Logo meedoen in Zeist

Subsidieregeling toegankelijkheid gebouwen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. De toegang tot gebouwen moet ook voor personen met een beperking gegarandeerd zijn. Denk hierbij aan winkels, horeca en verenigingen. Om dit te bevorderen is een stimuleringsregeling in het leven geroepen. Door deze regeling is het mogelijk subsidie te krijgen om de toegankelijkheid van een gebouw te vergroten, zoals:

  • het verwijderen van drempels
  • het aanbrengen van markeringen
  • het verbreden van een deur
  • het toegankelijk maken van het toilet

Subsidie

  • Per aanvraag wordt maximaal € 3.000 vergoed, op basis van 50% co-financiering.
  • Voor de regeling geldt een jaarlijks budgetplafond van € 30.000.
  • De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Daarnaast is het mogelijk om de locatie (zonder kosten) te laten keuren door Ongehinderd volgens de standaarden van het Nederlands keurmerk voor toegankelijkheid. Uw locatie wordt dan opgenomen in de app en website. 

Aanvraagformulier (pdf, 42 KB)

Meer informatie

Verordening subsidieregeling