Stemmen tellen

In onze gemeente worden de stemmen decentraal geteld. Decentraal stemmen betekent dat de stemlokalen op woensdagavond 15 maart een volledige telling van de stemmen uitvoeren (op lijst- en kandidaatniveau).

Gemeentelijk stembureau

Er is 1 gemeentelijk stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de leden van de algemeen besturen van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe. Het gemeentelijk stembureau controleert op donderdag 16 maart de processen-verbaal en voert een hertelling uit bij eventuele fouten. Daarna stelt het gemeentelijk stembureau de uitslag vast van de verkiezingen op gemeentelijk niveau tijdens openbare zittingen. 

Locatie zittingen gemeentelijk stembureau

  • Datum: donderdag 16 maart 2023
  • Aanvang: 9.00 uur
  • Locatie: gemeentehuis, Het Rond 1 in Zeist, in de raadszaal. 
  • Vaststellen uitslagen: donderdag 16 maart 2023 om 17.00 uur, als de werkzaamheden nog niet zijn afgerond kan dit uitgesteld worden naar vrijdag 17 maart.

Openbaar

Goed om te weten: de zitting van het gemeentelijk stembureau, het (eventuele) hertellen en het invoeren van de uitslagen is openbaar.

Fout telling verkiezingen melden

Vermoedt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau van die verkiezing: