Eikenprocessierups

De eikenprocessierups nestelt zich in de zomer in eikenbomen. De rupsen hebben brandharen, die loslaten en wegwaaien. Deze brandharen kunnen bij mensen jeuk, bultjes en oogklachten geven. Daarom starten wij al in het voorjaar met de bestrijding. Dit gebeurt op verschillende manieren. In natuurgebieden of op particulier terrein vindt geen bestrijding plaats. 

Kaart eikenprocessierups

Op de eikenprocessierupskaart laten wij met bolletjes zien op welke bomen rupsen zijn ontdekt, en waar deze zijn bestreden:

 • Zwarte bolletjes: de eiken in straten en lanen
 • Rode bolletjes: wanneer er rupsen op een boom zijn gevonden
 • Groene bolletjes: wanneer de rupsen op een boom zijn verwijderd

Ziet u een boom met eikenprocessierupsen die nog niet op de kaart staat? Geef dit dan telefonisch of online aan ons door.

Hoe bestrijden we de rups?

Inzetten natuurlijke vijanden

In de natuurlijke omgeving van de eikenprocessierups zorgen natuurlijke vijanden, zoals de sluipwesp, roofwantsen en vogels, voor een natuurlijk evenwicht. Omdat de eikenprocessierups niet uit Nederland komt, is er nog geen goed evenwicht in het ecosysteem van eten en gegeten worden. De natuur kan de overlast dus nog niet zelf oplossen. Daarom helpen wij een handje. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten voor mezen.

Preventieve bestrijding

Hiervoor gebruiken wij 2 biologische bestrijdingsmiddelen. Die middelen spuiten wij op de bladeren waar de rups zich mee voedt. We doen dit voordat de rupsen brandharen hebben. Dat is meestal eind april, begin mei en afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Wegzuigen van nesten

Op plekken waar beschermde vlindersoorten voorkomen, mogen wij volgens de natuurwetgeving niet biologisch bestrijden. Dan kiezen we voor het wegzuigen van nesten. Dit rupsen gebeurt met een soort grote stofzuiger. Het is de veiligste methode omdat er geen haartjes bij vrijkomen.

Dit wegzuigen gebeurt in de maanden mei, juni en juli. Daar waar later toch nog rupsen blijken te zitten, komen we nog eens terug.

Wij geven voorrang aan locaties met een hoog risico. Op deze plekken proberen we de nesten binnen 24 uur te verwijderen. Bij locaties met een lager risico kan het langer duren voordat we de nesten opruimen.

Hoog risico-locaties

 • Gebieden waar veel mensen komen of waar mensen langdurig verblijven
 • Rond winkelcentra, zorgcentra en ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven
 • Nabij woningen, kantoren en werkplaatsen
 • Op drukke fiets- en wandelroutes
 • In de omgeving van haltes voor openbaar vervoer
 • Op campings, kampeerboerderijen en (intensieve) dagrecreatieterreinen, drukke parkeerterreinen
 • Tijdens evenementen (bijvoorbeeld festival, avondvierdaagse)

Matig risico-locaties

 • Gebieden waar mensen minder frequent verblijven
 • Doorgaande fiets- en wandelroutes
 • Gebieden met extensieve bebouwing
 • Gebieden waar (landbouw)huisdieren risico lopen
 • Bij boerderijen met (intensieve) beweiding
 • Bij maneges, kinderboerderijen
 • Hondenuitlaatroutes

Laag risico-locaties

 • Gebieden waar mensen snel aan voorbij gaan of waar weinig mensen komen
 • Wegen buiten de bebouwde kom, zonder fiets- en voetpaden
 • Bos- en natuurgebieden
 • Grote landbouwgebieden

Komt u eikenprocessierupsen tegen op eikenbomen of op andere plekken in de openbare ruimte? Raak de rupsen of nesten niet aan, maar geef het aan ons door. Dat kan via een online melding. Voordat u een melding doet, kunt u op de eikenprocessierupskaart zien of de plek al bij ons bekend is.

Bestrijding op uw eigen terrein

Ziet u eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. We raden u wel af om de bestrijding zelf te doen. U kunt de nesten het beste laten weghalen door een gespecialiseerd bedrijf. Bijvoorbeeld een hovenier, boomverzorger of ongediertebestrijder.

Help de natuurlijke bestrijding bevorderen

U kunt dit doen door uw eigen tuin of terrein zo in te richten dat het een aantrekkelijke omgeving wordt voor de natuurlijke vijanden van de rups. Leg bijvoorbeeld bloemrijke borders aan en hang een mezenkast op.

Voor mens en dier kan de rups een plaag worden, want de brandharen van de eikenprocessierups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. Meestal verdwijnen de klachten binnen 2 weken. Bij ernstige klachten is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts.

 • De GGD-regio Utrecht
  Website met informatie over de klachten, wat te doen bij klachten en hoe u problemen kunt voorkomen.
 • Website Rupseninfo
  Alles over, voor en tegen de eikenprocessierups.
 • Kennisplatform processierups
  Op het landelijk Kennisplatform van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) kunt u veel vragen en antwoorden vinden over de eikenprocessierups.

Bij gezondheidsklachten raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of GGD regio Utrecht, via telefoonnummer 030 850 78 79 of per e-mail via mmk@ggdru.nl.