bannerfoto

Categorieën

  • Zeist

Gebiedsvisie Emmaplein–Markt-Voorheuvel

In het gebied Emmaplein, Markt en Voorheuvel - binnen het Zeister centrum - zijn er verschillende uitdagingen. Voor de leegstand van winkels en de staat van onderhoud van De Klinker zijn oplossingen nodig. Ook worden er winkels omgebouwd tot woningen. Wij willen deze uitdagingen in relatie tot elkaar bekijken en een nieuw toekomstbeeld voor dit gebied maken, een zogenaamde gebiedsvisie.

Op de kaart is het gebied aangegeven waarvoor we een gebiedsvisie gaan opstellen. Het betreft: het Voorheuvelplein, het Marktplein en het westelijk deel van het Emmaplein. Het gebouw De Klinker maakt hier onderdeel van uit.

Functies voor het gebied

Met de betrokken partijen kijken we naar het totaalplaatje voor Emmaplein, Markt en Voorheuvel. Levendigheid en ruimte voor ontmoeting is voor dit gedeelte van het centrum van Zeist belangrijk. Culturele functies in combinatie met een mooi plein kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook is er veel behoefte aan stadswoningen op rustiger plekken in het gebied.

Winkelpanden en De Klinker

Winkelpanden

Speciale aandacht gaat uit naar de winkelpanden in het gebied. Wij hebben met de vastgoedeigenaren en de winkeleigenaren gesproken over nieuwe bestemmingen voor de winkelpanden. Mogelijk kunnen die winkels veranderd worden in woningen. Die resultaten worden in de komende jaren steeds meer zichtbaar.

De eigenaar van het nabijgelegen voormalige V&D-pand is van plan het gebouw om te vormen naar vooral woningen. Die plannen werkt de eigenaar nu verder uit.

De Klinker

Centraal in het gebied ligt De Klinker. Dit gebouw is eigendom van de gemeente Zeist, met als gebruikers de bibliotheek en de muziekschool. Samen met de bibliotheek en muziekschool denken wij na over hun toekomst.

Al enkele jaren speelt daarbij de vraag hoe verder om te gaan met De Klinker. Het gebouw is verouderd. Opknappen kost veel geld. Is het nog de moeite waard om in dit gebouw te investeren of is het beter om uit te gaan van sloop en nieuwbouw? Sloop en nieuwbouw biedt extra mogelijkheden voor een andere gebiedsinrichting. 

Scenario's om over na te denken

Stedenbouwkundig bureau SVP heeft in opdracht van het college van burgemeester en wethouders 4 scenario’s in beeld gebracht voor een nieuwe toekomst van het gebied. Deze scenario’s (A, B, C en D) dienen als inspiratie om na te denken over de toekomst van dit gebied. Het zijn dus nog geen concrete plannen!

Bekijk scenario's (pdf, 8 MB)

Heeft u moeite om dit pdf-document met de scenariostudie online te bekijken, te lezen of de inhoud te begrijpen? Neemt u dan contact met ons op. Dan helpen wij u hiermee.

Vervolgproces

De gemeenteraad heeft op 14 december 2021 opdracht gegeven aan het college om met de scenario’s als onderlegger, een participatieproces met belanghebbenden te starten. De uitkomst daarvan zal de raad gebruiken bij het vaststellen van de kaders van de verdere gebiedsontwikkeling Emmaplein-Voorheuvel-Markt en omstreken. 

De belanghebbenden in dit deel van het Zeister centrum (zoals ondernemers, bewoners, eigenaren) zullen we naar verwachting in september 2022 hier verder over informeren en bij betrekken. Dat zullen we dan ook vermelden op deze pagina.

Heeft u nog vragen over dit project? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Andere ontwikkelingen in centrum Zeist