Transitievisie Warmte: naar een aardgasvrije gemeente

Net als de rest van Nederland willen wij in Zeist zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 energieneutraal en aardgasvrij zijn. We willen op tijd beginnen om alle buurten van het aardgas af te krijgen. Wat gaan we doen en wanneer? Daarover gaat de Transitie Visie Warmte

In de Transitie Visie Warmte (TVW) schetsen we een route voor de geleidelijke overgang naar een aardgasvrij gemeente Zeist. We maken een inschatting van welke aardgasvrije manieren van verwarmen kansrijk zijn voor woningen en bedrijfspanden. Dat bekijken we per buurt. En we schatten in wanneer welke buurt aardgasvrij kan worden.

Het doel is, dat alle buurten in 2050 aardgasvrij zijn. Maar de aardgasvrije oplossingen voor de diverse buurten staan nog niet vast. En ook de planning is nog voorlopig. De Transitievisie Warmte is een eerste verkennende stap. Elke vijf jaar maken we een geactualiseerde versie. En de komende jaren gaan we per buurt uitgebreid in gesprek met de bewoners over de meest geschikte aardgasvrije warmte-oplossing voor die buurt.

Voorstel aan de gemeenteraad

Van 25 november 2020 tot en met 17 januari 2021 kon u een inspraakreactie indienen over de conceptversie van de Transitie Visie Warmte (TVW). De 19 reacties zijn verwerkt, de TVW is aangepast, en nu legt het college van burgemeester en wethouders de aangepaste versie voor aan de gemeenteraad.

Belanghebbenden konden de raad op 3 juni over dit onderwerp toespreken. Op 1 juli zal de raad over de TVW debatteren. En op 8 juli besluit de raad over de TVW.

Deze stukken zijn aan de gemeenteraad voorgelegd:

Rapport en samenvatting

Hieronder leest u een samenvatting van de Transitievisie Warmte. Wilt u meteen de diepte in? Lees hier het volledige rapport (pdf, 1.99 MB).

Wilt u meteen zien welke aardgasvrije warmte-oplossing voor uw buurt en woning op dit moment het meest kansrijk lijkt? En wat de voorlopige planning is?

Bekijk dan de interactieve kaart ‘Zeist aardgasvrij'. In de balk kunt u uw adres invullen. Met behulp van de legenda ziet u dan de informatie over uw buurt. Met het + en - teken links in de kaart, kunt u in- en uitzoomen.