Man in een rolstoel voor een boekenkast waar hij een boek uit pakt

Platform Meedoen in Zeist

In Zeist hoort iedereen erbij. Dat geldt ook voor inwoners die kwetsbaarder zijn. Of inwoners die wat extra’s nodig hebben om mee te kunnen komen op school of op de arbeidsmarkt. En voor inwoners die ‘anders’ zijn in doen en laten. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn.

Om allerlei redenen kunnen mensen drempels ervaren om mee te doen in de maatschappij. In Zeist willen we die drempels zoveel mogelijk wegnemen. We realiseren ons dat een drempelloze samenleving er niet zomaar is. Daar hebben we hulp bij nodig.

Platform Meedoen in Zeist

Om ervoor te zorgen dat in Zeist iedereen kan meedoen, richten we het Platform Meedoen in Zeist op. Een platform van inwoners, professionals, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven. De 25 deelnemers buigen zich samen over hoe iedereen beter kan meedoen in onze gemeente. Misschien is dat iets voor u?

Werkzaamheden van het Platform

Het platform brengt het onderwerp ‘meedoen’ onder de aandacht van alle inwoners. De deelnemers maken een agenda van de onderwerpen die in 2022 belangrijk zijn. Dat kan gaan om betere toegankelijkheid van gebouwen en sportlocaties. Meer openbare toiletten, of een arbeidsmarkt of onderwijs waar iedereen kan meedoen. Of het bevorderen van emancipatie, voorlichting en zichtbaarheid van LHBTQI+. Maar ook andere onderwerpen kunnen op de agenda. Dit bepaalt het platform helemaal zelf.

Startbijeenkomst 28 maart

Op 28 maart is er een startbijeenkomst van 17.00 tot 19.30 uur. Wethouder Laura Hoogstraten is hierbij aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met andere deelnemers en is er een introductie van het huidige beleid, opgesteld in de inclusie- en regenboogagenda. U krijgt meer informatie over de werking van het platform en de vervolgbijeenkomsten onder begeleiding van Samen voor Zeist. De bedoeling is om te komen tot een nieuwe inclusie- en regenboogagenda die het platform in het najaar aan de raad zal presenteren.

Meld u aan!

Vindt u het belangrijk dat iedereen kan meedoen in Zeist? Wordt u enthousiast bij het idee dat u uw steentje bij kan dragen aan wat er gebeurt? Wilt u daar wat van uw eigen tijd aan besteden? Meld u dan direct aan via meedoen@zeist.nl. U kunt ook bellen met 14 030.