Man in een rolstoel voor een boekenkast waar hij een boek uit pakt

Platform Meedoen in Zeist

In Zeist hoort iedereen erbij. Dat geldt ook voor inwoners die kwetsbaarder zijn. Of inwoners die wat extra’s nodig hebben om mee te kunnen komen op school of op de arbeidsmarkt. En voor inwoners die anders zijn in doen en laten. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn.

Om allerlei redenen kunnen mensen drempels ervaren om mee te doen in de maatschappij. Wij willen die drempels zoveel mogelijk wegnemen. We realiseren ons dat een drempelloze samenleving er niet zomaar is. Daar hebben we hulp bij nodig.

Platform Meedoen in Zeist

Om ervoor te zorgen dat in Zeist iedereen kan meedoen, richten we het platform Meedoen in Zeist op. Een platform van inwoners, professionals, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven. De 25 deelnemers buigen zich samen over hoe iedereen beter kan meedoen in onze gemeente. Misschien is dat iets voor u?

Werkzaamheden van het Platform

Het platform brengt het onderwerp meedoen onder de aandacht van alle inwoners. De deelnemers maken een agenda van de onderwerpen die in 2022 belangrijk zijn. Dat kan gaan om betere toegankelijkheid van gebouwen en sportlocaties. Meer openbare toiletten, of een arbeidsmarkt of onderwijs waar iedereen kan meedoen. Of het bevorderen van emancipatie, voorlichting en zichtbaarheid van LHBTIQA+. Maar ook andere onderwerpen kunnen op de agenda. Dit bepaalt het platform helemaal zelf.

Meld u aan!

Vindt u het belangrijk dat iedereen kan meedoen in Zeist? Wordt u enthousiast bij het idee dat u uw steentje bij kan dragen aan wat er gebeurt? Wilt u daar wat van uw eigen tijd aan besteden? Meld u dan direct aan via meedoen@zeist.nl.