Eikenprocessierups

In het voorjaar en de zomer kunt u overlast ervaren van eikenprocessierupsen. De brandhaartjes die zij loslaten kunnen jeuk, bultjes en oogklachten veroorzaken. Daarom starten wij al in het voorjaar met de bestrijding. Maar niet in natuurgebieden of op priv├ęterreinen.

Kaart bestrijding

Op de kaart hieronder ziet u de volgende bolletjes:

 • Zwart = eik langs openbare weg
 • Rood = rupsen gevonden
 • Groen = rupsen verwijderd

Bestrijding

We bestrijden eikenprocessierupsen op de volgende manieren.

Natuurlijke vijanden

In hun oorspronkelijke omgeving worden deze rupsen gegeten door onder meer sluipwespen, roofwantsen en vogels. Maar in de Nederlandse natuur is er nog geen goed evenwicht op dit gebied.

Daarom helpen wij deze natuurlijke vijanden een handje. Dat doen we door het plaatsen van nestkasten voor vogels en het aanleggen van bloemrijke bermen.

Preventief

In 2023 zijn er minder eikenprocessierupsen. Daarom hoeven we dit jaar geen (biologisch) bestrijdingsmiddel te gebruiken. Zo kunnen we vol inzetten op het stimuleren van natuurlijke vijanden.

Wegzuigen

Bij overlast haalt een gespecialiseerd bedrijf de nesten weg met een speciale 'stofzuiger'. Dit is de veiligste methode omdat hierbij geen brandhaartjes vrijkomen. Dit gebeurt in mei, juni en juli. Als later toch nog ergens nesten blijken te zitten, komen we daar terug.

Wij geven voorrang aan plekken met een hoog risico. Hier proberen we nesten binnen 24 uur te verwijderen. Elders kan dat langer duren.

Hoog risico

 • Gebieden waar veel of langdurig mensen zijn
 • Bij ziekenhuizen, zorg- en winkelcentra, scholen, kinderdagverblijven, woningen, kantoren en werkplaatsen
 • Bij bushaltes en drukke fiets-/wandelroutes
 • Op kampeerplekken en drukke parkeer- en dagrecreatieterreinen
 • Tijdens evenementen (zoals festival, avondvierdaagse)

Matig risico

 • Gebieden met weinig bebouwing of waar mensen minder vaak verblijven
 • Bij (doorgaande) fiets-, wandel- en hondenuitlaatroutes
 • Gebieden met (landbouw)huisdieren: bij maneges, kinderboerderijen en boerderijen met (intensieve) beweiding

Laag risico

 • Gebieden waar mensen snel passeren of waar weinig mensen komen
 • Bij wegen buiten de bebouwde kom zonder fiets- en voetpaden
 • Bos- en natuurgebieden
 • Grote landbouwgebieden

U kunt overlast melden, ook telefonisch.

Laten bestrijden

U bent zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van eikenprocessierupsen in uw tuin of terrein. We raden u af om dit zelf te doen. U kunt de nesten het beste laten weghalen door een gespecialiseerd bedrijf.

Natuurlijk bestrijden

Richt uw tuin of terrein aantrekkelijker in voor de natuurlijke vijanden. Zoals met bloemrijke borders aanleggen en een mezenkast ophangen.

De brandharen van de rupsen kunnen jeuk, bultjes en oogklachten geven. Meestal verdwijnen deze klachten binnen 2 weken.

Lees wat u moet doen bij klachten en wanneer u naar de huisarts moet.

Meer over de eikenprocessierups vindt u op: