Adviesnetwerk Zeist

Het Adviesnetwerk Zeist (ANZ) adviseert het gemeentebestuur over onderwerpen die te maken hebben met het sociaal domein. Dit doen ze gevraagd, maar ook ongevraagd. Het ANZ bestaat uit inwoners, die geïnteresseerd zijn en/of die ervaringsdeskundig zijn en/of zorg ontvangen. Doe ook mee om het netwerk uit te breiden.

Sociaal domein

Het sociaal domein is een verzamelterm voor onderwerpen op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg die vallen onder: de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het doel is steeds om mensen thuis de nodige ondersteuning te bieden, te zorgen voor onze jeugd en om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt.

Meedoen aan het adviesnetwerk

We zijn op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om over verschillende thema’s mee te denken. Voelt u zich hierbij betrokken? Of heeft u ervaring met zorg en wilt u die kennis delen? Wilt u de gemeente en andere professionals helpen om in onze gemeente de goede dingen op de juiste manier te doen? Dan is deelname aan het Adviesnetwerk Zeist (ANZ) misschien wel iets voor u!

Neemt u nu ook al deel aan bijvoorbeeld een cliëntenraad of belangenvereniging? Ook dan kunt u meedoen.

Uw bijdrage aan een goed leven

Het ANZ geeft adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. Ze denkt mee over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert en hoe dat beter kan. U kunt met uw tijd, inzet, kennis en ervaring hierin een rol van betekenis spelen!

Uw tijdsinvestering

Het ANZ komt elke maand (online) bij elkaar. Daarnaast houden we contact met elkaar per e-mail.

Aanmelden

Aanmelden kan per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'Aanmelden voor Adviesnetwerk Zeist'. Graag bij aanmelden vermelden:

  • bij welke onderwerpen u zich als deelnemer het meest betrokken voelt
  • of u al actief deelneemt aan bijvoorbeeld een cliëntenraad of belangenvereniging (dan graag aangeven waar en in welke rol)

Als u zich aanmeldt, dan worden uw contactgegevens door ons gebruikt om u per e-mail op de hoogte te houden over het ANZ.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Of wilt u niet meer deelnemen aan het ANZ? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.