Gebruik openbare weg

Plaatst u bouwmaterialen, containers of ander materiaal op de openbare weg of in de berm? Dan vraagt u daar een vergunning of ontheffing voor aan. Vraag de vergunning of ontheffing 8 weken van tevoren aan.

Een vergunning of ontheffing aanvragen doet u online met uw DigiD. Bent u een ondernemer, stichting of vereniging en heeft u eHerkenning? Gebruik dan eHerkenning om in te loggen.

Inloggen met DigiD Gebruik weg aanvragen

U heeft een ingescande situatietekening (schaal 1:500) met ingetekende bomen nodig. Behalve als u een aanvraag voor het ophangen van een spandoek indient.

Kosten

Als u een vergunning of ontheffing voor gebruik van de openbare weg aanvraagt, moet u leges en precario betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

De legeskosten voor gebruik van gemeentegrond zijn € 44,50.

Ontstaat er schade tijdens de werkzaamheden schade die vallen onder de verleende ontheffing gebruik openbare weg? Die moeten op kosten van de aanvrager hersteld worden. De hoogte van deze kosten worden per situatie bekeken.

Precariobelasting

Naast de legeskosten voor het behandelen van uw aanvraag dient u ook precariobelasting te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijke van de totale ruimte en de duur van de ontheffing. De tarieven van de precariobelasting vindt u in de Verordening precariobelasting 2024 of Verordening precariobelasting 2023.

Algemene voorschriften

De volgende voorschriften gelden gelden minimaal bij een verleende ontheffing wanneer u bouwmaterialen, containers of ander materiaal in de openbare ruimte plaatst. 

 • Aanwezige bomen en groen moet u beschermen. Zo voorkomt u eventuele schade. Dit doet u door de materialen minstens 3 meter bij een boom vandaan te zetten.
 • Op containers en soortgelijke objecten die u op of langs de weg plaatst, moet de verhuurder een duidelijk leesbare naam, telefoonnummer en huisnummer aanbrengen.
 • Zijn de werkzaamheden in een gebied waar auto's niet mogen komen? Dan heeft u een Vrijstelling inrijverbod Voorheuvel, de Markt en Emmaplein nodig.

Spandoek

U hoeft geen vergunning aan te vragen als het spandoek:

 • maximaal 10 dagen hangt
 • 4,5 meter boven de weg hangt
 • binnen de bebouwde kom hangt
 • niet aanstootgevend is
 • geen calamiteiten en overlast veroorzaakt
 • goed is bevestigd

Het spandoek hangt goed als:

 • er 25 meter ruimte tussen een kruising en het spandoek is
 • op het trottoir 1,50 meter doorloopruimte is
 • het niet in de directe omgeving van een glasbak hangt

Stuur het compleet ingevulde en ondertekende Aanvraagformulier gebruik openbare weg (pdf, 602 KB) en de situatietekening op naar: Gemeente Zeist, Team publiekszaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.