Oplaadpunten elektrische auto's

De gemeente stimuleert elektrisch rijden; dit is stil, goed voor de luchtkwaliteit (minder fijnstof) en draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Daarom plaatst de gemeente oplaadpunten in de openbare ruimte. Zo kunnen particulieren die elektrisch rijden en thuis of bij het werk geen oplaadpunt ter beschikking hebben, hun voertuig binnen enige loopafstand opladen.

Het realiseren van een oplaadpunt op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Daarvoor heeft de gemeente Zeist geen subsidiemogelijkheid. Vanwege het risico op struikelgevaar is de toepassing van een snoer over de stoep niet toegestaan. Doet u dit wel, dan loopt u het risico op een bekeuring.

Op 122 parkeerlocaties in de gemeente Zeist zijn laadpalen aanwezig voor elektrische of hybride auto's. U vindt ze onder andere op het gratis parkeerterrein Zinzendorfplein.

Bekijk alle locaties op een kaart.

Laadpaalkleven - eerst waarschuwing daarna boete

Om de beschikbaarheid van de laadpalen te verbeteren is de gemeente gestart met handhaven op laadpaalkleven. Als een voertuig niet meer aan het laden is dan moet de bestuurder deze weg halen. De parkeerplaats is alleen gereserveerd voor het opladen van de auto. Een elektrische auto wordt aangemerkt als een laadpaalklever als de laadsessie meer dan 2 uur daarvoor is gestopt.

Tussen 23.00 en 9.00 uur wordt niet gehandhaafd. Uitgesteld laden is alleen toegestaan tussen 23.00 en 9.00 uur. Er wordt eerst een waarschuwing gegeven. Als daarna opnieuw wordt geconstateerd dat de auto te lang blijft staan nadat de accu vol is, kan er een boete van  € 100 opgelegd worden.

Een goede manier om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk e-rijders van een laadpaal gebruik kunnen maken, is het maken van onderlinge afspraken. Hiervoor zijn al diverse apps beschikbaar.

Laadpas

U kunt de oplaadpalen gebruiken met een geldige laadpas. Deze vraagt u aan via aanbieders. Vervolgens is deze bij elke laadpaal te gebruiken (uitgezonderd snelladen). De tarieven bij de laadpalen verschillen per paal en zijn afhankelijk van de eigenaar of exploitant van de paal en van de serviceprovider waar u uw laadpas heeft afgenomen. Als u een bepaalde paal veel gebruikt, is het de moeite waard om uit te zoeken welke laadpas voor u het meest voordelig is. Kijk voor meer informatie op:

Aanvraag en voorwaarden e-laadpaal

Wanneer er geen openbare elektrisch oplaadpunt dicht bij u in de buurt is en u voldoet minimaal aan de onderstaande voorwaarden, dan kunt u een e-laadpaal aanvragen. Uw aanvraag komt dan op een wachtlijst.

De belangrijkste voorwaarden

 • u bent inwoner van de gemeente Zeist of minimaal 18 uur per week werkzaam in deze gemeente
 • er is geen openbare e-laadpaal in uw buurt
 • u rijdt een elektrische of plug-in hybride, maar kunt op eigen terrein geen oplaadpunt maken. Indien u op eigen terrein kunt parkeren en/of laden, wordt uw aanvraag geweigerd.
 • u kunt met een getekende koop- of leaseovereenkomst aantonen dat u in een auto rijdt die minimaal 45 kilometer volledig elektrisch kan rijden

Aanvraagformulier e-laadpaal

Richtlijnen aanvraaglocatie openbare laadpalen

De aanvraaglocatie wordt beoordeeld op basis van onderstaande richtlijnen:

 • binnen 300 meter loopafstand van woon- of werkadres
 • aan een openbare parkeerfaciliteit, niet zijnde een parkeergarage
 • geen bestaand openbaar oplaadpunt aanwezig op een loopafstand van 300 meter
 • voldoende sociale controle
 • herkenbaar en zichtbaar
 • aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er 'privé-parkeerplaatsen' gecreëerd worden)
 • geen belemmering voor doorstroming van het overig wegverkeer
 • geen belemmering ten aanzien van straatmeubilair of (openbaar) groen
 • minimale kans op beschadiging door aanrijdingen
 • geen beschadiging van boomwortels
 • geen technische belemmeringen vanuit de netbeheerder

Criteria locatiebepaling openbare laadpaal

De locaties van de oplaadpunten worden bepaald aan de hand van een aantal criteria.

 • woonadres aanvrager
 • nabijheid van een bestaand oplaadpunt
 • mogelijkheid om op eigen terrein op te laden
 • zichtbaarheid
 • sociale controle
 • technische mogelijkheden

Voor een geschikte locatie zoekt de gemeente naar een zo efficiënt mogelijke plek; bij voorkeur een locatie waar meerdere aanvragers tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. In de praktijk is dit vaak in het midden van 2 bewoners die een laadpaal hebben aangevraagd. Er komt dus niet altijd een laadpaal voor de deur.

Om te voorkomen dat een oplaadpunt beperkt gebruikt wordt, gaat de gemeente bij het bepalen van een laadplaats in eerste instantie uit van de behoefte. Dit kan betekenen dat in bepaalde gebieden geen openbare laadpalen komen, terwijl er in gebieden waar veel vraag is, meerdere laadpalen komen. Afhankelijk van de vraag wordt hiermee een dekkende laadinfrastructuur aangelegd.

Het proces nadat u een aanvraag hebt ingediend, ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 1. Beoordeling aanvraag op volledigheid en juistheid. Onder andere moet een kopie aankoopbewijs/leasecontract bijgevoegd zijn.
 2. Beoordeling aanvraaglocatie aan de daarvoor opgestelde richtlijnen (maandelijks). Onder andere mag de aanvrager niet beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein.
 3. Voldoet de aanvraag, dan wordt een geschikte locatie bepaald, rekening houdend met onder andere loopafstand en zichtbaarheid.
 4. Vervolgens wordt een pre-check gedaan: is een laadpaal op de voorgestelde locatie technisch mogelijk? Deze check voorkomt dat er verkeersbesluit procedures worden doorlopen voor locaties die technisch onhaalbaar (of lastig) zijn.
 5. Als er een locatie bepaald is, dan wordt een verkeersbesluit opgesteld en gepubliceerd in het online Gemeenteblad en op de gemeentelijke website (www.zeist.nl/verkeersbesluiten). Afhankelijk van reacties blijft de voorgestelde locatie gelijk, of wordt die aangepast.
 6. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na publicatie bezwaar maken.
 7. Komen er bezwaren, dan moeten die eerst afgehandeld worden. Dit kan in goed overleg met de bezwaarmaker (pre-mediation) of, als dat tot niets leidt, via de Bezwarencommissie.
 8. Zijn er geen bezwaren dan is het verkeersbesluit definitief en kan de plaatsing van het oplaadpunt technisch worden voorbereid. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de planning en capaciteit bij externe partijen waardoor dit proces soms langer duurt dan gewenst, van 1 tot 6 maanden.
 9. De laadpaalaanbieder verleent opdracht aan de netbeheerder Stedin om een elektriciteitsaansluiting te realiseren.
 10. De laadaanbieder installeert het oplaadpunt. Vanwege efficiency doet hij dat per cluster van circa 3-5 palen.
 11. De laadaanbieder zorgt ervoor dat het oplaadpunt werkt en kan worden opgeleverd.