Duurzaam vervoer

In ons dagelijks vervoer verbruiken we veel energie. De gemeente stimuleert dat we ‘schoner’ gaan rijden: meer fiets, minder auto, bijvoorbeeld.

Ook gaan onze voertuigen over op nieuwe, duurzame energie. We willen het makkelijker maken voor inwoners om te kiezen voor elektrisch rijden, door de mogelijkheden voor het opladen te vergroten.