Woning huren

Bent u op zoek naar een huurwoning in Zeist? Dan kunt u zich laten inschrijven bij WoningNet. Woningnet biedt woningen in de sociale huursector, maar ook woningen van andere aanbieders. Voor de meeste sociale huurwoningen heeft u een huisvestingsvergunning nodig.

Toewijzing van sociale huurwoningen

De toewijzing van sociale huurwoningen is vastgesteld in de Huisvestingsverordening.  Deze verordening geldt sinds 1 juli 2019 en bevat regels over toewijzing, urgentie en inschrijving. Het gaat in het kort over:

 • Inschrijving voor sociale huurwoningen gaat via WoningNet. De corporaties bieden hun beschikte woningen hierop aan.
 • Woningen worden toegewezen op basis van inschrijftijd. Er kunnen uitzonderingen zijn, zo hebben lage inkomens, jongeren of ouderen bij bepaalde woningen voorrang.
 • Een deel van het beschikbare aanbod wordt toegewezen aan asielzoekers die een verblijfstatus hebben, aan mensen die uitstromen uit maatschappelijke instellingen of urgenten.
 • Mensen die dringend woonruimte nodig hebben, hebben in bepaalde gevallen recht op woonurgentie. Hiermee krijgen ze voorrang op overige woningzoekenden. De urgentieregels staan in de verordening.
 • Specifieke toewijzing voor bijzondere doelgroepen, woongroepen, loting en bevordering van doorstroming. Deze lokale regels (Artikel 2.4.2 Lid C en E en artikel 2.6.3 Lid A en D in de verordening) gelden alleen voor de gemeente Zeist.

Woningcorporaties

De woningcorporaties in Zeist zijn:

Wij hebben prestatieafspraken met woningcorporaties en hun huurdersorganisaties gemaakt. De afspraken zijn onder meer gericht op:

 • de voorraad sociale huurwoningen,
 • het voorkomen van schuldenproblematiek,
 • de toewijzing van bijzondere doelgroepen,
 • verduurzaming van de woningvoorraad,
 • energiebesparing bij huurders en
 • aanpak voor leefbaarheid en het signaleren van eenzaamheid.

Bij woningruil ruilt u uw woning met iemand anders. Het kan een geschikte manier zijn om een woning te vinden die beter bij uw situatie past. U moet zelf een woningruilpartner vinden.

Er zijn voorwaarden aan woningruil verbonden. Deze vindt u op de website van de woningcorporaties. Zo heeft u toestemming nodig van uw verhuurder en van de verhuurder van de kandidaat met wie u wilt ruilen.

Heeft u een ruilpartner gevonden? Dan kunt u een aanvraag voor woningruil indienen bij uw woningcorporatie.

Naast huurwoningen van woningcorporaties zijn er uiteraard ook nog huur- en koopwoningen in de particuliere sector beschikbaar.

De woningcorporaties bieden ook vrije sectorwoningen aan. Als er aanbod is worden deze vrije sectorwoningen ook bij WoningNet aangeboden