alcoholwet en de algemene plaatselijke verordening. De BOA’s werken zowel in burger als in uniform en bij het constateren van strafbare feiten hebben zij dezelfde bevoegdheden als de politie.

Bouwinspecteurs bij illegale bouw of illegaal gebruik

De gemeente Zeist treedt handhavend op tegen overtredingen als hiervoor een handhavingsverzoek is ontvangen of als deze aan de beurt is in het eigen handhavingsprogramma.

Burgernet

Burgernet informeert burgers over actualiteiten die met veiligheid in de wijk te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing of een woninginbreker die in de buurt is gesignaleerd.

Aanmelden voor burgernet

Waaks!

Waaks! is een samenwerkingsproject tussen de politie, de gemeente en inwoners om vooral woninginbraken tegen te gaan. Het (landelijke) project is aanvankelijk gericht op hondenbezitters, maar deelname is ook mogelijk voor mensen zonder hond. Hoe meer mensen alert zijn, hoe veiliger het wordt. U ontvangt informatie van politie, wijkmanagers en de gemeente. De informatie bevat vooral preventietips, cijfers, waarschuwingen en verzoeken om uit te kijken naar verdachte personen.

Schriftelijk aanmelden kan via het aanmeldingsformulier voor Waaks (pdf, 800 KB) .

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar waaks@zeist.nl.

WhatsApp - Veiligheid

Steeds meer inwoners maken gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Via WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in de buurt. U kunt samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Een WhatsApp-groep opzetten is een initiatief van de burger.

Groepsbeheerder

Per wijk of buurt worden er 1 of meer groepsbeheerder(s) door de bewoners zelf aangesteld. De beheerder van de WhatsApp-groep in de eigen wijk is ook deelnemer.

Via contacten in de eigen wijk ontvangt de beheerder de mobiele nummers van de deelnemers en voert deze in de groep in. Soms zit de beheerder ook in een bovenliggende groep en onderhoudt het berichtenverkeer met de buurtgroep. De beheerder bewaakt de WhatsApp-groep, zodat deze alleen gaat over buurtpreventie en niet over andere zaken. Haar/Zijn telefoonnummer kan doorgegeven worden aan de wijkmanager of de wijkagenten. Zonodig kan de gemeente faciliteren in het plaatsen van WhatsApp-borden in de wijk, advies voor WhatsApp-beheerder(s) en het verstrekken van de WhatsApp-informatie.

Schriftelijk aanmelden kan via het aanmeldingsformulier WhatsApp-beheerder (pdf, 824 KB)

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar waaks@zeist.nl.

Buurtpreventie

In sommige wijken is er ook buurtpreventie, waarbij buurtbewoners geregeld in de wijk aanwezig zijn om overlast, vandalisme en misdrijven te voorkomen. Een buurtpreventieteam heeft nauw contact met de gemeente en politie. Wilt u buurtpreventie opstarten? Neem dan contact op met de wijkmanager van uw wijk.

Bij spoedeisende en verdachte situaties belt u 112. Wilt u iets doorgeven of bespreken met de politie en heeft het geen haast? Bel dan 0900 8844. U kunt, indien wenselijk, naar de wijkagent(en) vragen.

Voor het vliegen met drones gelden regels. Welke regels gelden, hangt af van het risico op een ongeval tijdens de vlucht. Bepaal in welke categorie uw vlucht valt en welke regels voor uw dronevlucht gelden. Ook kleine (speelgoed)drones vallen onder deze nieuwe regels.

Er zijn 3 categorieën, vluchten met een:

Kijk voor meer informatie op:

De gemeente en politie zetten zich samen in om het aantal woninginbraken te verminderen. Lees ook op politie.nl:

De stichting Hartslag Zeist zet zich in voor het verhogen van de overlevingskansen van mensen die worden getroffen door een hartstilstand. Hierbij is de inzet van burgerhulpverleners en het snel ter plaatse zijn van een automatische externe defibrillator (AED) van groot belang, zodat een reanimatie binnen 6 minuten kan worden opgestart.

Voor vragen, wijkinitiatieven en ondersteuning kan er contact opgenomen via info@hartslagzeist.nl of kijk op Stichting Hartslag Zeist.

Heeft u een vraag aan de brandweer? Neem dan contact op met de Veiligheidsregio Utrecht via:

De crisisorganisatie in de regio Utrecht is de wettelijke taak van de Veiligheidsregio Utrecht; een samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht, waarbij ook de gemeente Zeist aangesloten is.

De provincie Utrecht heeft de risico´s in de provincie gepresenteerd op een risicokaart.

Luister als de sirene gaat naar Radio M Utrecht. De zender is te ontvangen via etherfrequentie FM 93.5. U kunt bij grote rampen ook crisis.nl raadplegen.