Monument verbouwen

Zeist heeft rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en gemeentelijke monumentale structuren, zoals parken en lanen. Daarnaast heeft Zeist 2 door het Rijk beschermde dorpsgezichten:

  1. Het Slot en omgeving
  2. het Wilhelminapark

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) adviseert op bouwplannen voor:

  • niet-beschermde panden
  • rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten (gebouwen, tuinen en parken)
  • ruimtelijke (inrichtings-) plannen in beschermde gezichten en gemeentelijke beschermde structuren en de overige gebieden

Er is 1 advies voor monumenten en welstand. De medewerker cultuurhistorie wordt ingeschakeld voor (intern) advies en in veel gevallen volgt een bezoek ter plaatse.

Plannen aanmelden

Aanmelding van plannen gebeurt altijd via uw behandelaar van het team Ruimtelijke Ontwikkeling. U kunt uw plan in de vergadering komen uitleggen. Voor een eerste gesprek over uw monumentenplan maakt u een afspraak bij het bouwloket.

Openbare vergadering

De vergadering van de CRK is openbaar, behalve bij bijzondere omstandigheden. Dan wordt een plan achter gesloten deuren behandeld.

  1. Wilt u als toehoorder het woord voeren? Dan moet u zich voor de vergadering melden bij de voorzitter of de secretaris.
  2. De toehoorder moet bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn.
  3. De voorzitter bepaalt op welk moment en hoe lang het woord wordt gegeven en bewaakt de onafhankelijke beoordeling door de leden.

Publicatie agenda

De CRK vergadert in de even weken, afwisselend op het gemeentehuis van Baarn en Zeist. De agenda wordt op de dinsdag voor de vergadering geplaatst op de website van MooiSticht. Kijk hiervoor onder de kop agendacommissievergaderingen. Zeist valt onder het rayon Noord-Oost.

Gemeentelijk erfgoedregister

Het gemeentelijk erfgoed bestaat uit gemeentelijke monumenten en monumentale structuren. Het erfgoed wordt beschermd om zijn cultuurhistorische waarden.

Het gemeentelijk erfgoedregister bestaat uit een overzicht van:

In de Gemeentelijke monumentale structurenlijst (pdf, 21 KB) zijn niet-bebouwde ruimten (zoals straten, parken en pleinen) aangemerkt als gemeentelijke monumentale structuur, waarvan het oorspronkelijke karakter nog aanwezig of kenbaar is.

Cultuurhistorische waardenkaart

De Cultuurhistorische waardenkaart biedt een overzicht van cultuurhistorische data. De kaart is nog niet af en bevat nog niet alle categorie├źn erfgoed zoals die door ons zijn aangewezen. We zijn druk bezig met het verzamelen, controleren en vernieuwen van diverse bestanden. De kaart wordt dus regelmatig ge-update zodat er weer iets nieuws te zien is.

Bekijk de cultuurhistorische waardenkaart.

U bezit een beschermd monument of een pand in de gemeentelijke monumentale structuur. En u wilt dat verbouwen, herstellen of aanpassen. Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig voor de activiteiten 'bouwen' en 'wijzigen monument'.

Via de website Omgevingsloket online kunt u nakijken of en voor welke activiteiten u een vergunning nodig heeft. Voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet u leges betalen.

Omgevingsloket

Uw (concept)aanvraag wordt digitaal behandeld. Alle correspondentie en besluiten worden per e-mail naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer per post.

De kosten staan in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verstuurd door de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht).

De gemeente Zeist wil samen met u werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Bouwt u extra energiezuinig? Dan kunt u recht hebben op korting op de leges. Kijk daarvoor op de webpagina: groene leges.

Er zijn verschillende subsidies of voordelige leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument.

Bent u eigenaar, bewoner of gebruiker van 1 van de maar liefst 1.700 gemeentelijke monumenten en Rijksmonumenten in onze gemeente? Deze panden zijn belangrijk cultureel erfgoed en dragen bij aan het bijzondere karakter van onze gemeente. Maar deze tijd vraagt ook steeds meer aandacht voor de verduurzaming van deze panden. Dat gaat zowel over isolatie als over het aardgasvrij maken van uw pand. Hoe pakt u het verduurzamen van monumenten aan?