CO2-voetafdruk 2022

Bij veel activiteiten van de gemeentelijke organisatie komt CO2 vrij, bijvoorbeeld bij ons gebruik van fossiele brandstoffen. De hoeveelheid CO2 die we uitstoten, noemen we onze CO2-voetafdruk. Die brengen we jaarlijks in kaart. We werken er hard aan om die voetafdruk zo klein mogelijk te laten zijn. Hier leest u hoe ver we daarin zijn. U vindt dezelfde informatie ook in onze infographic over de CO2-voetafdruk (pdf, 372 KB) .

We streven naar continue verlaging van onze CO2-uitstoot, door te werken volgens de CO2-prestatieladder.

Als gemeentelijke organisatie willen we onze CO2-uitstoot in 2027 verlaagd hebben met 60% ten opzichte van 2022. De uitstoot via aardgasverbruik en het wagenpark moet dan 66% lager liggen dan in 2022 en de uitstoot door dienstreizen 10% lager. In 2030 willen we energieneutraal zijn. Hoe ver zijn we inmiddels?

Waar hebben we het over

 • Energieverbruik in 60 gemeentelijke gebouwen
 • Energieverbruik van openbare verlichting, stoplichten, rioolpompen en rioolgemalen, fonteinen, enzovoort
 • Brandstofverbruik van ongeveer 25 gemeentelijke voertuigen en dienstreizen
 • Gas, elektriciteit, benzine of diesel
 • Een deel van de CO2-uitstoot van 4 organisaties die deels vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeente Zeist: RMN (afval en onderhoud), BIGA-groep (sociale werkvoorziening), RDWI (Regionale Dienst Werk en Inkomen) en zwembad

 • 2013: 4.222 ton CO2
 • 2014: 3.543 ton CO2
 • 2015: 3.789 ton CO2
 • 2016: 3.819 ton CO2
 • 2017: 3.651 ton CO2
 • 2018: 2.826 ton CO2
 • 2019: 2.852 ton CO2
 • 2020: 2.620 ton CO2
 • 2021: 2.610 ton CO2

​​​​​​​Vanaf 2022 geldt ingekochte groene stroom als stroom zonder CO2-uitstoot.

 • 2022: 684 ton CO2 (inclusief RMN, Biga, RDWI en zwembad: 940 ton)

Van gemeentelijke organisatie (exclusief RMN, Biga, RDWI en zwembad):

 • Elektriciteit: 77%
 • Gas: 21%
 • Divers: 2% 

  Omschrijving 2021 2022
1 Totaal openbare verlichting 1.330.000 kWh 1.179.000 kWh
2 Gemeentehuis 700.000 kWh 712.000 kWh
3 Slot Zeist 540.000 kWh 529.000 kWh
4 Parkeergarage Belcour 125.000 kWh 146.000 kWh
5 Sportcomplex DOSC 33.000 kWh 52.000 kWh

  Omschrijving 2021 2022
1 Slot Zeist 90.000 m3 68.000 m3
2 Gemeentewerf 44.000 m3 41.500 m3
3 Sporthal Dijnselburg 31.000 m3 33.000 m3
4 Sporthal DOSC 23.000 m3 22.000 m3
5 Gemeentehuis (oude raadhuis) 22.000 m3 18.000 m3

We gebruikten in 2021 ongeveer 25% minder elektriciteit en 64% minder gas ten opzichte van 2013. Door isolatie en andere maatregelen besparen we per jaar gemiddeld zeker een half miljoen euro.

 • Parkeergarages naar LED (klaar in 2025)
 • Openbare verlichting gaat naar LED (klaar in 2024)
 • (Bijna) alle gemeentelijk gebouwen worden aardgasvrij gemaakt (klaar in 2030, 58% CO2-vermindering ten opzichte van 2022)
 • Gemeentewerf energieneutraal (klaar in 2025)
 • Alle voertuigen elektrisch, op 1 na (klaar in 2030, 2% CO2-vermindering ten opzichte van 2022)