Kliko en afvalpas

Op ieder adres staat een kliko voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval), restafval en eventueel voor papier of PMD (plastic, metaal, drankkarton). Kliko’s horen bij een adres, niet bij een persoon. Bij verhuizing moet u alle kliko’s achterlaten. Heeft u geen eigen kliko? Dan kunt u uw afval kwijt in de ondergrondse container. Hiervoor heeft u een afvalpas nodig.

Kliko kwijt

Als u uw afvalcontainer kwijt bent dan kunt u een vervangende container aanvragen. Vul hiervoor het online aanvraagformulier in op de website van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN).

Container aanvragen

Kliko niet geleegd

Is uw kliko niet geleegd? Neem contact op met RMN via telefoonnummer 0900 603 92 22 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur) of via info@rmn.nl. RMN zal ervoor zorgen dat de verzamelcontainer zo spoedig mogelijk geleegd wordt.

Registratie container

RMN voorziet alle minicontainers (kliko's) van een speciale registratiesticker met streepjescode. De registratie van containers zorgt ervoor dat huishoudens niet meer inhoud (en dus afval) aanbieden dan waarvoor zij betalen. Containers die niet geregistreerd zijn en dus geen registratiesticker hebben, leegt RMN niet meer.

Bent u uw registratiesticker kwijt of is deze beschadigd? Neem contact op met RMN via 0900 603 92 22 of info@rmn.nl. RMN zal zo spoedig mogelijk een vervangende registratiesticker toesturen en de kapotte blokkeren.

Afvalpas

Sommige huishoudens (bijvoorbeeld bij hoogbouw) maken gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt voor hun restafval. Met een afvalpas of milieupas kunt u de container openen. De afvalpas is aan te vragen bij aan bij RMN. Dit kan telefonisch via 0900 603 9222 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar info@rmn.nl. RMN stuurt u dan een nieuwe pas toe per post.