Transitievisie Warmte: naar een aardgasvrije gemeente

Net als de rest van Nederland, willen wij in Zeist zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050, energieneutraal en aardgasvrij zijn. We willen op tijd beginnen om alle buurten van het aardgas af te krijgen. Wat gaan we doen en wanneer? Daarover gaat de Transitie Visie Warmte. Onderaan deze pagina vindt u een samenvatting.

In de Transitievisie Warmte (TVW) schetsen we een route voor de geleidelijke overgang naar een aardgasvrije gemeente Zeist. We maken een inschatting van welke aardgasvrije manieren van verwarmen kansrijk zijn voor woningen en bedrijfspanden. Dat bekijken we per buurt. En we schatten in wanneer welke buurt aardgasvrij kan worden. De Transitievisie Warmte is een eerste verkennende stap. Elke 5 jaar maken we een geactualiseerde versie.

Wat u nu al kunt doen

Er zijn verschillende maatregelen die u nu al kunt nemen. Maatregelen die uw gasrekening omlaag brengen en die uw huis in stapjes voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. We hebben ze per buurt voor u beschreven. 

Handreiking in stappen naar aardgasvrij (pdf, 2 MB)

En als u niet precies weet wat de naam is van de buurt waarin u woont, dan kunt u dat opzoeken via de digitale kaart Stapsgewijs naar aardgasvrij. Vul daar in de balk uw postcode in, en u krijgt de link naar de informatie over uw buurt, zoals die in de handreiking staat (dit werkt alleen op een gewone pc of laptop, en niet via uw tablet of mobiele telefoon).

Kaart stapsgewijs naar aardgasvrij

Onderstaande kaart toont de plattegrond van gemeente Zeist. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen. Of gebruik de zoekbalk linksboven.

Onder de kaart vindt u een tekstalternatief.

Op de kaart vindt u alle buurten van de gemeente Zeist. Per buurt kunt u in de Handreiking naar aardgasvrij (pdf, 2 MB)  lezen wat u nu al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. 

Naam buurt Pagina in handreiking naar aardgasvrij
Bosch en Duin 32
Brugakker 19
Carré 5
Centrumschil-Noord (noordelijk deel) 7
Centrumschil-Noord (oostelijk deel) 6
Centrumschil-Zuid 5
Couwenhoven 21
Crosestein 17
De Clomp 20
Den Dolder Noord 36
Den Dolder Zuid 35
Dijnselburg 10
Driebergseweg 27
Griffensteijn en Kersbergen 15
Het Slot en omgeving 8
Hoge Dennen 24
Hoge Dennen (westelijk van Molenweg en Arnhemse Bovenweg) 25
Huis ter Heide Noord 31
Huis ter Heide Zuid 31
Kerckebosch (noordelijke helft van de wijk) 26
Kerckebosch (zuidelijk deel rondom Prinses Marijkelaan en mogelijk is uitbreiding naar naastgelegen wijken mogelijk) 26
Lyceumkwartier 7
Mooi Zeist 12
Nijenheim 16
Patijnpark 9
Soestdijkerweg en omgeving 37
Staatsliedenkwartier 11
Stations NS 28
Sterrenberg 38
Utrechtseweg 14
Vogelwijk 18
Vollenhove (inclusief Pedagogenbuurt) 13
Weidegebied 23
Zeister Bos 29

Advies op maat

In uw buurt staan verschillende soorten huizen, en geen 2 huizen zijn precies hetzelfde. Wilt u uw advies daarom nog meer op maat? Ga dan in gesprek met de professionals of met een van de energie-ambassadeurs van Mijn Groene Huis. Dat kost u niets. U kunt ook kiezen voor een uitgebreider advies, waarbij de professional bij u thuiskomt voor een advies waarmee u direct aan de slag kunt. Daarvoor betaalt u een bescheiden bedrag, afhankelijk van uw vraag. Voorbeelden zijn onder andere een isolatieadvies, energiescan en warmtescan. 

Mijn Groene Huis wordt grotendeels gefinancierd door de gemeente Zeist.

In gesprek met bewoners

De aardgasvrije oplossingen voor de diverse buurten staan nog niet vast. En ook de planning is nog voorlopig. De komende jaren gaan we per buurt uitgebreid in gesprek met de bewoners over de meest geschikte oplossing voor verwarmen, warm water en koken, zonder gebruik van aardgas.

Samenvatting van de Transitie Visie Warmte

Hieronder vindt u een samenvatting van de Transitievisie Warmte. En u kunt ook de complete Transitievisie Warmte (pdf, 2 MB) lezen.

Om Zeist in 2050 aardgasvrij te krijgen, maken we plannen op maat. Deze transitievisie is hiervoor een eerste aanzet. De komende jaren gaan wij dit verder uitwerken in uitvoeringsplannen per buurt, samen met inwoners en ondernemers. Bij alle keuzes die we maken, staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Warmte moet betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk zijn  voor iedereen.
  • We zijn zorgvuldig en transparant over de overgang naar aardgasvrij. We  bieden eerlijke en heldere informatie. Zo dragen we bij aan acceptatie en het goed dienen van de belangen van   inwoners en bedrijven.
  • We stimuleren energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie.
  • We kiezen voor duurzame én gezonde oplossingen.
  • De keuzes voor aardgasvrije warmteopties per buurt sluiten zo veel mogelijk aan bij logische momenten voor verandering, zoals het vervangen van aardgasleidingen, onderhoudsplannen aan gebouwen of grootschalige werkzaamheden in de openbare ruimte
  • We maken een route op basis van de kennis van nu, maar staan open voor nieuwe inzichten en technologieën.

Wij voeren de regie over de overgang naar een aardgasvrij Zeist en betrekken bewoners en partners zo vroeg mogelijk in het proces. Dit gaat stap voor stap. Zodat iedereen kan meedenken en meedoen.

In de Transitievisie Warmte kunt u zien op welke termijn we in uw buurt kansen zien voor een overstap naar aardgasvrij. Dit is een inschatting. In enkele buurten lopen al initiatieven waar de gemeente bij is aangesloten.

Als vervolg op dit rapport, gaan we de komende jaren voor elke buurt in Zeist een buurtuitvoeringsplan opstellen. Daarbij kijken we of de aardgasvrije warmteoplossing die we voor ogen hebben, haalbaar is. En of de termijn haalbaar is. Uw inbreng is daarbij onmisbaar! Samen met u willen we nadenken over de stappen die we moeten zetten om de overgang naar aardgasvrij in uw wijk haalbaar en betaalbaar te houden.

In deze warmtevisie hebben we verkend welke oplossing voor welke buurt het meest kansrijk is. In wijken met veel woningen in een klein gebied, kan een warmtenet een serieuze mogelijkheid zijn. Een warmtenet is een leidingenstelsel waardoorheen warm water naar woningen wordt vervoerd. Dat water kan door verschillende typen warmtebronnen worden verwarmd. Bijvoorbeeld met behulp van warmte die in een industrieel proces vrijkomt.

In wijken met weinig woningen op veel grond, lijken oplossingen per woning het meest aantrekkelijk. Denk aan isolatie in combinatie met warmtepompen en/of zonneboilers. Of aan het gebruik van groen gas zoals groene waterstof of biogas. Voor het centrum liggen alle mogelijkheden nog open, omdat de gebouwen er sterk verschillen. Over dit gebied beslissen we pas later. Zo kunnen we eerst kennis en ervaring  opdoen bij andere wijken en hiervan profiteren bij het maken van keuzes voor het centrum.

Op de kaart Zeist aardgasvrij, kunt u zien welk warmte-oplossing op dit moment voor uw buurt het meest kansrijk lijkt. In de handreiking stapsgewijs naar aardgasvrij (pdf, 2 MB)  leest u meer over de warmte-oplossing voor uw buurt. En over de planning per buurt.

Uit onderzoek blijkt dat tweederde van het aardgasverbruik in Zeist wordt gebruikt voor woningen. Daarom richt deze transitievisie zich vooral op de vraag hoe we woningen aardgasvrij kunnen verwarmen. Daarbij zoeken we niet alleen naar duurzame warmte-oplossingen, maar willen we ook energiebesparing en woningisolatie stimuleren. Hierin spelen Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijfeen sleutelrol. Deze organisaties helpen inwoners en bedrijven in Zeist met advies, informatiebijeenkomsten, collectieve acties en activatie- en bewustwordingscampagnes om hun elektriciteits- en warmteverbruik zoveel mogelijk te verminderen.

U kunt natuurlijk ook zelf al aan de slag. Door op voor u logische momenten voor energie besparen en isolatie te kiezen. Als u gaat verhuizen bijvoorbeeld, of verbouwen. Overstappen van koken op gas naar koken via inductie is eigenlijk altijd een goede keus. Net zoals het isoleren van uw pand. Laat u daarbij door Mijn Groene Huis of Mijn Groene Bedrijf informeren over passende oplossingen en speciale acties. Zij kunnen ook adviseren over het niveau van isolatie dat voor uw pand verstandig is. Of zoek hiervoor een gecertificeerde adviseur op jouwhuissslimmer.nl. Zo bent u optimaal voorbereid op een aardgasvrije toekomst.

Deze Transitievisie Warmte is niet in beton gegoten. Iedere 5 jaar verwerken we nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Zo kunnen we steeds gedetailleerder beschrijven welke warmteoplossingen voor welke wijken het beste zijn. Zo gaan we stap voor stap op weg naar aardgasvrij. Samen met u.