Opkoopbescherming

Het is lastig om een woning te vinden in onze gemeente. Er is veel vraag naar woonruimte en niet zoveel aanbod. We zetten ons in om meer aanbod toe te voegen door nieuwbouw van woningen te stimuleren. Daarnaast willen we starters en doorstromers helpen om hun kans op een koopwoning te vergroten.

Dit doen we met de regeling Opkoopbescherming. Wie een huis koopt, mag deze de eerste 4 jaar niet verhuren.

Uitleg opkoopbescherming

De opkoopbescherming is een regeling die per 1 januari 2022 is toegevoegd aan de landelijke Huisvestingswet. Gemeenten mogen dit instrument opnemen in hun Huisvestingsverordening. Als je dit als gemeente doet, mag verhuur alleen nog met een vergunning. Die vergunning kan bij de gemeente worden aangevraagd. Meerdere gemeenten in de regio, waaronder gemeente Utrecht, hebben deze regeling ingevoerd of zijn van plan de regeling in te voeren. 

Voor onze gemeente geldt de regeling vanaf 1 juli 2023 voor woningen met een WOZ-waarde tot € 676.000. Voor woningen die tussen 1 juni 2022 en 30 juni 2023 zijn overgedragen aan de nieuwe eigenaar geldt de opkoopbescherming als de WOZ-waarde op het moment van overdracht 521.000 of minder was.

Uitzonderingen

De regeling heeft ook een paar uitzonderingen. In die gevallen is verhuur wel mogelijk, maar moet een vergunning worden aangevraagd. U heeft een vergunning nodig als u een gekocht huis:

  • wilt verhuren aan eerstegraads en tweedegraads familie (ouders, kinderen, broers en zussen).
  • tijdelijk wilt verhuren, voor maximaal 12 maanden, bijvoorbeeld als u lang op reis gaat.
  • wilt verhuren als bedrijfswoning.

Ook in de volgende situatie kan een vergunning worden verleend:

  • bij complexen waarover eigenaar en gemeente in een anterieure overeenkomst, erfpachtovereenkomst of andere overeenkomst afspraken over de verhuur hebben vastgelegd
Inloggen met DigiD Vergunning opkoopbescherming aanvragen

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Kosten

Als u een vergunning opkoopbescherming aanvraagt moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

De legeskosten voor de vergunning zijn € 218,90.

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u per post een vergunning aanvragen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraag verhuurvergunning opkoopbescherming (pdf, 164 KB) op naar: gemeente Zeist, ter attentie van Publiek en Dienstverlening, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.