Huisnummer toekennen

De gemeente heeft de plicht om elk huis of bedrijfspand een huisnummer te geven. Het verlenen en vervallen van een huisnummer is vaak gekoppeld aan een vergunning voor bouwen, slopen, splitsen of samenvoegen.

U hoeft slechts in enkele gevallen zelf een huisnummer aan te vragen. Bijvoorbeeld als er een nieuw adres bijkomt zonder dat er een vergunning voor nodig is.

Een vergunning aanvragen doet u online met uw DigiD. Bent u een ondernemer, stichting of vereniging en heeft u eHerkenning? Gebruik dan eHerkenning om in te loggen.

Inloggen met DigiD Huisnummer aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Huisnummer aanvragen door bedrijf

U kunt (eventueel) de volgende bijlage(n) uploaden:

  • Ingescande machtiging als u namens een gemachtigde de aanvraag doet
  • Plattegrond/situatietekening van het object op schaal (bijvoorbeeld 1:500 of 1:250)

Kosten

Omschrijving Kosten 2024
Leges voor 1 huisnummer € 96
Leges per huisnummer tot een maximum van 5 huisnummers € 48
Leges per huisnummer bij meer dan 5 huisnummers € 23,95

Voor het toekennen van een huisnummer moet u kosten (leges) betalen. Ook als deze een gevolg zijn van een aanvraag omgevingsvergunning en er geen aparte aanvraag is gedaan.

De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Wijzigen van huisnummers

Bij nieuwbouw is het niet altijd mogelijk om de nieuwe huisnummers in te passen in de bestaande nummering. De gemeente vervangt dan bestaande huisnummers door nieuwe. U ontvangt hierover van te voren bericht. De gemeente kan een onkostenvergoeding uitkeren.

Stuur het aanvraagformulier huisnummer (pdf, 763 KB) met bijlage(n) op naar gemeente Zeist, aan team administratie, Postbus 513, 3700 AM, Zeist.