Categorieën

 • Zeist
 • Overig

Vollenhove Vooruit: samen werken aan Vollenhove

Vollenhove is een buurt waar iedereen plezierig woont en waar bewoners zich verbonden voelen, met elkaar èn met hun buurt. Een buurt die aantrekkelijk is voor (nieuwe) bewoners, bezoekers en ondernemers. Dit is de droom voor Vollenhove voor 2035. Om van deze droom werkelijkheid te maken, werken bewoners en professionals samen in de buurtaanpak 'Vollenhove Vooruit'.

Er gebeurt al veel in Vollenhove. Toch kan deze buurt zich nog verder ontwikkelen en verbeteren. Sommige bewoners kunnen meer zorg en aandacht gebruiken. Ook kunnen de openbare ruimte en het gevoel van veiligheid beter. Daarom is er een plan gemaakt: de buurtaanpak 'Vollenhove Vooruit' (pdf, 9 MB) . In dit plan staan de 'ambities' (dit willen we bereiken) en de 'kansen' (dit gaan we doen). 

De 'ambities' voor 2035 zijn:

 • een gezonde gemeenschap, van jong tot oud;
 • verschillen gebruiken als kwaliteit;
 • een open, groene en veilige buurt;
 • een buurt die klaar is voor de toekomst.

Het uitwerken van de 'kansen' in projecten en activiteiten doen we samen met bewoners en buurtorganisaties. De eerste projecten zijn al gestart. Tot 2035 starten er elk jaar ook weer nieuwe projecten.

Projecten: in uitvoering of gereed

Project 'Voor L-kaar'

Voor L-kaar biedt extra hulp en ondersteuning aan bewoners voor en tijdens de renovatie van de woningen in de L-flat. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere (zorg)partijen in de wijk.

Speciale 'huiskamer' tijdens renovatie L-flat

Tijden de renovatie van de woningen in de L-flat kunnen bewoners daarvan hinder of geluidsoverlast hebben. Die bewoners kunnen in 'huiskamer 't Laantje' terecht (op afspraak) om rustig te werken of om even bij te komen.

Gebiedsvisie Vollenhove

Samen met buurtbewoners, ondernemers en professionals maken we een gebiedsvisie. Doel is het verder verbeteren van de buurt. In 2023 is de gebiedsvisie klaar.

Als eerste stap is het document 'Parkplan Vollenhove 2.0' gemaakt ter inspiratie. In juli 2021 is het Parkplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het vormt de basis voor de gebiedsvisie voor de hele buurt.

FC Vollenhove

Elke 2 weken is er 'FC Vollenhove': afwisselende sportactiviteiten voor jongeren. Die worden georganiseerd door Sportief Zeist en het jongerenwerk van MeanderOmnium.

Gezondheidscafé

In het Gezondheidscafé (in ’t Volle Hof) kunnen buurtbewoners iedere woensdagmiddag in gesprek met professionals en opgeleide vrijwillige gezondheidscoaches over onderwerpen die bijdragen aan een gezond leven. Bijvoorbeeld vragen over:

 • gezond eten,
 • meer bewegen,
 • stress verminderen,
 • geldzorgen, en
 • sociaal contact.

Doel is bewoners te helpen om een gezonde leefstijl te ontwikkelen, zodat ze mentaal en fysiek sterker worden.

Gerichte woningtoewijzing

Met de proef gerichte woningtoewijzing voor de L-flat trekt Woongoed Zeist nieuwe bewoners aan die iets extra’s voor hun buren en de buurt doen. Het gaat om 25% van de woningen die vrijkomen (met een maximum van 20 woningen per jaar). In 2021 zijn de eerste 5 woningen op deze manier toegewezen.

BOA voor Vollenhove

Speciaal voor Vollenhove is een buitengewoon opsporings ambtenaar (BOA) actief in de buurt. Doel daarvan is het verbeteren van het toezicht en de handhaving, bijvoorbeeld op de vuilproblematiek en verkeersoverlast. Maar vooral het goede gesprek met de bewoners staat voorop.

Nieuwe ontmoetingscentrum: 't Volle Hof

De begane grond van de Torenflat heeft een mooi, nieuw ontmoetingscentrum gekregen. Buurtbewoners kunnen daar terecht voor:

 • een kop koffie,
 • een goed gesprek,
 • voor activiteiten, of
 • met een hulpvraag.

Herinrichten plein naast Weggeefwinkel

Het plein is opgeknapt en er is veel ruimte voor spelen en ontmoeten. Op het plein staat een mooie boomtafel, men kan er jeu de boules spelen en is er een groengroep actief die de tuin beheert. Er komt ook nog een voedselplukbos, een stukje verderop in de buurt.

Onze gemeente neemt met de buurtaanpak deel aan de ‘regiodeal vitale wijken’ (periode 2020-2025). Een financiële en leerzame deal tussen drie wijken, de provincie Utrecht en de rijksoverheid om iedere buurt een stevige impuls te kunnen geven. Deze drie wijken in de regio Utrecht kennen allen een opstapeling van problemen, variërend van toegenomen criminaliteit, sociale problematiek en een ongezond leefmilieu. In deze wijken zit ook veel kracht en potentie. 

Met de regiodeal investeren de rijksoverheid en de provincie Utrecht samen 2,6 miljoen euro extra in de buurtaanpak Vollenhove Vooruit in Zeist. Daarnaast heeft onze gemeenteraad 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Vollenhove Vooruit. Dit betreft 2,1 miljoen euro als co-financiering voor de regiodeal en 900.000 euro voor niet regiodeal gerelateerde zaken. Met deze deal kunnen we dus de komende jaren nog méér doen, nieuwe projecten opstarten en bestaande en voorgenomen projecten versterken en verdiepen. In gezamenlijkheid met de bewoners en alle partners gaan we de komende jaren onze plannen en dromen verwezenlijken.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief ‘Vollenhove Vooruit’. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

 1. Vul uw e-mailadres in in het onderstaande veld.
 2. Klik op de groene knop 'Aanmelden'.
 3. Ga daarna naar uw e-mailbox en bevestig uw e-mailadres:
  1. open de e-mail 'Vollenhove Vooruit: Graag de inschrijving bevestigen' (afzender is zeist@zeist.nl)
  2. klik op de link 'Ja, meld me aan voor deze lijst'

Doe mee

Hebt u ideeën voor de verbetering van Vollenhove? Of wilt u actief meedoen? Graag! Neem contact met ons op.