Opkoopbescherming

Het is lastig om een woning te vinden in onze gemeente. Er is veel vraag naar woonruimte en niet zoveel aanbod. We zetten ons in om meer aanbod toe te voegen door nieuwbouw van woningen te stimuleren. Daarnaast willen we starters en doorstromers helpen om hun kans op een koopwoning te vergroten.

Dit doen we met de regeling ‘opkoopbescherming’. Wie een huis koopt, mag deze de eerste 4 jaar niet verhuren.

Planning

De gemeenteraad heeft op 17 mei 2022 ingestemd met de invoering van de opkoopbescherming. Dit betekent dat de regeling definitief is. De regeling gaat in per 1 juni 2022. 

Uitleg opkoopbescherming

De opkoopbescherming is een regeling die per 1 januari 2022 is toegevoegd aan de landelijke Huisvestingswet. Gemeenten mogen dit instrument opnemen in hun huisvestingsverordening. Als je dit als gemeente doet, mag verhuur alleen nog met een vergunning. Die vergunning kan bij de gemeente worden aangevraagd. Meerdere gemeenten in de regio, waaronder gemeente Utrecht, hebben het voornemen de regeling in te voeren. Wij stemmen dit regionaal af.

Onze gemeente heeft het voornemen om de regeling in te voeren voor woningen met een WOZ-waarde tot € 521.000.

Uitzonderingen

De regeling heeft ook een paar uitzonderingen. In die gevallen is verhuur wel mogelijk, maar moet een vergunning worden aangevraagd. U heeft straks een vergunning nodig als u een gekocht huis:

  • wilt verhuren aan eerste- en tweedegraadsfamilie (ouders, kinderen, broers en zussen);
  • tijdelijk wilt verhuren, voor maximaal 12 maanden, bijvoorbeeld als u lang op reis gaat;
  • wilt verhuren als bedrijfswoning.

Mogelijk komen er nog 2 uitzonderingen:

  • nieuwbouwprojecten waarin afspraken over verhuur zijn gemaakt;
  • situaties waarin het verhuren van een huis heel belangrijk is, dat beslist het college van burgemeester en wethouders.

Het kan zijn dat iemand een woning heeft aangekocht voor 1 maart 2022 om die te gaan verhuren, waarbij de daadwerkelijke verhuur pas later (na invoering van deze regeling) zal ingaan. Voor deze gevallen maken we straks ook een uitzondering. De eigenaar kan een vergunning aanvragen en moet hierbij bewijzen dat de woning echt voor 1 maart 2022 is aangekocht.

U kunt een vergunning voor verhuur aanvragen via het e-formulier Verhuurvergunning opkoopbescherming. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Inloggen met DigiD Vergunning opkoopbescherming aanvragen

Meer informatie over DigiD.

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Kosten

Als u een vergunning opkoopbescherming aanvraagt moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

De legeskosten voor de vergunning zijn € 196,00.

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u per post of e-mail een vergunning aanvragen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier Vergunning opkoopbescherming (pdf, 58 KB) op naar: gemeente Zeist, ter attentie van Publiek en Dienstverlening, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u ook inscannen en met bijlagen e-mailen naar zeist@zeist.nl.