Vollenhove Vooruit: samen werken aan Vollenhove

Vollenhove is een buurt waar iedereen plezierig woont en waar bewoners zich verbonden voelen, met elkaar èn met hun buurt. Een buurt die aantrekkelijk is voor (nieuwe) bewoners, bezoekers en ondernemers. Dit is de droom voor Vollenhove voor 2035. Om van deze droom werkelijkheid te maken, werken bewoners en professionals samen in de buurtaanpak 'Vollenhove Vooruit'.

Projecten in uitvoering

Nieuwe ontmoetingsruimte Torenflat

De begane grond van de Torenflat krijgt een mooie, nieuwe ontmoetingsruimte. Vanaf augustus kunnen alle buurtbewoners daar terecht voor:

  • een kop koffie,
  • een goed gesprek,
  • voor activiteiten, of
  • met een hulpvraag.

Herinrichten plein naast Weggeefwinkel

Op het nieuwe plein komt veel ruimte voor spelen en ontmoeten. 

Project 'Voor L-kaar'

Voor L-kaar biedt extra hulp en ondersteuning aan bewoners voor en tijdens de woningrenovaties van de L-flat. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere (zorg) partijen in de wijk.

Speciale 'huiskamer' tijdens renovatie L-flat

Tijden de renovatie van de woningen in de L-flat kunnen bewoners daarvan hinder of geluidsoverlast hebben. Die bewoners kunnen in de 'huiskamer van de L-flat' terecht (op afspraak) om rustig te werken of om even bij te komen.

Gebiedsvisie Vollenhove (2022)

Als eerste stap is het document 'Parkplan Vollenhove 2.0' gemaakt ter inspiratie. Het vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de gebiedsvisie. In juli is het Parkplan door de gemeenteraad vastgesteld.

In de tweede helft van dit jaar gaan we verder samenwerken met bewoners, ondernemers en professionals om een gebiedsvisie te maken. Doel is het verder verbeteren van de buurt.

BOA voor Vollenhove

Sinds dit jaar heeft onze gemeente een buitengewoon opsporings ambtenaar (BOA) aangesteld speciaal voor Vollenhove.

Doe mee

Hebt u ideeën voor de verbetering van Vollenhove? Of wilt u actief meedoen? Graag! Neem contact met ons op via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.

Naar projectenoverzicht