Categorieën

  • Zeist
  • Overig

Gebiedsvisie Emmaplein–Markt-Voorheuvel

In het gebied Emmaplein, Markt en Voorheuvel - binnen het Zeister centrum - zijn er verschillende uitdagingen. Voor de leegstand van winkels en de staat van onderhoud van De Klinker zijn oplossingen nodig. Ook worden er winkels omgebouwd tot woningen. Wij willen deze uitdagingen in relatie tot elkaar bekijken en een nieuw toekomstbeeld voor dit gebied maken, een zogenaamde gebiedsvisie.

Op de kaart is het gebied aangegeven waarvoor we een gebiedsvisie gaan opstellen. Het betreft: het Voorheuvelplein, het Marktplein en het westelijk deel van het Emmaplein. Het gebouw De Klinker maakt hier onderdeel van uit.

Functies voor het gebied

Met alle belanghebbenden kijken we naar het totaalplaatje voor Emmaplein, Markt en Voorheuvel. Levendigheid en ruimte voor ontmoeting is voor dit gedeelte van het centrum van Zeist belangrijk. Culturele functies in combinatie met een mooi plein kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook is er veel behoefte aan stadswoningen op rustiger plekken in het gebied.

Winkelpanden en De Klinker

Winkelpanden

Speciale aandacht gaat uit naar de winkelpanden in het gebied. Wij hebben met de vastgoedeigenaren en de winkeleigenaren gesproken over nieuwe bestemmingen voor de winkelpanden. Mogelijk kunnen die winkels veranderd worden in woningen. Die resultaten worden in de komende jaren steeds meer zichtbaar.

De eigenaar van het nabijgelegen voormalige V&D-pand is van plan het gebouw om te vormen naar vooral woningen. Die plannen werkt de eigenaar nu verder uit.

De Klinker

Centraal in het gebied ligt De Klinker. Dit gebouw is eigendom van de gemeente Zeist, met als gebruikers de bibliotheek en de muziekschool (Kunstenhuis Idea). Samen met hen denken wij na over hun toekomst.

Al enkele jaren speelt daarbij de vraag hoe verder om te gaan met De Klinker. Het gebouw is verouderd. Opknappen kost veel geld. Is het nog de moeite waard om in dit gebouw te investeren of is het beter om uit te gaan van sloop en nieuwbouw? Sloop en nieuwbouw biedt extra mogelijkheden voor een andere gebiedsinrichting. 

Vervolgproces

De gemeenteraad heeft op eind 2021 opdracht gegeven aan het college van burgemeester en wethouders om met de scenario’s als onderlegger, een participatieproces met belanghebbenden te starten. De uitkomst daarvan zal de gemeenteraad gebruiken bij het vaststellen van de kaders van de verdere gebiedsontwikkeling Emmaplein-Voorheuvel-Markt en omstreken. 

De belanghebbenden in dit deel van het Zeister centrum (zoals ondernemers, bewoners, eigenaren en bezoekers) zullen we hier verder over informeren en bij betrekken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project? Neemt u dan contact met ons op.