Monumenten

Voor het restaureren, verbouwen of verduurzamen van monumenten gelden speciale regels. Kijk op de Cultuurhistorische waardenkaart of in 1 van de monumentenoverzichten of het pand dat u wilt veranderen een (Rijks)monument is. Als dat zo is, dan moet u voor bijna alle werkzaamheden een vergunning aanvragen