Monitor energiebesparing en duurzame energie

In Zeist hebben we besloten dat we zo spoedig mogelijk energieneutraal willen zijn, en uiterlijk in 2050. We streven ernaar dat in 2050 ons energieverbruik 50% lager is dan in 2016. De energie die we dan nog nodig hebben, wekken we op duurzame wijze op.

Elk jaar brengen we via de Duurzaamheidsmonitor in beeld hoe ver we zijn in het bereiken van die doelen. Daarover maken we een infographic Monitor energiebesparing en duurzame energie (pdf, 89 KB) .

Tekstalternatief voor de infographic

Een infographic is niet voor iedereen makkelijk te lezen. Daarom hebben we de informatie uit de infographic hieronder in tekst weergegeven.

Monitor energiebesparing en duurzame energie

Alle gegevens hebben betrekking op het grondgebied van de gemeente Zeist.

We gaan uit van gegevens uit 2021 en 2022, met als bron de Klimaatmonitor (tenzij anders vermeld).

Energiedoelstellingen van gemeente Zeist

  • Zeist is zo spoedig mogelijk energieneutraal, uiterlijk in 2050.
  • In 2050 is ons energieverbruik 50% lager dan in 2016.
  • De energie die we dan nog nodig hebben, wekken we op duurzame wijze op.

In 2050 hebben we een energieverbruik dat 50% lager is dan in 2016.

Energieverbruik (in gigawattuur)

Het totale, gecombineerde energieverbruik van woningen, bedrijven en verkeer blijft de laatste jaren steeds onder het ambitieniveau.

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2030 2050
Gewenst verbruik (ambitie) 1.093 1.080 1.066 1.053 1.039 1.025 903 608
Verbruik in woningen   454 444 441 442 441  
Verbruik in bedrijven   376 367 339 326 344  
Verbruik in verkeer (exclusief A12 en A28 en elektrisch verkeer)   251 257 257 182 186  
Verbruik totaal in Zeist 1.093 1.081 1.068 1.037 95 971    

De tabel omvat zowel fossiele energie als duurzaam opgewekte energie.

Energielabels van woningen

Het percentage woningen met een groen label A++++ tot en met C is tussen 2016 en 2022 toegenomen en benadert steeds meer het gemiddelde van Nederland.

Jaar Zeist 2016 Zeist 2022 Nederland 2022
Energielabel A 10% 26% 33%
Energielabel B 12% 11% 17%
Energielabel C 24% 22% 24%
Energielabel D 22% 19% 11%
Energielabel E 18% 10% 7%
Energielabel F 9% 7% 4%
Energielabel G 5% 5% 4%

Aantal energielabels in bovenstaande tabel is ingeschat op basis van grafiek.

In 2050 wekken we alle energie die we nodig hebben, duurzaam op.

Duurzame energieopwek (in gigawattuur)

De hoeveelheid duurzame energie die we opwekken blijft voorlopig nog achter bij de gewenste hoeveelheid. Vooralsnog alleen via zonnepanelen op daken; we hebben nog geen andere duurzame bronnen voor energieopwek in Zeist (zoals windmolens, zonnevelden, restwarmte, aardwarmte).

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030 2050
Feitelijk duurzaam opgewekte energie 2 4 6 9 14 18 28  
Doel duurzaam opgewekte energie 2 15 28 41 54 67 80 182 608

Vermogen zonnepanelen (in kilowattpiek)

We zien een flinke toename van het door zonnepanelen duurzaam opgewekte vermogen. Opgewekt vermogen door geplaatste panelen op daken. 33.000 kWp staat gelijk aan ongeveer 95.000 zonnepanelen.

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Opgewekt vermogen 4.000 5.000 7.500 12.000 16.000 22.000 33.000

Aantallen in bovenstaande tabel zijn ingeschat op basis van grafiek.

De uitstoot van CO2 brengen we steeds verder terug. De CO2-uitstoot neemt de laatste jaren af. Exclusief uitstoot van verkeer op Zeister delen van A12 en A28.

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CO2-uitstoot* 303 289 278 254 218 224
*kilotonnen CO2

We schakelen over van fossiele brandstoffen naar groene elektriciteit. 

Aantal gasaansluitingen

Het aantal aardgasaansluitingen van kleinverbruikers neemt de laatste jaren steeds verder af door overschakeling op (groene) elektriciteit. Aardgasaansluitingen van kleinverbruikers (Bron: Stedin).

Meetdatum juni 2020 augustus 2022 augustus 2023
Aantal grootverbruikersaansluitingen aardgas 120 119 106
Aantal kleinverbruikersaansluitingen aardgas 22.400 21.829 21.410

Aandeel elektrische voertuigen

Vanaf 2020 zien we een sterkere stijging van het aandeel elektrische en hybride voertuigen ten opzichte van het totale aantal voertuigen.

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Het percentage elektrische personenauto’s als aandeel van het totaal aantal personenauto’s in Zeist 1,8 2 2,3 3 4,3 6,8 7,1
Het percentage elektrische personenauto’s als aandeel van het totaal aantal personenauto’s in Zeist 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3

Aantal elektrische laadpunten

Het aantal elektrische laadpunten is binnen een paar jaar tijd snel gestegen en stijgt nog verder.

Meetmoment december 2020 december 2021 december 2022 september 2023
Aantal laadpunten 393 486 659 660