Erkennen kind

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft de moeder automatisch ouderlijk gezag. De vader of duomoeder moet eerst het kind erkennen om ouderlijk gezag te krijgen.

 1. De erkenning regelt u bij de gemeente.
 2. Het ouderlijk gezag regelt u bij de rechtbank.

Voor elk kind dat binnen uw relatie wordt geboren, moet apart erkenning worden gedaan.

Afspraak maken erkenning voor geboorte Afspraak maken erkenning na geboorte

Meenemen

 • geldig identiteitsbewijs van de erkenner en de moeder

Misschien ook nodig

Afhankelijk van uw situatie, moet u ook het volgende meenemen:

 • een kort geleden verkregen geboorteakte (met oudernamen) uit de geboortegemeente
 • schriftelijke toestemming bij erkenning volgend gezamenlijk kind
 • geldig identiteitsbewijs te erkennen kind vanaf 12 jaar (kind moet meekomen)
 • in voorkomende gevallen recente buitenlandse geboorteakte kind
 • uitslag van een DNA-onderzoek

Voorwaarden

 • de erkenner is 16 jaar of ouder
 • de erkenner is geen familie van de moeder
 • er zijn niet al 2 ouders

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Bij een eerste kind uit de relatie moet de moeder aanwezig zijn bij de erkenning in verband met de naamskeuze. Bij een volgend kind uit dezelfde relatie kan de moeder schriftelijke toestemming (pdf, 530 KB)  geven voor de erkenning.

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, behalve als er al een vader in de geboorteakte van het kind staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijke toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet het kind ook zelf schriftelijke toestemming geven.

Door de erkenning van het kind bent u nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Om het gezag te krijgen moet u een verzoek indienen bij de rechtbank voor ouderlijk gezag, met toestemming van de moeder.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Bij erkenning kan de achternaam van het eerste kind worden gekozen. Alle volgende kinderen uit die relatie krijgen dezelfde geslachtsnaam bij geboorte. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de erkenner moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen.

Als de moeder geen Nederlandse is, heeft de erkenning gevolgen voor de nationaliteit van het kind.

Tot 7 jaar krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit als de erkenner de Nederlandse nationaliteit heeft.

Vanaf 7 jaar moet de erkenner met een DNA-test bewijzen dat hij de biologische vader is. Als hij dit niet wil, maar hij heeft gedurende 3 jaar het kind verzorgd en opgevoed, dan kan voor het kind alsnog de Nederlandse nationaliteit worden gekozen (optie).