Erkennen kind

Hebt of krijgt u een kind? En bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Of bent u de duomoeder? Dan kunt u uw kind voor of na de geboorte erkennen.

Regelt u dit voor de geboorte? Dan heeft uw kind vanaf de geboorte wettelijk meteen een vader of een duomoeder.

Voor duomoeders is het belangrijk om na te denken over hoe zij het ouderschap over hun kind willen regelen (adoptie, erkenning of met een verklaring van anoniem zaaddonorschap). Op de website van Rijksoverheid leest u meer informatie over ouderschap bij duomoeders.

Achternaam kind kiezen

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. Sinds 1 januari 2024 kunt u ook voor een dubbele achternaam kiezen voor uw kind. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Heeft uw kind de nationaliteit van een ander land? Dan kijken wij wat het namenrecht van dit land over naamskeuze zegt.

Meer informatie over de keuze van de achternaam vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Gezag

U spreekt bij de erkenning ook meteen af of u allebei het gezag over het kind krijgt of alleen de moeder. U kunt deze keuze later niet meer bij ons aanpassen. Dit doet u dan via het gezagsregister of bij de rechtbank.

Erkenning voor geboorte

Afspraak maken erkenning voor geboorte

Meenemen kind voor de geboorte erkennen

 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.
 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner).
 • Als de moeder niet meegaat naar de afspraak: Formulier Kind erkennen (pdf, 53 KB) . Let op: de moeder moet meekomen als het uw eerste kind samen is en het kind uw achternaam (van de erkenner) krijgt. De moeder komt ook mee als u ervoor kiest dat alleen zij het gezag heeft over het kind.
 • Woont u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland? Of bent u allebei of één van beiden in het buitenland geboren en hebt u nooit eerder uw geboorteakte bij de gemeente laten zien? Dan hebt u misschien meer documenten nodig. 

Erkenning na geboorte

Afspraak maken erkenning na geboorte

Meenemen kind na de geboorte erkennen

 • Als de moeder niet meegaat naar de afspraak: Formulier Kind erkennen (pdf, 53 KB) .
 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner), de moeder (als dat bij uw situatie past) of het kind (als dat bij uw situatie past).
 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan hebt u toestemming nodig van de moeder. Is het uw eerste kind samen en krijgt uw kind uw achternaam? Dan komt de moeder mee naar de afspraak. Kiest u ervoor dat alleen de moeder het gezag heeft over het kind? Ook dan komt de moeder mee naar de afspraak.
 • Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan geven de moeder en het kind allebei zelf toestemming. Uw kind komt mee naar de afspraak. Is het uw eerste kind samen en krijgt uw kind uw achternaam? Dan komt de moeder ook mee naar de afspraak. Kiest u ervoor dat alleen de moeder het gezag heeft over het kind? Ook dan komt de moeder mee naar de afspraak.
 • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan geeft uw kind zelf toestemming voor de erkenning. Uw kind komt daarom mee naar de afspraak. Zijn alleen u (de erkenner) en uw kind aanwezig bij de erkenning? Dan krijgt u automatisch het gezag (naast de moeder). Kiest u ervoor dat alleen de moeder het gezag houdt over uw kind? Dan komt ook de moeder mee naar de afspraak.
 • Woont u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland? Of bent u allebei of één van beiden in het buitenland geboren en hebt u nooit eerder uw geboorteakte bij de gemeente laten zien? Dan hebt u misschien meer documenten nodig. 

Voorwaarden

 • de erkenner is 16 jaar of ouder
 • de erkenner is geen familie van de moeder
 • er zijn niet al 2 ouders

Erkenning en de Nederlandse nationaliteit

Als de moeder geen Nederlandse is, heeft de erkenning gevolgen voor de nationaliteit van het kind.

Tot 7 jaar krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit als de erkenner de Nederlandse nationaliteit heeft.

Vanaf 7 jaar moet de erkenner met een DNA-test bewijzen dat hij de biologische vader is. Als hij dit niet wil, maar hij heeft gedurende 3 jaar het kind verzorgd en opgevoed, dan kan voor het kind alsnog de Nederlandse nationaliteit worden gekozen (optie).