Slopen of asbest verwijderen

Wilt u een gebouw of woning slopen of asbest verwijderen? Of een gedeelte daarvan? Dan moet u hiervan een melding doen. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u controleren op het Omgevingsloket. U vraagt hier de sloopmelding aan en de omgevingsvergunning.

Uw aanvraag wordt digitaal behandeld.

Naar het Omgevingsloket

Sloopmelding

U doet een sloopmelding als u:

 • meer dan 10 m³ sloopafval heeft
 • asbest gaat verwijderen

De sloopmelding moet u minstens 4 weken voordat u gaat slopen indienen. U krijgt het besluit via de e-mail. De sloopmelding is gratis.

Aanvraag omgevingsvergunning

U vraagt een omgevingsvergunning voor slopen aan als het gaat om de sloop van een:

Vraag de omgevingsvergunning minimaal 8 weken voor de werkzaamheden aan. Aan een omgevingsvergunning zitten kosten verbonden.

Soortmanagementplan

Bij verduurzaming van uw woning moet u onder andere voldoen aan de Wet natuurbescherming. Om het bouwproces ten aanzien van deze wet eenvoudiger te maken heeft de gemeente een soortmanagementplan opgesteld waar u gebruik van kunt maken.

Lage rentelening voor verwijderen asbestdak

Bent u huiseigenaar en wilt u uw asbestdak laten vervangen of laten slopen? Dan kunt u daarvoor misschien een lening met extra lage rente afsluiten

Asbest verwijderen

Is uw woning voor 1 januari 1994 (datum verbod op asbest) gebouwd? Dan is het mogelijk dat er asbest in de woning zit. Voordat u uw sloopmelding indient moet u daarom een asbestinventarisatie laten doen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Deze bedrijven kunt u vinden op de website van stichting certificatie asbest.  U voegt het asbestinventarisatierapport toe aan uw sloopmelding.

Tot 1994 werd vaak asbest toegepast in daken, bijvoorbeeld in golfplaten. Een landelijk verbod op asbestdaken is er niet. Toch is het verstandig asbestdaken te (laten) verwijderen en te vervangen door een asbestvrij dak. Hoe ouder het asbest dak, hoe groter de kans dat er asbestdeeltjes vrijkomen. Dat kan zorgen voor een gezondheidsgevaar. Wilt u zelf asbest verwijderen? Dan kunt u dit gratis inleveren bij het afvalbrengstation. U doet hiervoor een sloopmelding bij het Omgevingsloket.

Dit mag alleen als:

 • u zelf de werkzaamheden uitvoert
 • u niet meer dan 35 m2 materiaal inlevert:
  • geschroefde hechtgebonden platen in goede staat, geen dakleien
  • niet gelijmde vloertegels of vloerbedekking
  • losse materialen met hechtgebonden asbest zoals bloembakken

U krijgt binnen 4 weken een email met daarin een besluit. Mag u het asbest verwijderen? Dan krijgt u een registratienummer. Op vertoon van deze mail kunt u speciaal plastic verpakkingsmateriaal ophalen bij het afvalbrengstation. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Hiermee kunt u het asbest inpakken om het daarna in te leveren.

Bedrijf inschakelen

Schakel een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in als:

 • u het asbest niet zelf verwijderd of
 • het om grotere hoeveelheden dan 35 m2 gaat. 

Meer informatie