Groenonderhoud

Dagelijks zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden aan openbaar groen. Zo zorgen we voor een mooie plek om te leven en te werken. Denk bij openbaar groen aan bomen, plantsoenen, groenstroken, bermen, parken of vijvers.

De beheer- en onderhoudswerkzaamheden staan in een groenkalender. De start en duur van de werkzaamheden zijn altijd afhankelijk van de weersomstandigheden.

Groenkalender

Onderhoud bomen
Werkzaamheden Wanneer
Snoeien en kappen hele jaar door
Water geven aan jonge bomen hele jaar door
Bomen planten oktober tot en met april
Eikenprocessierups bestrijden mei tot en met juli, afhankelijk van de hinder
Bladeren opruimen    
Werkzaamheden Wanneer
Bladeren opruimen met bladblazers oktober tot en met januari
Bermen maaien
Werkzaamheden Uitleg Wanneer
Bermen volledig De hele berm wordt gemaaid. juni tot en met oktober
Bermen zichthoeken Alleen de zichthoeken maaien om het zicht op de weg te verbeteren en de verkeersveiligheid te garanderen. mei
Bermen gedeeltelijk Om te zorgen dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt, maaien we ook de plekken rondom verkeersborden en wildspiegels. juni
Gazons Maaien is nodig om te zorgen dat het gras mooi en gezond blijft. maart tot en met november
Onderhoud perken
Werkzaamheden Uitleg Wanneer
Inboeten Het opnieuw inplanten van planten op plaatsen waar andere planten zijn weggevallen. november tot en met maart
Schoonmaken
Werkzaamheden Uitleg Wanneer
Gras verwijderen Het 'kanten steken'is nodig om het gras binnen de perken te houden. november tot en met maart
Snoeien struiken
Werkzaamheden Uitleg Wanneer
Wintersnoei Een deel van de planten wordt gesnoeid. januari en februari
Voorjaarssnoei Als het lente wordt snoeien we alle rozen, heesters en vaste planten. april en mei
Vormsnoei Snoeien van bomen zoals taxussen en hulsten. Deze bomen zijn in vele vormen te maken. mei tot en met juli
Randensnoei Snoeien van overhangend sierplantsoen en planten die de bodem bedekken langs paden en wegen. Dit is 2 keer per jaar nodig, in voor- en najaar. mei tot en met juli en september en oktober
Knippen van hagen De hagen brengen we weer in model. Dit gebeurt 2 keer per jaar, in het voor- en najaar. mei tot en met juli en september en oktober

Bomen

Onderhoud

In onze gemeente staan 35.000 bomen in verschillende soorten en maten en van verschillende leeftijden. Bomen worden niet zomaar gesnoeid of gekapt. Eens in de 3 jaar inspecteert een extern bureau de bomen op veiligheid. Sommige bomen worden daarna nader of jaarlijks gecontroleerd.

Bekijk de planning voor groenonderhoud om te kijken waar we gaan snoeien.

Kappen

Soms is het nodig om bomen te kappen omdat ze overlast geven. Bijvoorbeeld door wortelopdruk, als ze in de weg staan bij bouwwerkzaamheden, om de boom ernaast meer groeiruimte te geven of omdat ze ziek of dood zijn of een gevaar vormen voor de omgeving.

Wij kappen 3 tot 4 keer per jaar bomen in Zeist. Dat gebeurt verdeeld over het hele jaar. Bekijk de planning voor groenonderhoud om te kijken waar we gaan kappen.

Vervangen

Veel van de bomen die nu in de bloei van hun leven zijn, komen binnen enkele tientallen jaren aan het einde van hun levenscyclus. Dat betekent dat ze vervangen moeten worden. Hiervoor heeft de gemeente Zeist een Bomenbeheerplan voor opgesteld. 

Struiken en hagen

Sierbeplanting bestaat voor het grootste deel uit sierstruiken. Een struik is een houtige plant met takken, maar zonder stam. Struiken worden dan ook niet zo hoog als vele boomsoorten. Naast struiken treft u ook perkrozen, hagen, vaste planten, eenjarigen en klimplanten aan als sierbeplanting.

Struiken hebben ook een functie voor het verkeer. Als haag scheiden ze bijvoorbeeld een fietspad af van de weg.

Om struiken te verjongen en de bloei te stimuleren, snoeien we de struiken in het najaar en in de winter. Soms is rigoureus snoeien noodzakelijk. De meeste struiken kunnen hier goed tegen en lopen in het voorjaar gewoon weer uit.

De meeste bermen maaien we 1 of 2 keer per jaar. Sommige bermen maaien we 4 keer, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 • Op sommige plekken in de bermen laten we gras staan, zodat bijen en andere insecten genoeg plekken hebben om naar uit te wijken.
 • Waar mogelijk laten we het maaisel een aantal dagen liggen. Op die manier kan het bloemzaad eruit vallen, zodat er weer nieuwe kruiden kunnen groeien.
 • Na een paar dagen halen we het maaisel weg. Hierdoor wordt de grond voedselarm, waar veel inheemse planten beter op groeien.
 • Als de bodem voedselsarm genoeg is, kijken we of het mogelijk is om terug te gaan naar 1 keer per jaar maaien.

Grasvelden

Vanaf half maart start het maaien van de grasvelden. In de 1e maaironde van het jaar verwijdert men ook het maaisel. Daarna maait men alleen nog en blijft het maaisel verspreid op het gras liggen.

Uitlaatstroken

In de rand van sommige bermen liggen hondenuitlaatstroken. Deze randen worden als grasveld en niet als berm onderhouden en daarom veel vaker gemaaid. Hierdoor is het mogelijk deze stroken goed te onderhouden. Met een zuiger verwijderen we hier regelmatig de hondenuitwerpselen.

Vanaf half oktober tot half januari start in onze gemeente de bladcampagne. Medewerkers van de Sociale Werkvoorziening (BIGA Groep) verwijderen bladafval van autowegen, fiets- en voetpaden, parkeerterreinen en gazons. We verwijderen alleen het blad van de openbare weg en dus niet van particuliere terreinen.

De werkvolgorde van bladruimen bepalen we op basis van veiligheid en hoeveelheid blad. Er is dus géén vaste route door de wijken. Als bijna al het blad van de bomen is in een bepaalde wijk, gaan we daar nog één keer met een grote ploeg en een zuigwagen doorheen.

Bladafval uit uw tuin mag niet aangeboden worden langs de openbare weg of als grof afval. Bladafval brengt u gratis bij het recyclingstation aan de Zandbergenlaan. U heeft hiervoor wel uw legitimatiebewijs nodig.

Particulieren kunnen het blad:

 • op de composthoop of in de groene Gft-container doen
 • via een (gehuurde) container afvoeren
 • via een hovenier af laten voeren

Bedrijven en instellingen kunnen het blad:

 • in een (gehuurde) container afvoeren naar erkende verwerkings- of groenvoorzieningsbedrijven

Het is niet altijd nodig om al het blad uit uw tuin te verzamelen en te verwijderen. Vooral in bostuinen kan het blad gewoon tussen de beplanting blijven liggen. Het vormt een goede voedingsbodem voor uw tuin door een natuurlijk composteringsproces. Ook kunt u zelf het blad composteren.

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen door bewoners. Dit kunnen bijvoorbeeld groenstroken, speelplaatsen (behalve de speeltoestellen), buurttuinen en bijenlinten zijn. Soms kunnen ook boomspiegels geadopteerd worden. Dit zijn stukken grond rondom de stam van bomen. Het is ook mogelijk om samen met uw buren een stukje groen te adopteren. Hierbij hanteert de gemeente wel een aantal spelregels. Wilt u ook een stukje groen adopteren? Neem dan .

Voor de groenadoptie gelden een paar spelregels:

 • Er mag geen hek omheen geplaatst worden.
 • Bomen en speeltoestellen blijven in het beheer bij de gemeente.
 • Er mogen geen banken, speeltoestellen, picknicktafels en dergelijke worden geplaatst.
 • Het kan voorkomen dat er gegraven moet worden, bijvoorbeeld door kabels/leidingen te vervangen.

 

Heeft u goede ideeën voor het groen bij u in de buurt? Wij staan open voor uw suggesties en denken graag met u mee. Maak daarom een afspraak met de wijkmanager van uw wijk om de mogelijkheden te bespreken. Uiteraard zijn er wel enkele spelregels. Zo leggen we de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst.

Bekijk hier een aantal duurzame bewonersinitiatieven.