Woonurgentie

Heeft u dringend woonruimte nodig? De sociale huurwoningen in Zeist worden toegewezen via WoningNet. Iedereen die reageert heeft te maken met wachttijd. Om het zo eerlijk mogelijk te houden krijgt u alleen in bijzondere situaties urgentie. Een urgentie betekent dat u voorrang krijgt.

Wilt u weten of u kans maakt op urgentie? Vul de urgentiewijzer in.

Urgentiewijzer

Wij adviseren u om eerst een kans(advies)gesprek aan te vragen. Tijdens dit telefonische gesprek wordt met u besproken wat uw kansen zijn op urgentie. En wat u zelf nog kunt doen om uw kansen op (andere) woonruimte te vergroten. Zo krijgt u een helder beeld wat u over van uw woonsituatie van ons kunt verwachten, zonder dat u al kosten maakt. Voor een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14 030.

Let op: op het moment dat u een urgentie-aanvraag echt indient, kost u dat € 90,25. Dit bedrag betaalt u altijd. Ook als u geen urgentie krijgt.

Voorwaarden

Als u urgentie aanvraagt, moet u in ieder geval voldoen aan deze voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Zeist en u staat hier minimaal 1 jaar ingeschreven;
 • U verkeert in een noodsituatie die buiten uw schuld is ontstaan. En deze situatie was niet te verwachten;
 • U beschikt binnen de gemeente Zeist over zelfstandige woonruimte (een eigen woning met keuken en badkamer. Dus geen kamer, recreatiewoning of inwonend bij anderen);
 • U staat ingeschreven bij WoningNet;
 • U kunt bewijzen dat u zelf naar een oplossing hebt gezocht (zoals actief reageren op WoningNet);
 • U bent niet in staat om zelf binnen 6 maanden voor een geschikte huisvesting te zorgen;
 • Uw inkomen niet hoger is dan:
  • (bruto) € 44.035,- (eenpersoonshuishouden)
  • (bruto) € 48.625,- (meerpersoonshuishouden)

Hoe het werkt

Resultaat urgentiewijzer

 1. Positief advies? Er is een kans dat u een urgentie krijgt. Onderaan de pagina vindt u de link naar het aanvraagformulier. Let op: het indienen van deze aanvraag kost € 90,25. Dit bedrag moet u ook betalen als u geen urgentie krijgt.
 2. Negatief advies? Kijk dan hier voor andere mogelijkheden om snel aan woonruimte te komen. Maakt u zich zorgen over uw situatie en/of de situatie van uw gezin? Neem contact op met het Sociaal team of Centrum voor Jeugd en gezin.

Beoordeling

De urgentiecommissie beoordeelt de urgentieaanvragen. Dit doet de commissie door de aanvraag te toetsen aan de regels voor urgentie. Deze regels zijn afgesproken in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Soms wordt er extra advies gevraagd (bijvoorbeeld medisch of van het Sociaal Team). Binnen 8 weken ontvangt u bericht.

Bericht

U ontvangt een brief over uw urgentieaanvraag. Als u inderdaad een urgentie ontvangt, dan wordt dit bij WoningNet toegevoegd aan uw profiel. U kunt dan met voorrang reageren op sommige woningen. Dit zijn flatwoningen vanaf de eerste verdieping.

Woning gevonden?

Als u een woning heeft gevonden, vervalt de urgentie.

U heeft 6 maanden de tijd om een woning te vinden met urgentie. Daarna vervalt de urgentie.

Redenen voor urgentie

Hieronder vindt u een lijst met redenen waarom u urgentie kunt aanvragen. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Zie de alinea hieronder.

Medische redenen

Kunt u niet in uw woning wonen door medische redenen? Dan kunt u urgentie aanvragen. Het moet gaan om een medische onhoudbare woonsituatie die door verhuizing opgelost wordt. Voor deze urgentie vraagt de gemeente medisch advies van een onafhankelijke arts.

Dakloos zijn door een onverwachte noodsituatie (bijvoorbeeld brand)

U ontvangt urgentie als u door een onverwachte noodsituatie u woning uit moet, bijvoorbeeld na brand. Of wanneer u uw woning uit moet omdat het een dienstwoning is. U krijgt alleen urgentie als u dit niet van tevoren zag aankomen.

Relatiebeëindiging en de zorg over minderjarige kinderen

Als uw relatie over is en uw minderjarige kind(eren) geen dak boven hun hoofd hebben, dan kunt u urgentie aanvragen. U moet dan kunnen bewijzen dat u minimaal 2 jaar heeft samengewoond of getrouwd bent geweest. Ook moet géén van de ouders een woning hebben waar ook plek is voor uw kind(eren).

Een instelling verlaten

Woont u in een instelling en wilt u graag verhuizen naar een normale huurwoning? Dan kunt u urgentie aanvragen. Het gaat om bijvoorbeeld een Blijf van mijn Lijf huis of een zorginstelling in de regio Utrecht.

Financiële problemen

Als u minderjarige kind(eren) heeft en uw financiële problemen heeft waardoor u uw woning niet kunt betalen, dan kunt u urgentie aanvragen. U moet dan wel kunnen bewijzen dat u deze financiële problemen niet zag aankomen.

Mantelzorg

Als u voor lange tijd zorg geeft of ontvangt en verhuizing nodig is om dichter bij elkaar te wonen, dan kunt  u een urgentie aanvragen. Door de urgentie kunt u beter mantelzorg geven of ontvangen. Voor deze urgentie vraagt de gemeente advies van het Sociaal team.

Aanvraagformulier

Bij uw aanvraag moet u de volgende bijlagen uploaden of meesturen:

 • Recente inkomensgegevens van u en elke mede-aanvrager (inkomensverklaring of meest recente salaris- of uitkeringsspecificatie).
 • Stukken die de probleemsituatie aantonen en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft.
 • Kopie van uw huurcontract (indien van toepassing).
 • Jaaropgaven van hypotheekverstrekker en WOZ-beschikking koopwoning (indien van toepassing).
 • Overzicht schulden en/of afbetalingsregeling (indien van toepassing).
 • Ouderschapsplan en bewijs van relatieverbreking (bij relatiebeëindiging en u minderjarige kinderen heeft).

Aanvragen met DigiD

Let op! De kosten van € 90,25 moet u direct betalen als u de aanvraag indient. De urgentieaanvraag moet volledig worden ingediend, dus met alle gevraagde bijlagen. Dit om vertraging te voorkomen.

Inloggen met DigiD Urgentie aanvragen

Meer informatie over DigiD.

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Aanvragen zonder DigiD

U kunt het aanvraagformulier downloaden en ingevuld inleveren op het gemeentehuis (Het Rond 1 in Zeist). U kunt hiervoor een afspraak maken, bel dan telefoonnummer 14 030. Let op: bij het inleveren van uw urgentieaanvraag moet u de kosten van € 90,25 direct betalen. De urgentieaanvraag moet volledig worden ingediend, dus met alle gevraagde bijlagen. Dit om vertraging te voorkomen.

aanvraagformulier zonder DigiD (pdf, 219 KB)