Verhuur sportlocaties

Tot en met 18 mei 2021 zijn alle binnensportaccommodaties gesloten voor de sportverenigingen. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. Lees meer over verantwoord sporten in het protocol van NOC/NSF.

Alle reserveringen van de binnensportaccommodaties vanaf 15 december 2020 tot en met 18 mei 2021 worden kosteloos geannuleerd.

Kijk voor meer informatie over corona en sport op de website van de rijksoverheid.

Verwachte versoepelingen per 19 mei

In de persconferentie van 11 mei heeft het kabinet een aantal versoepelingen per 19 mei aangekondigd. Deze gaan alleen door als de daling van het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames doorzet. Op maandag 17 mei wordt hierover een definitief besluit genomen. Het gaat voor sport om de volgende versoepelingen:

  • Binnensportlocaties gaan onder voorwaarden open.
  • Volwassenen mogen in groepen van maximaal 30 buiten sporten.

Meer informatie over het heropenen van de binnenaccommodaties volgt zo spoedig mogelijk.

Voor binnensportaanbieders die buiten willen sporten

Sportaanbieders mogen georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding aan blijven bieden aan kinderen en jongeren tot en met 26 jaar, mits dit in de buitenlucht gebeurt.

  • Er mogen geen ouders aanwezig zijn.
  • Kantines blijven gesloten.
  • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Ook voor volwassenen mogen sportaanbieders georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding in de buitenlucht  aan blijven bieden, maar dan is de maximale groepsgrootte 4 personen (exclusief instructeur).

Wilt u als binnensport aanbieder buiten aan de slag in de openbare ruimte? Vul dan een digitaal aanvraagformulier in. Pas na goedkeuring kunt u aan de slag met uw activiteiten. Maakt u gebruik van eigen terrein, dan hoeft u geen aanvraag in te dienen.