• Kapotte en losliggende stoeptegels

    Melding openbare ruimte

    Ziet u bijvoorbeeld: losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, afval op straat of een gevaarlijke gemeenteboom? U kunt uw melding of klacht over uw woonomgeving aan ons doorgeven.

  • Acteurs van The Passion voor slot Zeist

    The Passion

    Zeist is de gastgemeente voor de 14e editie van KRO-NCRV’s The Passion, dat in 2024 plaatsvindt op Witte Donderdag 28 maart.

Getekende huizen naast een rivier en een molen en 2 flatgebouwen

Nieuwe omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat over de ruimte waarin wij wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet voegt tientallen wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort.

Lees meer over de omgevingswet