Subsidies aanvragen

U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Zowel particulieren als organisaties kunnen een aanvraag doen. In de Algemene Subsidie Verordening (ASV) zijn nadere regels over subsidieverlening uitgewerkt. Sommige beleidsterreinen kennen een verdere uitwerking door middel van een beleidsregel. De ASV beschrijft vooral het proces van de subsidieverlening.

Bijstand en begeleiding

Starters en zelfstandigen kunnen financiĆ«le bijstand en professionele begeleiding ontvangen via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD). U kunt hier verschillende vormen van bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld een lening, een krediet of een aanvulling op uw inkomen.

Meesturen

  • Activiteitenplan
  • Begroting en soms ook balans en financiĆ«le jaarstukken

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u (bij voorkeur) inscannen en met eventuele bijlagen mailen naar zeist@zeist.nl. Is dit niet mogelijk? Dan kunt u het aanvraagformulier en de bijlagen sturen naar postadres: Gemeente Zeist, t.a.v. Maatschappelijk Zaken/Subsidies, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

De gemeente Zeist publiceert ieder jaar een openbaar subsidieregister. Dit register is een actueel overzicht van subsidies die door organisaties zijn aangevraagd bij de gemeente Zeist.

De subsidiebedragen die in het register zijn opgenomen, zijn veelal verleende bedragen. Nadat de organisaties de activiteiten waar subsidie voor is verleend hebben uitgevoerd, moeten zij hierover een verantwoording indienen bij de gemeente. Op basis van deze verantwoording worden de subsidies vastgesteld op definitieve subsidiebedragen. Deze bedragen kunnen afwijken van de verleende subsidies.

In verband met de wet op de privacy worden subsidies aan personen niet gepubliceerd. Aan het register kunnen geen rechten worden ontleend.

Er zijn verschillende landelijke fondsen waar u subsidie kunt aanvragen voor culturele initiatieven. Maar ook de gemeente geeft subsidie. U kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Zeist, afdeling Maatschappelijke Zaken / Subsidies, postbus 513, 3700 AM Zeist, telefoonnummer 14 030 of per e-mail: subsidies@zeist.nl