Oplaadpunten elektrische auto's

Steeds meer inwoners kiezen voor een elektrische auto. Dat is een goede ontwikkeling, want het zorgt voor schonere lucht, minder geluid en helpt klimaatopwarming tegen te gaan. Daarom plaatst de gemeente laadpalen in de openbare ruimte. Zo kunnen bewoners die elektrisch rijden en thuis of bij het werk geen laadpunt ter beschikking hebben, hun voertuig binnen enige loopafstand opladen.

Op 160 locaties in de gemeente Zeist zijn laadpalen aanwezig. U vindt ze onder andere op het gratis parkeerterrein naast Slot Zeist.

Bekijk de locaties

Laadpaal op eigen terrein

Het realiseren van een laadpunt op eigen terrein kunt u zelf regelen. U heeft geen vergunning van de gemeente nodig.  De gemeente geeft hier geen subsidie voor. Het wordt per 1 januari 2023 wel mogelijk om onder bepaalde voorwaarden en op eigen kosten de gemeente kabelgoottegels te laten leggen. Vanwege het risico op struikelgevaar is het niet toegestaan dat u een snoer over de stoep legt. Doet u dit wel, dan loopt u het risico op een bekeuring.

Aanvragen laadpaal in openbare ruimte

Wanneer er geen openbare laadpaal dicht bij u in de buurt is en u voldoet aan de onderstaande voorwaarden, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor een laadpaal in de openbare ruimte. Deze laadpaal is dan voor algemeen gebruik.

aanvraagformulier laadpaal

 • u bent inwoner van de gemeente Zeist of minimaal 18 uur per week werkzaam in deze gemeente
 • er is geen openbare laadpaal in de buurt waar u woont of werkt
 • u rijdt een elektrische of plug-in hybride auto
 • u kunt niet op eigen terrein parkeren en/of laden
 • u kunt met een getekende koop- of leaseovereenkomst aantonen dat u in een auto rijdt die minimaal 45 kilometer volledig elektrisch kan rijden

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van onderstaande richtlijnen:

 • De nieuwe laadpaal moet binnen 200 meter loopafstand van uw woon- of werkadres komen te staan
 • De plek moet bij een openbare parkeerplek zijn, niet zijnde een parkeergarage
 • Er is geen bestaande openbare laadpaal aanwezig binnen een loopafstand van 200 meter van uw woning of werk
 • Er moet op de plek van de laadpaal voldoende sociale controle zijn.
 • De paal moet herkenbaar en zichtbaar zijn
 • Het moet aannemelijk zijn dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er ‘privé-parkeerplaatsen’ gecreëerd worden)
 • Er mag geen belemmering voor doorstroming van het overig wegverkeer ontstaan
 • Er mag geen belemmering ontstaan ten aanzien van straatmeubilair of (openbaar) groen
 • De plek mag niet meer dan een minimale kans geven op beschadiging van de laadpaal door aanrijdingen
 • Er mag door plaatsing van de paal geen beschadiging van boomwortels plaatsvinden
 • De plek mag geen technische belemmeringen geven vanuit de netbeheerder van het elektriciteitsnet

Het proces nadat u een aanvraag hebt ingediend, ziet er als volgt uit:

 1. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en juistheid. Onder andere moet een kopie aankoopbewijs/leasecontract bijgevoegd zijn.
 2. De gemeente bepaalt de locatie aan de daarvoor opgestelde richtlijnen.
 3. Als de gemeente een locatie heeft bepaald, dan stelt ze een verkeersbesluit op. Dat publiceert de gemeente in het online Gemeenteblad en op onze website (zeist.nl/verkeersbesluiten). Afhankelijk van reacties blijft de voorgestelde locatie gelijk, of wordt die aangepast.
 4. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na publicatie bezwaar maken.
 5. Komen er bezwaren, dan handelt de gemeente die eerst af. Dit kan in goed overleg met de bezwaarmaker (pre-mediation) of, als dat tot niets leidt, via de bezwarencommissie.
 6. Zijn er geen bezwaren dan is het verkeersbesluit definitief en kan de plaatsing van de laadpaal technisch worden voorbereid. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de planning en capaciteit bij externe partijen, waardoor dit proces soms langer duurt dan gewenst.

Een laadplek is geen parkeerplek

We willen iedereen de mogelijkheid geven zijn of haar auto op te laden bij een openbare laadpaal, Daarom is het de bedoeling dat u uw voertuig weghaalt binnen 2 uur nadat deze is opgeladen, tenzij het nacht is (23.00 – 09.00 uur) Een laadplek is dus geen parkeerplek.

Als u deze regel overtreedt, krijgt u eerst een waarschuwing. Bij een tweede overtreding, kunt u een boete krijgen van € 100,-.

Een goede manier om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk e-rijders van een laadpaal gebruik kunnen maken, is het maken van onderlinge afspraken door bewoners in een buurt. Hiervoor zijn al diverse apps beschikbaar. Zoek op ‘social charging’ in uw appstore.

Laadpas

U kunt de laadpalen gebruiken met een geldige laadpas. De tarieven bij de laadpalen verschillen per paal en zijn afhankelijk van de eigenaar of exploitant van de paal en van de serviceprovider waar u uw laadpas heeft afgenomen. Als u een bepaalde paal veel gebruikt, is het de moeite waard om uit te zoeken welke laadpas voor u het meest voordelig is. Kijk voor meer informatie op: