PFAS-vervuiling in de bodem

PFAS is een verzamelnaam van een groep niet-afbreekbare chemische stoffen. Door hun eigenschappen (waterafstotend, glad) worden ze in allerlei toepassingen (anti-aanbakpannen, regenkleding, bakpapier, blusmiddelen) gebruikt.

PFAS worden op veel plekken aangetroffen in de bodem, ook in de gemeente Zeist. De concentraties zijn meestal laag, met uitzondering van zogenaamde PFAS-bronlocaties. Dat zijn plekken waar met PFAS houdende stoffen is gewerkt, bijvoorbeeld in sommige fabrieken en op brandweer-oefenlocaties.

PFAS in Zeist

Om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van PFAS in het milieu zijn metingen uitgevoerd. Hierdoor is een goed beeld verkregen van de verspreiding van PFAS in de bodem. Op basis van deze metingen heeft de gemeente Zeist een zogenaamde ‘ontgravingskaart PFAS’ vastgesteld.

Tot nu toe moest elke partij grond die in onze gemeente toegepast werd, op PFAS onderzocht worden. Met de ‘ontgravingskaart PFAS' hoeft dat voortaan vaak niet. Deze kaart kan gebruikt worden om aan te tonen hoeveel PFAS er in de toe te passen grond zit. Daarmee is het in de meeste gevallen niet meer nodig om de grond op PFAS te onderzoeken.

Let op bij verplaatsen grond

Als u graafwerkzaamheden (laat) uitvoeren, waarbij grond vrijkomt, bijvoorbeeld bij herinrichting van uw tuin, dan heeft u een aantal opties. U kunt:

  • maximaal 0,5 m3 per dag kosteloos afvoeren bij het recyclingstation.
  • de grond ter plekke weer gebruiken (bijvoorbeeld verspreiden over de tuin).
  • vooraf afspreken met de aannemer of hovenier dat hij de grond afvoert.

Graaft u grotere hoeveelheden af en kunt u deze niet ter plekke hergebruiken? Informeer dan bij de Omgevingsdienst of de grond onderzocht moet worden: