Bomenbeheerplan

Houdt u van bomen? Dan bent u in Zeist op de juiste plek. Er staan 35.000 bomen in verschillende soorten en maten en van verschillende leeftijden. Zeist is dus een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. Toch betekent dit dat er dan op korte termijn actie moet worden ondernomen. Veel van de bomen die nu in de bloei van hun leven zijn, komen binnen enkele tientallen jaren aan het einde van hun levenscyclus. Dat betekent dat ze vervangen moeten worden. In 2018 zijn we hiermee gestart, in lanen, straten en parken met een achterstand in het beheer en onderhoud.

Hoe werkt het bomenbeheerplan?

De gemeente heeft samen met een aantal groene groepen en inwoners vanaf 2014 nagedacht over hoe we de bomen op een goede manier kunnen vervangen. We hebben ervoor gekozen dit in gedeeltes te doen. Daarmee voorkomen we dat er in een korte periode veel bomen verdwijnen en dat Zeist van een groene in een kale gemeente verandert. De voorwaarden staan in het Bomenbeheerplan 2016-2041 (pdf, 2 MB) .

In 2016 is het Lange Termijn Bomenbeheerplan vastgesteld door de gemeenteraad. In 2023 is het plan geevalueerd.

Verschillende manieren

De werkgroep heeft 3 verschillende manieren (strategieën) bedacht om de bomen te vervangen. Hoe dat gebeurt, hangt af van de plek waar de bomen staan en de uitstraling die voor die omgeving is gekozen. Een overzicht van alle lanen, straten en parken in Zeist, en de bijbehorende vervangingsstrategie, staat op de kaart. Bij de uitleg van de verschillende manieren staat welke kleuren hierbij horen op de kaart.

Samen met omwonenden van buurten en parken, denken we na over een nieuwe opzet van aantal en soort bomen. De omwonenden praten mee over hoe de buurt of het park eruit moet gaan zien. De gemeente stelt het uitwerkingsprogramma op en voert het uit. De omwonenden oefenen op die manier invloed uit op de boomstructuur en het aanzicht in hun directe omgeving. Als gemeente gaan we samen met de omwonenden bepalen hoe we dit het beste kunnen aanpakken. We kijken hierbij onder andere naar Couwenhoven en de omgeving bij de flats in Nijenheim.

Op de kaart is deze manier te zien als:

  • Parken, pleinen en plantsoenen (rood)
  • Buurtgroen (kobaltblauw)

We planten een nieuwe boom, zodra er een boom afsterft. Maar soms kiezen we ervoor om een boom niet terug te planten. Bijvoorbeeld wanneer de boom zelf of de bomen eromheen daardoor te weinig ruimte hebben om te groeien. Met deze strategie wordt voorkomen dat het aantal bomen minder wordt dan door de werkgroep is vastgesteld voor de betreffende straat of laan.

De bomen zijn verschillend van soort en hebben niet per se dezelfde leeftijd of levensverwachting. Deze strategie wordt toegepast op plekken met een landschappelijk of bosachtig karakter of bij de oudste wegen van Zeist. Er is geen inspraak mogelijk. De werkgroep heeft bepaald waar deze strategie wordt toegepast. Dit is onder andere op de Arnoldus Stamroodlaan, de Oude Postweg en de Sniplaan.

Op de kaart is deze manier te zien als:

  • Landschappelijke structuur (donkergroen)
  • Middeleeuwse weg (lichtgroen)
  • Zeister profiel (oranje)

We beplanten in 1 keer een nieuwe laan met bomen van dezelfde soort en leeftijd en met dezelfde levensverwachting. Deze strategie gebruiken we op plaatsen waar dezelfde soort bomen staan, vanuit historisch perspectief. De volwassen bomen blijven staan tot ze afsterven. Tot die tijd worden ze regulier onderhouden. Er worden voor de bomen die afsterven tijdelijk géén nieuwe bomen geplant.

Wanneer ongeveer 50% van het aantal bomen dat door de werkgroep is vastgesteld is overgebleven, wordt de rest van de bomen weggehaald. De nieuwe bomen worden in 1 keer aangeplant. Er is geen inspraak mogelijk. De werkgroep heeft bepaald waar deze strategie wordt toegepast. Dit is onder andere op de Potterlaan, Acacialaan, Torenlaan en Jagerlaan.

Op de kaart is deze manier te zien als:

  • Formele laan (paars)
  • Engelse landschapsstijllaan (lichtblauw)