Woning huren

Bent u op zoek naar een huurwoning in Zeist? Dan kunt u zich laten inschrijven bij Woningnet. Woningnet biedt woningen in de sociale huursector, maar ook woningen van andere aanbieders. Voor de meeste sociale huurwoningen heeft u een huisvestingsvergunning nodig.

Toewijzing van sociale huurwoningen

De toewijzing van sociale huurwoningen is vastgesteld in de Huisvestingsverordening.  Per 1 juli 2015 geldt een nieuwe verordening, waarin regels over toewijzing, urgentie en inschrijving zijn vastgelegd. Het gaat in het kort over:

  • Inschrijving voor sociale huurwoningen gaat via WoningNet. De corporaties bieden hun beschikte woningen hierop aan.
  • Woningen worden toegewezen op basis van inschrijftijd. Er kunnen uitzonderingen zijn, zo hebben lage inkomens, jongeren of ouderen bij bepaalde woningen voorrang.
  • Een deel van het beschikbare aanbod wordt toegewezen aan asielzoekers die een verblijfstatus hebben, aan mensen die uitstromen uit maatschappelijke instellingen of urgenten.
  • Mensen die dringend woonruimte nodig hebben, hebben in bepaalde gevallen recht op woonurgentie. Hiermee krijgen ze voorrang op overige woningzoekenden. De urgentieregels staan in de verordening.
  • Specifieke toewijzing voor bijzondere doelgroepen, woongroepen, loting en bevordering van doorstroming. Deze lokale regels (Artikel 2.4.2 Lid C en E en artikel 2.6.3 Lid A en D in de verordening) gelden alleen voor de gemeente Zeist.

Woningcorporaties