Gebruik openbare weg

Plaatst u bouwmaterialen, containers of ander materiaal op de openbare weg of in de berm? Dan vraagt u daar een vergunning voor aan. Vraag de vergunning 8 weken van tevoren aan.

Vergunning aanvragen Vergunning aanvragen door bedrijven

U heeft een ingescande situatietekening (schaal 1:500) met ingetekende bomen nodig (niet nodig als u een aanvraag voor het ophangen van een spandoek indient).

Meer informatie over DigiDof eHerkenning.

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Kosten

Als u een vergunning voor gebruik van de openbare weg aanvraagt moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

De legeskosten voor gebruik van gemeentegrond zijn € 40,20.

De tarieven van de precariobelasting vindt u in de verordening.

Waarborgsom

U dient vooraf een waarborgsom te betalen in verband met herstel van mogelijke schade. Als er schade is veroorzaakt aan de openbare weg, dan wordt die op kosten van de vergunninghouder gerepareerd. Deze kosten worden dan verrekend met de waarborgsom. Als er geen schade is veroorzaakt, dan wordt de waarborgsom na afloop helemaal terugbetaald.

De waarborgsom is € 615,05.

Spandoek

U hoeft geen vergunning aan te vragen als het spandoek:

  • maximaal 10 dagen hangt
  • 4,5 meter boven de weg hangt
  • binnen de bebouwde kom hangt
  • niet aanstootgevend is
  • geen calamiteiten en overlast veroorzaakt
  • goed is bevestigd

Het spandoek hangt goed als:

  • er 25 meter ruimte tussen een kruising en het spandoek is
  • op het trottoir 1,50 meter doorloopruimte is
  • het niet in de directe omgeving van een glasbak hangt