Splitsen en omzetten van woningen

Woningen worden steeds vaker gesplitst of omgezet. Ook in onze gemeente. Zo neemt het aantal wooneenheden toe, waardoor overlast kan ontstaan in een buurt. Ook wordt het aanbod van betaalbare eengezinswoningen hierdoor nog kleiner. Het college stelt daarom eisen aan splitsing of omvorming.

Woningen tot € 634.000

Bent u eigenaar van een woning met een WOZ-waarde tot € 634.000 en wilt u die woning splitsen of omzetten? Dan heeft u volgens de Huisvestingsverordening een splitsings- of omzettingsvergunning nodig. Hiervoor doen we onder meer een leefbaarheidstoets. 

Inloggen met DigiD Vergunning aanvragen

Lees meer over DigiD of bekijk een eenvoudige uitleg erover.

Omgevingsvergunning of gebruiksmelding

Het is mogelijk dat u eerst een omgevingsvergunning nodig heeft of gebruiksmelding moet doen, voor u de splitsing of omzetting mag aanvragen. Dit kunt u checken via Omgevingsloket Online

Splitsing of omzetting

Splitsen is het verdelen van een woning in aparte appartementen. Omzetten is de woning geschikt maken voor kamerverhuur. In het ene geval zijn er per appartement eigen voorzieningen, in het andere geval gaat het om gedeelde voorzieningen, zoals een badkamer, wc of keuken.

Kosten

Als u een vergunning voor splitsen of omzetten van een woning aanvraagt, moet u leges betalen. De factuur krijgt u van de BghU.

De legeskosten voor de vergunning zijn € 538,75.

Uitzonderingen vergunningplicht

Er zijn 2 woonvormen die niet onder de vergunningplicht vallen. Dat zijn de woongroep en de hospita. Meer informatie hierover staat ook in de Huisvestingsverordening.  

Woningen vanaf € 634.000

Bent u eigenaar van een woning met een WOZ-waarde vanaf € 634.000 en wilt u die woning splitsen of omzetten? Dan heeft u daarvoor geen vergunning nodig.

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u per post een vergunning aanvragen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier splitsen of omzetten woning (pdf, 133 KB) op naar: gemeente Zeist, team administratie, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.