Vragenlijst ervaringen gezondheid, zorg en welzijn

Eind januari 2021 hebben zelfstandig wonende ouderen (75+) een vragenlijst ontvangen. De enquête geeft inzicht in welke mate ouderen:

  • sociale contacten onderhouden,
  • eenzaam zijn,
  • deelnemen aan activiteiten,
  • internet gebruiken,
  • mobiel zijn,
  • gelukkig zijn,
  • een zinvol leven ervaren en
  • de gevolgen van corona ervaren.

Uitkomst

De resultaten worden gebruikt om zorg en welzijn voor ouderen te verbeteren. Het is onze wens dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen, vitaal, gezond en gelukkig is. Om dit te bereiken werken wij samen met huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties en ouderenorganisaties.