Transitievisie Warmte: naar een aardgasvrije gemeente

Net als de rest van Nederland willen wij in Zeist zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 energieneutraal en aardgasvrij zijn. We willen op tijd beginnen om alle buurten van het aardgas af te krijgen. Wat gaan we doen en wanneer? Daarover denken we heel goed na.

Drie dingen staan voorop:

  • We doen het samen.
  • We doen het stap voor stap.
  • We zorgen er voor dat niemand buiten de boot valt.

In de Transitievisie Warmte (TVW) schetsen we een route voor de geleidelijke overgang naar een aardgasvrij Zeist. We onderbouwen welke aardgasvrije manieren van verwarmen voor de hand liggen voor woningen en bedrijfspanden  in de verschillende buurten. En wanneer we verkenningen moeten starten om buurten aardgasvrij te maken.

Het doel is, dat woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Maar verder staat voor nog geen enkele buurt vást welke aardgasvrije oplossing er komt. En ook de planning is nog voorlopig. De Transitievisie Warmte is een eerste verkennende stap.

Inspraaktermijn beëindigd

Van 25 november tot en met 17 januari kon u een inspraakreactie indienen over de conceptversie van de Transitie Visie Warmte (TVW). Nu worden de reacties verwerkt tot een inspraakverslag. In dat verslag geeft het college van burgemeester en wethouders een reactie op de inspraakreactie. Ook geeft het college aan óf en hóe de TVW wordt aangepast. Vervolgens legt het college de TVW voor aan de gemeenteraad, voor besluitvorming.

Het Rijk heeft gemeente opdracht gegeven uiterlijk in 2021 een TVW op te stellen en het elke 5 jaar aan te passen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Rapport en samenvatting

Hieronder leest u een samenvatting van de Transitievisie Warmte. Wilt u meteen de diepte in? Lees hier het volledige rapport (pdf, 2,45 MB).

Wilt u meteen zien welke aardgasvrije warmte-oplossing voor uw buurt en woning op dit moment het meest kansrijk lijkt? En wat de voorlopige planning is?

Bekijk dan de interactieve kaart ‘Zeist aardgasvrij'. In de balk kunt u uw adres invullen. Met behulp van de legenda ziet u dan de informatie over uw buurt. Met het + en - teken links in de kaart, kunt u in- en uitzoomen.