Verhuur sportlocaties

U kunt een sportveld, (deel van) een sporthal, gymlokaal of skeeler-/atletiekbaan huren. Doe dit minstens 2 werkdagen van tevoren. Dit kan met de knop hieronder. Dan ziet u ook welke sportlocatie wanneer beschikbaar is. Het sportseizoen omvat het hele jaar behalve de zomervakantie en begint na die vakantie.

Sportlocatie reserveren

U kunt onderstaande locaties huren.

Buitensport
Locatie Adres
Atletiekbaan Dijnselburg Badmeester Schenkpad 12, Zeist
Skeelerbaan Dijnselburg Filosofenlaantje 1, Zeist
Sportcomplex Bisonpark Woudenbergseweg 13, Zeist
Sportcomplex Achter 't Slot Hernhuttersingel, Zeist
Sportcomplex Blikkenburg Filosofenlaantje 7, Zeist
Sportcomplex Blikkenburg - Oost Zinzendorflaan, Zeist
Sportcomplex Noordweg Noordweg Noord, Zeist
Sportcomplex Dijnselburg Huis ter Heideweg 19, Zeist
Sportcomplex Den Dolder Willem Arntszlaan 96, Den Dolder
Sportcomplex Oude Postweg Oude Postweg 31, Austerlitz
Binnensport
Locatie Adres
Sporthal De Koppeling De Clomp 1918, Zeist
Sporthal Dijnselburg Badmeester Schenkpad 2, Zeist
Sporthal Den Dolder Willem Arntszlaan 96, Den Dolder
Gymzaal Binnenbos 1 Hoog Kanje 186A, Zeist
Gymzaal Binnenbos 2 Hoog Kanje 186A, Zeist
Gymzaal Laan van Vollenhove 1 Laan van Vollenhove 2195, Zeist
Gymzaal Laan van Vollenhove 2 Laan van Vollenhove 2195, Zeist
Gymzaal Bisonpark Woudenbergseweg 13, Zeist
Gymzaal Laan van Eikenstein Laan van Eikenstein 2, Zeist
Gymzaal Nicolaas Beetslaan Nicolaas Beetslaan 31, Zeist
Gymzaal Noordweg Noordweg 10, Zeist
Gymzaal Jagerlaan Jagerlaan 33, Zeist
Gymzaal Koppelweg Koppelweg 131, Zeist

Bent u – bijvoorbeeld als sportclub – een vaste gebruiker van één of meer sportlocaties? Dan mailen wij u elk jaar in april een uitnodiging voor een aanvraag voor het volgende sportseizoen. Dit start na de zomervakantie.

Hebt u geen uitnodiging gekregen en wilt u toch zo'n aanvraag doen? Mail dan naar verhuursportaccommodaties@zeist.nl en vermeld 'Verzoek seizoensaanvraag'.

De prijzen hieronder zijn inclusief btw en een toeslag voor de energielasten.

Soort locatie Omschrijving Kosten 2023 Kosten 2024
Sportvelden per uur € 21,15 € 22,75
Atletiekbaan baan per uur € 45,45 € 48,95
Skeelerbaan baan per uur € 21,15 € 22,75
Sporthallen, sportgebruik hele hal per uur € 62,20 € 65,85
Sporthallen, sportgebruik 2/3e hal per uur € 41,47 € 43,90
Sporthallen, sportgebruik 1/2e hal per uur € 31,10 € 32,93
Sporthallen, sportgebruik 1/3e hal per uur € 20,73 € 21,95
Sporthallen, niet-sportgebruik hele hal per uur € 168,85 € 173,45
Sporthallen opbouwtarief hele hal per uur € 70,87 € 72,80
Gymnastieklokalen per uur € 18,88 € 19,98

Algemeen

 • De gebruiker kan in het online-reserveringssysteem zien welke sportaccommodaties beschikbaar zijn. Een accommodatie kan door de gebruiker voor gebruik online worden gereserveerd door een reservering in het systeem.

 • Tussen het moment van reserveren en daadwerkelijk gebruik zit minimaal 2 werkdagen

 • De accommodaties worden op afstand beheerd; u kunt bij calamiteiten contact opnemen met de gemeentelijke beheerder via 06-5025 4156 van 8-23 uur met uitzondering van de schoolvakantieweken.

 • Het uitgangspunt bij gebruik van de sportaccommodaties is het protocol verantwoord sporten van NOC/NSF.

 • De reservering wordt bevestigd door team S&O/Sport. Indien en voor zover team S&O/Sport de reservering accepteert, stuurt Sport en Recreatie aan de gebruiker per e-mail een bevestiging van de gemaakte reservering. Op dat moment is de gebruiksovereenkomst tot stand gekomen. Daarop zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Gebruiksvoorwaarden

 • Team S&O/Sport verklaart in gebruik te hebben gegeven aan gebruiker, die verklaart in gebruik te hebben genomen, de gebouwde onroerende zaak, bestaande uit één of meer sportaccommodaties, kleedkamers en de standaardinventaris welke zich in de binnensportaccommodatie bevindt, hierna te noemen ‘het gebruiksobject’.

 • Gebruiker is verplicht het gebruiksobject uitsluitend te gebruiken als sportaccommodatie en het gebruiksobject daarvoor ingericht te houden.

 • Bij aanvang van een gebruiksperiode staan de sportaccommodatie, de gebruiksvergoeding, het aantal in gebruik te hebben genomen uren en de data vermeld op de datalijst.

 • Gebruiker ontvangt maandelijks achteraf een factuur en moet deze zonder korting, verrekening of opschorting aan team S&O/Sport voldoen op de door team S&O/Sport opgegeven wijze.

 • Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde gebruiksvergoeding komen alle invorderingskosten en de wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van de gebruiker.

 • De gebruikersvergoeding zal automatisch en dus zonder dat daarvoor aanzegging nodig is, jaarlijks per 1 januari worden herzien.

 • De restauratie (indien aanwezig) en de daarbij behorende ruimtes zijn niet bij de gebruiksvergoeding inbegrepen.

 • Alle door team S&O/Sport en door de accommodatiebeheerder te geven aanwijzingen dienen te worden opgevolgd

 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de deelnemers voor wie hij het gebruik van de accommodatie heeft gehuurd (inclusief de bezoekende tegenpartij en de toeschouwers daarvan).

 • De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor EHBO-materiaal en een mobiele telefoon voor het inroepen van noodhulp.

 • In sporthallen Den Dolder, De Koppeling en Sporthal Dijnselburg dient de gebruiker/gebruikers op te treden als ontruimingsleider bij calamiteiten totdat de sporthalbeheerder is gearriveerd. Tevens dient hij/zij na afloop van de activiteit erop toe te zien dat de deelnemers, toeschouwers etc. de accommodatie hebben verlaten alvorens hij/zij de accommodatie verlaat en de deur afsluit.

 • Het is niet toegestaan eerder dan 15 minuten voor de aanvang of later dan 30 minuten na beëindiging van de sportactiviteiten in de zaal of in de kleed-, was-,douche- en toiletruimten aanwezig te zijn.

 • Bij aaneengesloten huurperioden van verschillende gebruikers dient de sportzaal 5 minuten voor het einde te worden ontruimd.

 • Het plaatsen en opruimen van sportattributen dient door de gebruiker te geschieden binnen de gehuurde periode.

 • Na gebruik dient de accommodatie schoon en vrij van afval te worden opgeleverd. De gebruiker is verantwoordelijk voor de afvoer van gebruiksafval.

 • Het is niet toegestaan de toegangsdeur open te zetten of te blokkeren zodat deze open blijft staan.

 • Het is niet toegestaan op de sportvloer van de sporthallen en gymnastieklokalen schoeisel te dragen dat strepen achterlaat of verontreinigt.

 • De gemeente is niet aansprakelijk voor materialen die eigendom zijn van de gebruikers en bezoekers.

 • Aan de accommodatie toegebrachte schade die door de gebruiker en onder zijn toezicht vallende personen (inclusief de bezoekende tegenpartij en diens toeschouwers) is veroorzaakt dient door de gebruiker te worden vergoed. Uitgezonderd hiervan zijn overmachtsituaties.

 • Roken is niet toegestaan.

 • Het gebruik of verhandelen van drugs en het plegen van geweld en intimidatie zijn verboden.

 • Team S&O/Sport is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de gebruiker of van de bezoekende tegenpartij alsmede voor lichamelijk letsel dat ontstaan is door ondeskundig gebruik of het gevolg is van tekortschietend deskundig toezicht aan de kant van de gebruiker.

 • Bij annulering van een seizoensreservering wordt een vergoeding in rekening gebracht van:  
  •    100% van de verschuldigde gebruiksvergoeding als de annulering minder dan 5 werkdagen voor het gebruik plaatsvindt;  
  •    een online-reservering kan in principe alleen verplaatst worden en er wordt geen restitutie gedaan.

 • De gebruiker dient te allen tijde de nooduitgang vrij te houden.

 • Het beheer is tijdens gebruiksuren tussen 8:00 en 23:00 uur in noodgevallen te bereiken op het telefoonnummer dat aangegeven staat bij de toegang van accommodatie.

Atletiekbaan Dijnselburg

 • Ingebruikgeving van de atletiekbaan is het gebruik van de baan, kleedruimten en douches.

 • Het gebruik van de atletiekaccommodatie is exclusief het gebruik van de clubruimte.

 • Het gebruik van de clubruimte (Fit) kan uitsluitend met toestemming van de atletiekvereniging Fit. Bij gebruik draagt Fit zorg voor openstelling/sluiting. Contactpersoon via de mail: kantine@fit.nl.

 • De huur van de atletiekbaan is inclusief het eventuele gebruik van de op het terrein aanwezige verspring- en hoogspringbakken, hordes etc.

 • Het gebruik van de accommodatie is inclusief het gebruik van (klein)materiaal, dit m.u.v. het materiaal welke eigendom is van atletiekvereniging Fit.

 • U kunt gebruikmaken van het klein materiaal zoals speren, discussen, pylonen etc. Dit materiaal ligt opgeslagen in de op het terrein aanwezige materiaalcontainer. Op uw verzoek worden de materialen in gebruik gegeven.

 • Openstelling van de atletiekbaan, kleed- en douchegelegenheid wordt door een medewerker van het zwembad Dijnselburg gedaan. Voor het gebruik dient u zicht te melden bij de receptie van het zwembad.

Nog vragen?

Als u een vraag hebt over een sportlocatie, kunt u met ons contact opnemen.