• Kapotte en losliggende tegels

    Melding openbare ruimte

    Ziet u bijvoorbeeld: losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, afval op straat of een gevaarlijke gemeenteboom? U kunt uw melding of klacht over uw woonomgeving aan ons doorgeven.

  • Afbeelding van campagne oud en nieuw - De impact van jouw knal gaat verder dan die klap alleeen

    Wat is 1 seconde waard?

    Wat voor de één een mooie knal is, is voor de ander een trigger voor angst, trauma’s of stress. Waar de één kan genieten van de harde klap, roept het bij de ander nare herinneringen op.

Getekende huizen naast een rivier en een molen en 2 flatgebouwen

Nieuwe omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat over de ruimte waarin wij wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet voegt tientallen wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort.

Lees meer over de omgevingswet