Diervriendelijk (ver)bouwen

Zeist wil graag dat de huizen, kantoren en andere gebouwen in de gemeente diervriendelijk zijn. Deze zijn belangrijk voor dieren. Ze maken bijvoorbeeld een nest onder daken.

Wij hebben onderzoek laten doen om er achter te komen in welke gebouwen vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen zitten. De Wet natuurbescherming beschermt deze dieren en hun nest- en verblijfplaatsen. Bij renovatie, onderhoud en herontwikkeling van gebouwen komen initiatiefnemers vaak in aanraking met deze beschermde diersoorten. Vanwege de Wet Natuurbescherming moeten gebouweigenaren dan bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen. Ze mogen de diersoorten niet opzettelijk verstoren of doden. Ook mogen ze vaste rust- en verblijfplaatsen niet vernielen.

Wij hebben een soortmanagementplan (SMP) opgesteld om te zorgen dat de benodigde werkzaamheden geen vertraging oplopen. Tegelijkertijd blijft de bescherming van kwetsbare diersoorten gewaarborgd.

Soortmanagementplan (SMP)

Het SMP bevat onder andere een beschrijving van werkzaamheden aan gebouwen en beschermende maatregelen voor de beschreven diersoorten. In 2020 is het SMP door het college vastgesteld/goedgekeurd.

Soortmanagementplan Zeist (pdf, 5 MB) Ecologisch werkprotocol (pdf, 268 KB)

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van de gemeente Zeist. Op de kaart kunt u zien welke diersoorten in of rondom uw huis of gebouw voorkomen. Als u met de cursor (pijltje) op een icoon klikt dan verschijnt er een tekstballon met informatie. Typ uw adres in het zoekvenster om te zien of er beschermde diersoorten zijn aangetroffen. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Heeft u problemen met het gebruik van de kaart? Neem dan contact met ons op.

Ontheffing Wet natuurbescherming

Op basis van het SMP hebben wij voor huismus, gierzwaluw en gebouwbewonende vleermuizen ontheffing van de Wet natuurbescherming gekregen. Hierdoor kunnen wij initiatiefnemers machtigen om gebruik te maken van het SMP. Op die manier kunnen gebouweigenaren noodzakelijke projecten uitvoeren, zonder dat zij daarvoor een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig hebben.

Voorwaarden soortmanagementplan

Aan het gebruik van het SMP zitten een aantal voorwaarden:

  • de initiatiefnemer moet gemachtigd zijn door ons
  • de beoogde werkzaamheden moeten in het SMP staan om onder de ontheffing te vallen
  • er worden maatregelen getroffen om:
    • de schade aan beschermde diersoorten te beperken
    • onvermijdelijke schade extra te herstellen

Gebruik maken van het SMP

Door het stappenplan te doorlopen komt u erachter of uw project hiervoor in aanmerking komt.

Meer informatie

Heeft u vragen over het soortmanagementplan? Neem dan contact met ons op.