Vollenhove Vooruit

Categorieën

 • Zeist
 • Leefomgeving

Een buurt waarin iedereen plezierig woont en waar bewoners zich verbonden voelen. Met elkaar én met hun buurt. Dat is de droom voor 2035 van de buurtaanpak Vollenhove Vooruit.

Om dit doel te bereiken werken bewoners en professionals samen. Er is sinds 2020 al veel bereikt. De volgende stap is het uitwerken van het Parkplan Vollenhove in een gebiedsvisie.

In Vollenhove Vooruit werken samen om de buurt te versterken:

 • buurtbewoners
 • gemeente Zeist
 • Woongoed Zeist
 • MeanderOmnium
 • andere organisaties die actief zijn in Vollenhove.

In een ambitiedocument staan de ambities om Vollenhove verder te ontwikkelen. Dit is de bron van tal van projecten, voor én met bewoners. Zodat we in 2035 met trots kunnen zeggen: Vollenhove is écht vooruitgegaan!

Om de openbare ruimte rond de flats en huizen verder te verbeteren is het Parkplan Vollenhove opgesteld in 2021. Dit plan werken we verder uit in een gebiedsvisie. Waarschijnlijk is die gebiedsvisie eind 2023 klaar. Daarna neemt de gemeenteraad er een besluit over en kan het een bestemmingsplan worden.

Inhoud gebiedsvisie

 • De dingen die nodig zijn om in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken, ontmoeten en opgroeien in Vollenhove
 • Verschillende vragen krijgen een antwoord, zoals:
  • Is er voldoende speel- en ontmoetingsruimte?
  • Hoe zien het groen en de natuur er straks uit?
  • Zijn er extra voorzieningen nodig?
 • Een plan van aanpak, met bijvoorbeeld een planning voor de aanpak van het park, de aanleg van ontmoetingsplekken en de eventuele bouw van woningen.

Planning gebiedsontwikkeling

 • najaar 2023:
  • opstellen gebiedsvisie en ontwikkelstrategie
  • 12 oktober: De gebiedsvisie wordt gepresenteerd aan het Vollenhove Advies Team (VAT).
 • 26 maart 2024: besluit gemeenteraad over gebiedsvisie
 • 2024-2027:
  • opstellen bestemmingsplan
  • uitvoering gebiedsvisie: uitwerking ontwikkellocaties en inrichting openbare ruimte in overleg met de buurt
 • 2027 en later:
  • eventuele bouw van woningen en nieuw wijkcentrum
  • aanpassen parkeerdekken

Meedenken

Als buurtbewoner mag u meedenken:

 1. Het Vollenhove Advies Team (VAT) bestaat uit bewoners. Het VAT gaf advies over de gebiedsvisie.
 2. Via stellingen op OmZeist.nl konden buurtbewoners hun mening geven over de plannen.
 3. Meedenken bij de uitwerking van de gebiedsvisie. Bijvoorbeeld:
  • hoe een gebouw er uit komt te zien
  • inrichting van het gebied eromheen, zoals met groen of parkeerplaatsen
Meer informatie over meedenken

Buurtpunt Vollenhove Vooruit

In Vollenhove zijn er bijna elke dag allerlei activiteiten voor bewoners. Van buurtfeest tot stiltewandeling, van jeugdhonk tot buurtsport en van taal- tot schilderles. Op vollenhovevooruit.nl vindt u een overzicht van de activiteiten.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Vollenhove Vooruit' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief