Biodiversiteit

Biodiversiteit is belangrijker dan u misschien zou denken. De verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in evenwicht. Door biodiversiteit kunnen we bijvoorbeeld groenten en fruit verbouwen. Daarnaast zorgt het voor schoon water, een vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Wist u dat medicijnen voor meer dan 40 procent worden gemaakt van planten uit de natuur?

Kansen voor biodiversiteit

Tot 16 juni 2020 konden inwoners via een online kaart aangeven waar zij kansen zien voor meer biodiversiteit. Deze kansen worden vastgelegd in een biodiversiteitsvisie. Hierin komt te staan wat wij onder biodiversiteit verstaan, hoe we dit kunnen bereiken en waar kansen liggen voor onze gemeente én voor inwoners.

Bekijk de kansen in onze gemeente

Vervolg

Momenteel worden alle kansen gelezen en in een conceptvisie verwerkt. Daarnaast maken we bij het opstellen van de visie gebruik van een aantal bestaande documenten, zoals het bomenbeheerplan en groenstructuurplan. Deze documenten gaan over het beheer van groen in onze openbare ruimte.

Half juli toetsen we de conceptvisie in een (online) workshop met een aantal natuurorganisaties, geïnteresseerde inwoners, de (groene) groepen uit Zeist. De visie wordt eind dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad en dient de komende jaren als leidraad voor de afdeling groen in het beheer van de openbare ruimte. In een bijbehorend actieplan wordt vastgelegd waar wij de komende jaren acties gaat uitvoeren.

Biodiversiteitsvisie

In de afgelopen jaren hebben we al veel gedaan om de biodiversiteit te vergroten. Zo maaiden we bijvoorbeeld minder op plekken waar bijzondere insecten leven, of hingen we nestkastjes op voor meesjes. Om hiermee door te gaan is er behoefte aan een bredere visie. Ook in de eerste Maaltijd van Zeist, een werkvorm waarbij we met inwoners in gesprek gaan, is het belang van biodiversiteit genoemd. Dit inzicht helpt ons om in de komende jaren voor nóg meer biodiversiteit te zorgen.