Biodiversiteit

Biodiversiteit zegt iets over hoeveel verschillende planten en dieren er in een bepaald gebied zijn. De verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in evenwicht. Door biodiversiteit kunnen we bijvoorbeeld groenten en fruit verbouwen. Daarnaast zorgt het voor schoon water, een vruchtbare grond en een stabiel klimaat.

In de afgelopen jaren hebben wij al veel gedaan om de biodiversiteit te vergroten. Een paar voorbeelden:

  • Op plekken waar bijzondere insecten leven wordt er minder vaak gemaaid.
  • We hebben nestkastjes geplaatst voor meesjes.
  • We planten veel bij- en insectvriendelijke beplanting.
  • Voor beschermde paddenstoelen is er een natuurlijke afscheiding gemaakt.

Wat willen wij bereiken?

Het belangrijkste uitgangspunt van de visie is het creëren van meer plekken waar verschillende (wilde) planten en dieren kunnen leven. Daarnaast worden deze plekken aantrekkelijker gemaakt, zodat nog meer planten en dieren zich hier kunnen ontwikkelen en bewegen.

Meer groen is nodig, en juist nu, omdat veel planten- en diersoorten onder druk staan. Het college van burgemeester en wethouders wil de komende jaren stoeptegels vervangen door groene, bloemrijke kruidenstroken.

Om een goede leefomgeving te creëren voor de (wilde) dieren en planten, stelt het college van burgemeester en wethouders voor om te starten met een proef. Deze proef houdt in dat de gemeente minder maait rondom boomspiegels en op grasvelden. Het langere gras zorgt ervoor dat insecten meer plek hebben en bomen door het maaien niet beschadigd raken.

Bloem- en kruidenweides zorgen voor betere leefomstandigheden voor insecten. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders op diverse locaties grasvelden omzetten in bloemrijke locaties en kruidenweides.

Samen voor meer biodiversiteit

De visie is opgesteld met input van bewoners en diverse (groene) groepen in de gemeente Zeist. Via een de kaart Biodiversiteitsvisie konden inwoners laten weten waar zij kansen zagen voor de natuur. Daarnaast hebben wij bij het opstellen van de visie een aantal bestaande documenten gebruikt, zoals het bomenbeheerplan (pdf, 2 MB) en groenstructuurplan.

In 2020 hebben we inwoners gevraagd mee te denken op welke plekken in Zeist we kunnen vergroenen of de kwaliteit verbeteren. En op welke manier we dat kunnen doen. In juli 2021 heeft de Raad het biodiversiteitsplan vastgesteld waarin onze ambities op dit gebied zijn beschreven. Daarnaast is ook de Inwoners Advies Commissie (IAC) betrokken. Zij hebben aangegeven dat we meer biodiversiteit kunnen creëren door minder gazons te maaien.

Wat gaan we doen

Vanuit alle opmerkingen die we hebben ontvangen van inwoners, hebben we ervoor gekozen om als eerste de groenvoorzieningen aan de Griffensteijnselaan (pdf, 348 KB) (vanaf de kruising aan de Griftlaan tot en met de kruising aan de Koppelweg) aan te pakken. De gazons worden omgevormd naar bloemrijk lang gras. De randen langs de stoep blijven we maaien. Het bloemrijke gras wordt 2 keer per jaar gemaaid.

Samen voor meer biodiversiteit

U kunt als inwoner ook uw steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door uw tuin te ontstenen of plantjes met bloesem te planten waar insecten op afkomen. Meer informatie hierover vindt u via deze websites: 

Meer informatie

Heeft u vragen over biodiversiteit in de onze gemeente?  Neemt u dan contact met ons op.