Toegankelijkheidsverklaring

Wij doen ons uiterste best om onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle bezoekers. We volgen hierbij de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl. Door deze standaard te volgen worden onze websites gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor bezoekers met een beperking.

Status digitale toegankelijkheid

De gemeente voldoet gedeeltelijk aan de eisen die worden gesteld rond digitale toegankelijkheid. Op 26 mei 2021 is er onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website. Het onderzoeksrapport met resultaten (pdf, 1 MB) is beschikbaar. De huidige status is: 

C - eerste maatregelen genomen

De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 27 juli 2021.

Aandachtspunten

Uit het onderzoek zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen.

In het 4e kwartaal van 2021 worden veel technische problemen rondom toegankelijkheid opgelost in een nieuwe versie van het Content Management Systeem (CMS) door onze leverancier. De verwachting is dat de website dan (bijna) volledig voldoet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Uitzondering hierop zijn dan nog de ontoegankelijke PDF-documenten die op onze website staan.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen maatregelen om de digitale toegankelijkheid van onze websites te verbeteren: 

  • Toetsing: Met een onafhankelijke toetsing wordt de websites onderzocht op toegankelijkheidsproblemen. Gevonden problemen lossen we op.
  • Automatische tests: Intern controleren we de website regelmatig met automatische tests. Gevonden problemen lossen we op.
  • Training: We trainen onze medewerkers periodiek rond digitale toegankelijkheid.
  • Inkoop: We beoordelen nieuw ingekochte producten vooraf op digitale toegankelijkheid.

Digitale documenten en formulieren

De toegankelijkheidsnorm geldt ook voor digitale documenten die via de website worden aangeboden. Het gaat dan om bestandsformaten als PDF of Word. Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact met ons op.

Andere websites en verklaringen

Hieronder vindt u een lijst naar de toegankelijkheidsverklaringen van andere sites van de gemeente:

Ontoegankelijkheid melden

Heeft u geen toegang tot informatie op onze website? Neem dan contact met ons op. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en andere bezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. Beschrijf het probleem en vermeld de pagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Meer informatie

Op de website digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.