Kliko's, containers en afvalpas

Kliko's

In onze gemeente zamelt RMN het afval in. Hiervoor gebruiken we kliko's met:

  • Groene deksel: voor gft (groente-, fruit- en tuinafval)

  • Oranje deksel: voor pmd (plastic, metaal, drankkarton)

  • Blauwe deksel: voor papier en karton

  • Grijze deksel: voor restafval

Kliko’s horen bij een adres. Bij verhuizing moet u ze achterlaten. Hebt u geen eigen kliko? Dan kunt u een ondergrondse restafvalcontainer gebruiken (zie hieronder). Lees ook welke afvalsoort waar hoort.

Is uw kliko niet geleegd? Bel RMN: 0900 603 92 22 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur) of mail info@rmn.nl. RMN zal dan uw kliko zo snel mogelijk legen.

Het kan zijn dat RMN uw kliko geweigerd heeft vanwege 'verkeerd' afval.

Als u uw kliko kwijt bent, kunt u bij RMN een vervangende kliko aanvragen.

Op elke kliko staat een unieke registratiesticker met streepjescode. Deze zorgt ervoor dat huishoudens niet meer dus afval aanbieden dan waarvoor zij betalen. Zonder zo'n sticker leegt RMN een kliko niet.

Bent u uw registratiesticker kwijt of is deze beschadigd? Bel of mail RMN: 0900 603 92 22 of info@rmn.nl. RMN stuurt dan zo snel mogelijk een vervangende sticker (en blokkeert de oude).

Wilt u een kleinere (140 liter) of grotere (240 liter) kliko voor voor gft, pmd, papier of restafval? Of een nieuwe gft-, pmd- of papierkliko? Die kunt u gratis bij RMN aanvragen.

De kliko’s voor gft, pmd en restafval horen bij de woning. RMN neemt deze niet mee. Wel kan RMN uw kliko voor oud papier meenemen.

Is uw grote kliko voor restafval toch te klein? Gooi zo veel mogelijk gft in de gft-kliko, pmd in de pmd-kliko en papier in de papierkliko. En lees de RMN-afvalwijzers. Hulp nodig? Bel of mail RMN: 0900-60 39 222 of recyclingcoach@rmn.nl.

Ondergrondse containers

Sommige huishoudens (zoals bij hoogbouw) gebruiken ondergrondse containers voor restafval. Met een afvalpas kunt u zo'n container openen.

Een afval- of milieupas kunt u aanvragen bij RMN:

RMN stuurt u dan een nieuwe pas toe.

Wilt u in plaats van uw kliko voor restafval een ondergrondse container gebruiken? Als daarin genoeg ruimte is, kan dat. Bel daarvoor RMN: 0900-603 9222. Of mail naar recyclingcoach@rmn.nl.

Is een ondergrondse container vol of kapot? Stinkt deze of geeft de klep geluidsoverlast? Dit kunt u bij RMN melden.

RMN leegt de containers elke week en reinigt ze twee keer per jaar. Ook is het ondergronds koeler, waardoor geurtjes minder snel ontstaan.