Biodiversiteit

Biodiversiteit zegt iets over hoeveel verschillende planten en dieren er in een bepaald gebied zijn. De verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in evenwicht. Door biodiversiteit kunnen we bijvoorbeeld groenten en fruit verbouwen. Daarnaast zorgt het voor schoon water, een vruchtbare grond en een stabiel klimaat. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Zeist al veel gedaan om de biodiversiteit te vergroten.

Een paar voorbeelden:

  • Op plekken waar bijzondere insecten leven wordt er minder vaak gemaaid;
  • We hebben nestkastjes geplaatst voor meesjes;
  • We planten veel bij- en insectvriendelijke beplanting;
  • Voor beschermde paddenstoelen is er een natuurlijke afscheiding gemaakt.

Wat willen wij bereiken?

Het belangrijkste uitgangspunt van de visie is het creëren van meer plekken waar verschillende (wilde) planten en dieren kunnen leven. Daarnaast worden deze plekken aantrekkelijker gemaakt zodat nog meer planten en dieren zich hier kunnen ontwikkelen en bewegen.

Samen voor meer biodiversiteit

De visie is opgesteld met input van bewoners en diverse (groene) groepen in de gemeente Zeist. Via een online kaart konden inwoners laten weten waar zij kansen zagen voor de natuur. Daarnaast hebben wij bij het opstellen van de visie gebruik gemaakt van een aantal bestaande documenten, zoals het bomenbeheerplan en groenstructuurplan.

Meer informatie

Heeft u vragen over biodiversiteit in de onze gemeente?  Neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefonisch via 14 030.