Wijkinformatie

De gemeente Zeist is opgedeeld in 5 wijken: Zeist-Oost, Zeist-West, Zeist-Noord, Zeist-Centrum, en Den Dolder en omgeving. Elke wijk heeft zijn eigen wijkteam, wijkmanager en wijkwethouder.

In de wijken werken we volgens het principe van 'Wijkgericht werken'. Wilt u iets bespreken over uw wijk, buurt of straat? Dan kunt u terecht bij uw wijkteam. De wijkteams houden regelmatig spreekuur.

De gemeente Zeist is opgedeeld in 5 wijken: Zeist-Oost, Zeist-West, Zeist-Noord, Zeist-Centrum, en Den Dolder en omgeving. Elke wijk bestaat op zijn beurt weer uit buurten en/of dorpen.

Plattegrond met wijkindeling (pdf, 3 MB)

Zeist-Oost

 • dorp Austerlitz
 • buurt Hoge Dennen
 • buurt Kerckebosch

Zeist-West

 • buurt Blikkenburg en omgeving
 • buurt Brugakker
 • buurt Couwenhoven
 • buurt Crosestein
 • buurt De Clomp
 • buurt Griffensteijn
 • buurt Kersbergen
 • buurt Nijenheim
 • buurt Vogelwijk
 • buurt Weidegebied

Zeist-Noord

 • buurt Componistenbuurt
 • buurt Dichtersbuurt
 • buurt Dijnselburg
 • buurt Indische buurt
 • buurt Patijnpark
 • buurt Staatsliedenkwartier
 • buurt Utrechtseweg
 • buurt Verzetswijk
 • buurt Vollenhove

Zeist-Centrum

 • buurt Carré
 • buurt Centrumschil Zuid
 • buurt Centrumschil Noord (Valkenbosch)
 • buurt Lyceumkwartier
 • buurt Slot en omstreken

Den Dolder en omgeving

 • buurt Beukbergen
 • buurtschap Bosch en Duin
 • dorp Den Dolder
 • buurtschap Huis ter Heide

Het is belangrijk dat het fijn is om in een wijk te wonen, werken en recreëren. Daarom werken we als gemeente samen met verschillende organisaties in een wijkteam. Wilt u iets bespreken over uw wijk, buurt of straat? Heeft u wensen, opmerkingen, zorgen of klachten? Heeft u hulp nodig? Dan kunt u terecht bij uw wijkteam. Het wijkteam van uw wijk houdt regelmatig spreekuur.

Samenstelling wijkteam

Elk wijkteam bestaat uit:

Elk wijk van onze gemeente heeft een eigen wijkmanager. De wijkmanagers zijn bereikbaar per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 030.

Wijk Wijkmanager
Zeist-Oost Bram Wispelweij
Zeist-Oost: Austerlitz en Zeister Bos Bülent Isik
Zeist-West Antoinette van Dijck
Zeist-Noord Wim van Keulen en Marita van de Koevering
Zeist-Centrum Bram Wispelweij en Marita van de Koevering
Den Dolder en omgeving Bülent Isik

Wilt u iets met de wijkwethouder bespreken? U kunt een afspraak maken met de wethouder via het bestuurssecretariaat, via telefoonnummer 14 030

Wijk Wijkwethouder
Zeist-Oost Angèle Welting
Zeist-West Wouter Catsburg
Zeist-Noord Laura Hoogstraten
Zeist-Centrum Walter van Dijk
Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide Walter van Dijk

Wijkgericht Werken stimuleert initiatieven uit de samenleving die de leefbaarheid ten goede komen. Heeft u ideeën voor de wijk? Neem dan contact op met het wijkteam.

Ondersteuning idee met wijkbudget

Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wie weet kan uw wijkteam het plan financieel ondersteunen vanuit het wijkbudget.

Doe uw aanvraag voor wijkbudget op tijd. Dit betekent dat u uw aanvraag moet indienen minimaal 6 weken voordat de activiteit plaatsvindt. U krijgt een reactie op uw aanvraag van Meander Omnium.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van het wijkbudget? De sociaal werker van uw wijk kan u helpen bij het invullen of advies geven.

Wijkbudget aanvragen

Duurzame buurtinitiatieven

Sommige buurten kopen collectief zonnepanelen in, andere buurten beheren samen een moestuin. Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk. Daarom stimuleren en ondersteunen wij dit soort initiatieven van inwoners.

Duurzame buurtinitiatieven vindt u op de website samenduurzaamzeist.nl.

Een buurt- of straatfeest is erg leuk en belangrijk voor de onderlinge samenhang. Het zijn de momenten bij uitstek, waarop buren met elkaar bijpraten en elkaar beter leren kennen. Dat draagt bij aan een fijne en veilige buurt en het goede leven in onze gemeente.

Vergunning

Voor het houden van een straatfeest heeft u een vergunning nodig.

straatfeest aanvragen (pdf, 612 KB)

De vergunningaanvraag moet u compleet en minimaal 8 weken voor de feestdatum indienen. U kunt de aanvraag mailen naar zeist@zeist.nl of per post opsturen naar: Gemeente Zeist, ter attentie van team Administraties/team Vergunningen, Postbus 513, 3700 AM Zeist. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Financiële ondersteuning vanuit wijkbudget

Misschien kan het wijkteam uw feest financieel ondersteunen vanuit het wijkbudget. Doe uw aanvraag voor wijkbudget op tijd om teleurstellingen te voorkomen. U krijgt een reactie op uw aanvraag van Meander Omnium.

 • toetsenbord computer

  Melding openbare ruimte

  Ziet u bijvoorbeeld: losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, afval op straat of een gevaarlijke gemeenteboom? U kunt uw melding of klacht over uw woonomgeving aan ons doorgeven.

 • toetsenbord computer

  Verloren en gevonden voorwerpen

  Bent u iets (waardevols) verloren in de gemeente Zeist? Of heeft u iets (waardevols) gevonden? Hier vindt u informatie over wat u in zo'n situatie moet doen.