Toegankelijkheidsverklaring

Wij doen ons uiterste best om onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle bezoekers. We volgen hierbij de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl. Door deze standaard te volgen worden onze websites gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor bezoekers met een beperking.

Status digitale toegankelijkheid

De gemeente voldoet gedeeltelijk aan de eisen die worden gesteld rond digitale toegankelijkheid. Op 1 juli 2022 en op 15 maart 2023 (pdf, 999 KB) is er onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website. De onderzoeksrapporten met resultaten zijn beschikbaar. De huidige status is: 

B - voldoet gedeeltelijk

De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 13 juni 2023.

Aandachtspunten

Uit de onderzoeken zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. We werken hard aan verbetering van de toegankelijkheid samen met de leveranciers van de website, chatbot en de kaarten.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen maatregelen om de digitale toegankelijkheid van onze websites te verbeteren: 

  • Toetsing: Met een onafhankelijke toetsing wordt de websites onderzocht op toegankelijkheidsproblemen. Gevonden problemen lossen we op.
  • Automatische tests: Intern controleren we de website regelmatig met automatische tests. Gevonden problemen lossen we op.
  • Training: We trainen onze medewerkers periodiek rond digitale toegankelijkheid.
  • Inkoop: We beoordelen nieuw ingekochte producten vooraf op digitale toegankelijkheid.

Pdf's

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact met ons op.

Andere websites en verklaringen

Hieronder vindt u een lijst naar de toegankelijkheidsverklaringen van andere sites van de gemeente:

Ontoegankelijkheid melden

Heeft u geen toegang tot informatie op onze website? Neem dan contact met ons op. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en andere bezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. Beschrijf het probleem en vermeld de pagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Meer informatie

Op de website digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.