Biodiversiteit

Verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in evenwicht. Ook het aantal is belangrijk. Samen noemen we dit biodiversiteit. Dit zorgt ervoor dat we bijvoorbeeld groenten en fruit kunnen verbouwen. Daarnaast zorgt het voor schoon water, een vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Door de signalen wereldwijd moeten we de aankomende jaren samen blijven werken aan de toekomst.

Verbeteren biodiversiteit

De gemeente Zeist heeft besloten om te werken aan het verbeteren van de biodiversiteit. Gazons zijn bijvoorbeeld minder waardevol voor de natuur dan kruidenrijk gras. Waar mogelijk vormen we gazons dan ook om naar kruidenrijk gras. Ook maaien we gazons in de openbare ruimte minder.

Door het gras langer te laten groeien kunnen insecten ervan eten maar dient het ook als schuilplek of geeft het ze mogelijkheid om nestjes te bouwen. Het kan zijn dat het stukje gazon bij u in de straat dus minder gemaaid wordt. Uiteraard blijft veiligheid hier een belangrijk onderdeel van. Waar dat in het geding komt wordt wel gemaaid. Binnenkort vindt u op deze pagina een kaart waarop te zien is welke locaties langer gras kan groeien. Ook zal op de kaart te zien zijn wanneer deze locaties wel in het voor- en/of najaar gemaaid worden.

In de afgelopen jaren hebben wij al veel gedaan om de biodiversiteit te vergroten:

 • op plekken waar bijzondere insecten leven wordt er minder vaak gemaaid
 • we hebben nestkastjes geplaatst op verschillende locaties voor meesjes
 • nieuwe beplanting is bij- en insectvriendelijk
 • voor beschermde paddenstoelen is er een natuurlijke afscheiding gemaakt
 • gazons omvormen naar bloemrijkgras

Grijs groener maken

Meer groen is nodig omdat juist nu veel soorten planten en dier onder druk staan. Het college van burgemeester en wethouders wil de komende jaren stoeptegels vervangen door groene, bloemrijke kruidenstroken.

Een proef doen met langer gras

Om een goede leefomgeving te creƫren voor de (wilde) dieren en planten, stelt het college van burgemeester en wethouders voor om te starten met een proef. Deze proef houdt in dat wij minder maaien rondom boomspiegels en op grasvelden. Het langere gras zorgt ervoor dat insecten meer plek hebben en bomen door het maaien niet beschadigd raken.

Meer bloemrijke locaties en kruidenweides

Bloem- en kruidenweides zorgen voor betere leefomstandigheden voor insecten. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders op diverse locaties grasvelden omzetten in bloemrijke locaties en kruidenweides.

Bloemrijkgras

Het omvormen van gazons naar bloemrijkgras is een belangrijke en doeltreffende manier om bij te dragen aan de biodiversiteit.

Ook de Inwoners Advies Commissie stimuleert het omzetten van gazons naar bloemrijkgras. Door te zorgen voor meer variatie in bloemen en planten in onze wijken verbeteren we de leefomstandigheden voor de insecten, vogels en andere dieren. Het omvormen draagt ook bij aan de gezondheid van de bewoners in de omgeving.

Vanuit alle opmerkingen die we hebben ontvangen van inwoners, hebben we ervoor gekozen om in het najaar van 2022 de groenvoorzieningen aan de Griffensteijnselaan (vanaf de kruising aan de Griftlaan tot en met de kruising aan de Koppelweg) aan te pakken. De gazons zijn omgevormd naar bloemrijk lang gras. De randen langs de stoep blijven we maaien. Het bloemrijke gras wordt 2 keer per jaar gemaaid.

Inmiddels zijn de volgende locaties omgevormd naar bloemrijk lang gras:

 • Zinzendorflaan
 • Wilhelminalaan
 • Montaubanstraat
 • Antonlaan
 • Jacob van Lenneplaan
 • Jacob van Lennepplein
 • Schaerweijdelaan
 • Duifhuis

Uw hulp

U kunt als inwoner ook helpen. Bijvoorbeeld door uw tuin te ontstenen of plantjes met bloesem te planten waar insecten op afkomen. Kijk voor meer informatie op: