Handhaving

De handhavers van onze gemeente kunnen boetes van € 100,- of € 225,- geven voor afval dat is neergezet naast een kliko of ondergrondse container. Deze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kijken dan bij welk adres het afval hoort. Ze informeren bewoners dan over de regels en kunnen ze beboeten.

Is er afval bij een ondergrondse container geplaatst? Bel dan Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN): 0900 60 39 222. RMN gaat na of dit aangemeld is als “betaald ophalen grofafval” en speelt dit anders door naar de boa’s van onze gemeente die hierop handhaven.

Is de container vol of werkt deze niet? Dit kunt u bij RMN melden.

Weigeren kliko met verkeerd afval

RMN kan in uw kliko kijken. Zit daarin afval dat er niet hoort, dan kan RMN weigeren die kliko te legen. U moet dan dat verkeerde afval eruit halen en de kliko op de volgende inzameldag weer aan de straat zetten.

Tips om tegen te gaan dat iemand verkeerd afval in uw kliko gooit:

  • Zet uw kliko niet eerder aan de straat dan is toegestaan.
  • Bied kliko’s zo veel mogelijk vol aan. Dan is er geen ruimte voor ander afval.

Kliko’s op de openbare weg

De handhavers van de gemeente (boa's) kunnen boetes geven voor kliko’s die buiten de toegestane tijden op de openbare weg blijven staan. Alleen op de inzameldag (en de avond daarvoor, vanaf 20.00 uur) mogen kliko’s aan straat worden gezet. Aan het eind van de inzameldag moeten ze weer worden weggehaald en op eigen terrein worden gestald.