Omgevingsvergunning

Onder de omgevingsvergunningen vallen verschillende activiteiten, bijvoorbeeld bouwen, slopen, monumenten, planologische invulling van de ruimte, brandveiligheid en milieu.

Gaat u bouwen, verbouwen of het gebruik van een gebouw veranderen? Dan moeten deze werkzaamheden voldoen aan:

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. Hier kunt u ook een controle doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Voor meer informatie kunt u de folders bekijken op de website van de rijksoverheid. Als u geen DigiD heeft, kunt u via de post uw omgevingsvergunning aanvragen. Het formulier kunt u vinden op de website omgevingsloket, papierenformulier samenstellen.

Omgevingsloket online

Bouwloket

Voor het bouwloket kunt u momenteel geen afspraak maken op het gemeentehuis. Uiteraard kunt u wel uw vragen blijven stellen over bouwen en wonen. Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl. Wilt u weten of u wel of geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft? Doe de vergunningcheck dan op het Omgevingsloket online. Voor het raadplegen van bestemmingplannen kunt u terecht op ruimtelijkeplannen.nl.

Melden start en gereed bouwwerkzaamheden

U meldt de start en voltooiing van uw bouwwerkzaamheden bij de gemeente. Dat kan digitaal via de knop hieronder of schriftelijk via de meegestuurde groene en blauwe kaart.

Melden start of gereed bouw

Kosten

De kosten staan in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

De gemeente Zeist wil samen met u werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Bouwt u extra energiezuinig? Dan kunt u recht hebben op korting op de leges. Kijk daarvoor op de webpagina: groene leges.