Groenonderhoud

Dagelijks zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden aan openbaar groen. Zo zorgen we voor een mooie plek om te leven en te werken. Onder openbaar groen valt bijvoorbeeld bomen, plantsoenen, groenstroken, bermen, parken of vijvers.

Bladruimen en bladafval

Vanaf half oktober tot half januari start in onze gemeente de bladcampagne. Medewerkers van de Sociale Werkvoorziening (BIGA Groep) verwijderen bladafval van autowegen, fiets- en voetpaden, parkeerterreinen en gazons. De gemeente verwijdert alleen het blad van de openbare weg en dus niet van particuliere terreinen. De werkvolgorde van bladruimen wordt bepaald op basis van veiligheid en hoeveelheid blad en kent hiermee géén vaste route door de wijken. Als nagenoeg al het blad van de bomen is in een bepaalde wijk, gaan zij daar nog één keer met een grote ploeg en een zuigwagen doorheen.

Bladafval uit uw tuin mag niet aangeboden worden langs de openbare weg of als grof afval. Bladafval brengt u gratis bij het recyclingstation aan de Zandbergenlaan. Neemt u, als inwoner van Zeist, wel uw legitimatiebewijs mee.

Particulieren kunnen het blad:

  • op de composthoop of in de groene Gft-container doen
  • via een (gehuurde) container afvoeren
  • via een hovenier af laten voeren

Bedrijven en instellingen kunnen het blad:

  • in een (gehuurde) container afvoeren naar erkende verwerkings- of groenvoorzieningsbedrijven

Het is niet altijd nodig om al het blad uit uw tuin te verzamelen en te verwijderen. Vooral in bostuinen kan het blad gewoon tussen de beplanting blijven liggen. Het vormt een goede voedingsbodem voor uw tuin door een natuurlijk composteringsproces. Ook kunt u zelf het blad composteren.