Gebruik openbare weg

Plaatst u bouwmaterialen, containers of ander materiaal op de openbare weg of in de berm? Dan vraagt u daar een vergunning voor aan. Vraag de vergunning 8 weken van tevoren aan.

Een vergunning aanvragen doet u online met uw DigiD. Bent u een ondernemer, stichting of vereniging en heeft u eHerkenning? Gebruik dan eHerkenning om in te loggen.

Inloggen met DigiD Vergunning aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Vergunning aanvragen

U heeft een ingescande situatietekening (schaal 1:500) met ingetekende bomen nodig. Behalve als u een aanvraag voor het ophangen van een spandoek indient.

Kosten

Als u een vergunning voor gebruik van de openbare weg aanvraagt, moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

De legeskosten voor gebruik van gemeentegrond zijn € 42,55.

Ontstaat er schade tijdens de werkzaamheden schade die vallen onder de verleende ontheffing gebruik openbare weg? Die moeten op kosten van de aanvrager hersteld worden. De hoogte van deze kosten worden per situatie bekeken.

Precariobelasting

De tarieven van de precariobelasting vindt u in de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2023.

Algemene voorschriften

De volgende voorschriften gelden wanneer u bouwmaterialen, containers of ander materiaal op de openbare weg of in de berm plaatst. 

 • Aanwezige bomen en groen moet u beschermen. Zo voorkomt u eventuele schade. Dit doet u door de materialen minstens 3 meter bij een boom vandaan te zetten.
 • Op containers en soortgelijke objecten die u op of langs de weg plaatst, moet de verhuurder een duidelijk leesbare naam, telefoonnummer en huisnummer aanbrengen.
 • Zijn de werkzaamheden in een gebied waar auto's niet mogen komen? Dan heeft u een Vrijstelling inrijverbod Voorheuvel, de Markt en Emmaplein nodig.
 • Het kan zijn dat u naast deze ontheffing voor het gebruik van de openbare ruimte, ook een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt dit vragen bij het bouwloket van de gemeente. Neem daarvoor contact met ons op.

Spandoek

U hoeft geen vergunning aan te vragen als het spandoek:

 • maximaal 10 dagen hangt
 • 4,5 meter boven de weg hangt
 • binnen de bebouwde kom hangt
 • niet aanstootgevend is
 • geen calamiteiten en overlast veroorzaakt
 • goed is bevestigd

Het spandoek hangt goed als:

 • er 25 meter ruimte tussen een kruising en het spandoek is
 • op het trottoir 1,50 meter doorloopruimte is
 • het niet in de directe omgeving van een glasbak hangt

Stuur het compleet ingevulde en ondertekende Aanvraagformulier gebruik openbare weg (pdf, 602 KB) en de situatietekening op naar: Gemeente Zeist, Team publiekszaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.