Subsidies aanvragen

U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Zowel particulieren als organisaties kunnen een aanvraag doen. In de Algemene Subsidie Verordening (ASV) zijn nadere regels over subsidieverlening uitgewerkt. Sommige beleidsterreinen kennen een verdere uitwerking door middel van een beleidsregel. De ASV beschrijft vooral het proces van de subsidieverlening.

Bijstand en begeleiding

Starters en zelfstandigen kunnen financiĆ«le bijstand en professionele begeleiding ontvangen via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD). U kunt hier verschillende vormen van bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld een lening, een krediet of een aanvulling op uw inkomen.

Aanvraagformulieren subsidies

Meesturen

  • Activiteitenplan
  • Begroting en soms ook balans en financiĆ«le jaarstukken

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u (bij voorkeur) inscannen en met eventuele bijlagen mailen naar zeist@zeist.nl. Is dit niet mogelijk? Dan kunt u het aanvraagformulier en de bijlagen sturen naar postadres: Gemeente Zeist, t.a.v. Maatschappelijk Zaken/Subsidies, Postbus 513, 3700 AM Zeist.