Milieu

Een belangrijke taak van de gemeente is toezicht houden op het naleven van milieuvoorschriften. Dat geldt voor zowel personen als bedrijven. Milieuregelgeving is er om er onder meer voor te zorgen dat vervuiling van de bodem, water en lucht wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt.