Eikenprocessierups

In de zomermaanden zijn op veel eikenbomen behaarde rupsen te vinden. Omdat de haartjes van de eikenprocessierups gezondheidsklachten kunnen veroorzaken, bestrijden we dit ongedierte. De genomen maatregelen in 2020 bleken succesvol genoeg om de overlast aan te pakken. Deze aanpak zetten wij in grote lijnen voort in 2021.

Kaart eikenprocessierups

Op de onderstaande kaart kunt u zien op welke bomen al rupsen zijn ontdekt, en waar deze zijn bestreden. Alle eiken in straten en lanen zijn als zwarte bolletjes aangegeven. Deze bolletjes krijgen een rode kleur, wanneer er rupsen op de boom zijn gevonden. De kleur van het bolletje wordt groen wanneer de rups op de boom is verwijderd.

Ziet u een boom met eikenprocessierupsen die nog niet op de kaart staat? Geef dit dan telefonisch of online aan ons door.

Hoe bestrijden we de rups?

We doen dat zoveel mogelijk door het aantrekken van natuurlijke vijanden van de rups. Daarvoor zetten  we op verschillende locaties gaasvlieglarven uit. Daarnaast zuigen we nesten weg. Op acht plekken in onze gemeente kiezen we ervoor om de rups preventief te bestrijden. Door op verschillende manieren de aanpak te organiseren, zorgen we zowel voor de gezondheid van mensen als de bescherming van andere insectensoorten. Elk jaar evalueren we de aanpak en maken we een nieuw plan van aanpak. We bestrijden de overlast op een aantal manieren:

Natuurlijke bestrijding

We zetten in op natuurlijke vijanden zoals mezen, gaasvliegen en andere insecten. Daarom zaaien we op meerdere plekken bloemrijke bermen in, die een goede leefomgeving zijn voor insecten die de rupsen eten. Daarnaast zijn er in onze gemeente ruim 175 nestkasten opgehangen. Dit doen we om mezen nestgelegenheid te bieden in de buurt van eiken, waar de afgelopen jaren veel rupsnesten zijn aangetroffen. Wij zetten ook larven van de gaasvliegen uit. Deze larven worden in de bomen gebracht en vreten de rupsen aan. Dit gebeurt vooral op locaties waar deze insecten al een natuurlijke leefomgeving hebben. We streven ernaar de rups zoveel mogelijk natuurlijk te bestrijden. Daarom werken we er nu onder meer aan om de mezenpopulatie in Zeist te laten groeien. Dat kost een aantal jaar. Meer mezenkasten ophangen dan we nu doen, heeft daarom niet zoveel zin.

Nesten wegzuigen

In de eerste periode lopen de rupsen ’s nachts in de boom om te eten. Dan zuigen we de nesten weg en voeren we ze af. Dit is de meest veilige methode waarbij geen haartjes vrijkomen. Daar waar toch nog rupsen blijken te zitten, komen we op een later moment terug. In 2020 is met een ploeg gewerkt om de nesten weg te zuigen. In de zomer 2021 zet de gemeente 2 ploegen in.

Biologisch bestrijdingsmiddel

Het liefst bestrijden wij de rups met natuurlijke vijanden. Maar dat zou betekenen dat veel inwoners nóg meer overlast hebben van de rups, soms met heel vervelende gezondheidsklachten tot gevolg. Door een combinatie van middelen in te zetten, proberen we recht te doen aan het dilemma tussen enerzijds gezondheid van mensen en anderzijds de bescherming van andere insectensoorten. Elk jaar evalueren we de aanpak en maken we een nieuw plan van aanpak.

In 2020 hebben we op een aantal plekken preventief het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari gebruikt. Deze aanpak had een positief effect, de zeven locaties waren nagenoeg  processierupsenvrij in de zomer van 2020. Dit jaar gaan we het wel anders doen:

  • Op zes locaties wordt er nog Xentari gebruikt.
  • Twee locaties gaan we behandelen met nematoden of ook wel aaltjes genoemd. Dit is ook een biologische bestrijdingsmethode, maar dan met een veel kortere werkingsduur dan Xentari.
  • Anders dan in 2020 gaan we op de Koelaan minder bomen met Xentari behandelen.
  • Er wordt alleen ingezet op plekken waar geen kwetsbare vlindersoorten leven en waar we de eikenprocessierups op een andere manier onvoldoende kunnen tegenhouden. We plaatsen geen nestkasten op plekken waar we Xentari gebruiken.