Flat Kerckebosch uit 1961 aardgasvrij

De 65 appartementen van de Kerckeboschflat aan de Prinses Marijkelaan in Zeist zijn klaar voor een aardgasvrije toekomst.

Doel

Het gebouw uit 1961 is nu Nul-Op-de-Meter: de bewoners hebben nauwelijks nog energielasten.

Wijze van verduurzamen

Dat gebeurde allereerst door isolatie, via een nieuwe, sterk isolerende schil om het gebouw. De warmtevraag die er nu nog is, is op een aardgasvrije manier ingevuld, met een minimum aan installaties. Maar liefst 93% van de eigenaren stemde voor de verduurzaming. Dit is de tweede flat in Zeist die aardgasvrij is, en de eerste waar een vereniging van eigenaren (vve) actief is. 

De flat is grondig onder handen genomen. Na de verbouwing hebben de appartementen mechanische ventilatie, gecombineerd met een systeem dat de warmte uit de uitgaande lucht haalt, om daarmee het gebouw te verwarmen. De flat wordt daarmee meestal voldoende verwarmd. In koude periodes worden de appartementen elektrisch na-verwarmd. Op het (nieuwe) dak liggen 390 zonnepanelen, warm water is geregeld via elektrische boilers en koken gaat via inductiekookplaten.

Draagvlak

De appartementen zijn van particuliere eigenaren. In 2017 begon het gesprek over een aardgasvrije toekomst. Art Herweijer, de voorzitter van het VvE-bestuur: “Wij hebben energie-advies gevraagd bij VvE-Belang (belangenvereniging voor van verenigingen van eigenaren, red.) en bij een energieadviesbureau. Enkele van de eigenaren en het bestuur hebben daarna, in 2020, het voortouw genomen voor een concreet plan.” Ze hebben daarbij de andere eigenaren steeds aangesloten gehouden. Dat leidde ertoe dat uiteindelijk 93% van de eigenaren instemde. Dit draagvlak was ruimschoots genoeg om het plan door te kunnen laten gaan.

Drie resultaten

De bewoners behalen daarmee 3 resultaten in 1 keer:

  • ze worden aardgasvrij 
  • het wooncomfort in de flats is verbeterd, qua warmte, geluid én uitstraling van de flat
  • groot onderhoud van daken, gevels en installaties is voor een groot aantal jaren achter de rug

Frank Taal, 1 van de eigenaar-initiatiefnemers: "We hebben dit gedaan terwijl de bewoners gewoon in hun appartementen konden blijven wonen. Door de wijze van bouwen konden we de overlast flink beperken. Dat is natuurlijk erg fijn voor iedereen."

Lening van het Warmtefonds

Om deze verduurzaming te financieren, heeft de vve een lening afgesloten bij het Warmtefonds. Voor rente en aflossing betalen de eigenaren een extra bedrag aan servicekosten. Maar hun energierekening is grotendeels vervallen. Ook hoeven zij de komende jaren niet extra te investeren in groot onderhoud. Per saldo betalen de bewoners per maand ongeveer € 80 meer dan in begin 2021. Nu zijn de energierekeningen flink gestegen, maar de kosten van rente en aflossing blijven gelijk.

Verrassende inzichten

De vve heeft een rekensom gemaakt, waarbij ze heeft onderzocht welke uitgaven de bewoners de komende 30 jaar moesten doen voor (groot) onderhoud. En daarnaast de uitgaven die de komende 30 jaar nodig zouden zijn voor (groot) onderhoud plus aardgasvrij worden. Dat leverde verrassende inzichten op: het aardgasvrij maken van het gebouw bleek financieel veel interessanter te zijn dan men in eerste instantie zou denken.

Financiële bijdrage van gemeente en provincie

De eigenaren hebben een innovatiesubsidie van gekregen van de gemeente Zeist (€ 229.000) en de provincie Utrecht (€ 162.500). Beide overheden vinden de kennis en ervaring die met dit project is opgedaan, heel waardevol voor andere appartementencomplexen die aardgasvrij moeten worden.