Duurzaam vervoer

In ons dagelijks vervoer verbruiken we veel energie. De gemeente stimuleert dat we ‘schoner’ gaan rijden: meer fiets, minder auto, bijvoorbeeld.

Ook willen we het makkelijker maken voor inwoners om te kiezen voor elektrisch rijden, door de mogelijkheden voor het opladen te vergroten.

De gemeenteraad heeft in oktober 2021 de Laadvisie 2021-2030 vastgesteld. Voor 2030 is de schatting dat er 1.420 openbare laadpunten nodig zijn in Zeist. Het laadnetwerk moet het elektrisch rijden toegankelijk en aantrekkelijk maken, optimaal bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en piekbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen.

We stimuleren autodelen, carpoolen en alternatieve vormen van verplaatsing. Autodelen is nu ook al mogelijk. U kunt in Zeist ook autodelen met elektrische deelauto’s.

Het is misschien een relatief kleine bijdrage, maar wel eentje waar iedereen direct mee aan de slag kan: zorg voor de juiste bandenspanning op de banden van uw auto. Elke twee maanden de bandenspanning goed afstellen zorgt voor een behoorlijke besparing op brandstof (dat kan rond de €20,00 per keer gebruik zijn). Een goede bandenspanning is ook veiliger.

Het kan gratis bij het pompstation, maar ook bij de slimme bandenmeter op zonne-energie, die staat op het parkeerterrein bij Slot Zeist. De slimme Bandenpomp is gratis te gebruiken en laat direct zien hoeveel euro je bespaart.

We investeren in goede fietspaden, in het duidelijk aangeven van fietsroutes, in het voorrang geven aan fietsers, in een autoluw centrum en in veilige fietsstallingen. En we investeren samen met omringende gemeenten in de ontwikkeling van knooppunten en fietssnelwegen. De snelfietsroute van Utrecht naar Amersfoort via Den Dolder is daar een voorbeeld van.

In mei 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe mobiliteitsvisie vastgesteld. Mobiliteit gaat over alle verplaatsingen van locatie naar locatie, van en naar de gemeente Zeist of daarbinnen. Dit kan bijvoorbeeld met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te voet. Ook duurzame keuzes horen hierbij, zoals het gebruik van (elektrische) deelauto’s. 

Eén van de middelen om de CO₂-uitstoot van snelwegen te verminderen is het verlagen van de maximum snelheid op snelwegen. We zetten ons in voor regionale lobby op dit thema.

We willen samen met bedrijven in beeld krijgen hoe het woon-werkverkeer van werknemers er uit ziet. We gaan bedrijven stimuleren om zowel het woon-werkverkeer van hun personeel, als de aan- en afvoer van grondstoffen en producten te verduurzamen.

We gaan op zoek naar mogelijkheden om transportbewegingen in (het centrum van) Zeist te verminderen of duurzaam te laten plaatsvinden. Zo verkennen we met bedrijven de mogelijkheid een goederenhub op te zetten buiten het centrum. Dat is een plek waar goederenzendingen worden ontvangen, gebundeld en afgeleverd op het eindadres in het centrum.