Nieuwe energie in het gemeentehuis

De gemeentelijke organisatie werkt uiteraard ook aan een duurzame organisatie. De gemeente maakt beleid voor de samenleving, maar moet en wil ook in haar eigen bedrijfsvoering ook een goed voorbeeld geven. Hoe doet ze dat?

We hebben de afgelopen jaren het energieverbruik in de gemeentelijke organisatie flink verlaagd. De CO2-uitstoot is daardoor gedaald van 6.027 ton CO2 in 2010, naar 2.610 ton in 2021. Door isolatie en het opwekken van duurzame energie, is het energieverbruik flink gedaald in bijvoorbeeld sporthallen, gymzalen, het gemeentehuis, uitvaartcentrum Zeister Bosrust, Slot Zeist en parkeergarages. Daarnaast hebben we ook stappen gezet in het energiezuiniger maken van, rioolgemalen, rioolpompen, stoplichten en dergelijke. En 43% van onze straatverlichting is nu voorzien van ledlampen (stand juni 2023).

Het doel is dat in 2030 alle gemeentelijke gebouwen aardgasvrij zijn en dat de gemeentelijke organisatie dan energieneutraal is. 

Het aantal gebouwen dat de gemeente in bezit heeft, varieert van jaar tot jaar. Er worden panden gesloopt, verkocht en aangekocht. Inmiddels hebben we 30 gebouwen en 22 andere objecten (parkeergarages, gemalen) verduurzaamd. Die gebouwen hebben nu energielabel A of B. Van deze gebouwen zijn er 7 aardgasvrij, bijvoorbeeld kinderboerderij De Brink en gymlokaal Bisonpark.

In de periode tot 2030 gaan we verder met het verduurzamen en aardgasvrij maken van de overige gebouwen en objecten. Dat aantal ligt tussen de 25 en 30, en kan van jaar tot jaar variëren. Voor 6 daarvan is al geld vrijgemaakt. We zijn daarnaast bezig met een plan om de onderwijsgebouwen te verduurzamen, in samenwerking met de scholen zelf.

De gemeente heeft ongeveer 25 wagens in gebruik:

  • wagens voor de handhavers
  • wagens die medewerkers kunnen lenen voor werkgerelateerde ritten
  • bestelwagens
  • pick-up trucks

Bij vervanging van een wagen zoeken we naar de duurzaamste variant. Dat is niet voor alle soorten wagens even eenvoudig: in sommige categorieën zijn er nog niet echt goede elektrische of hybride varianten. Inmiddels heeft de gemeente 3 elektrische en 2 hybride wagens rondrijden. Voor de dienstvoertuigen die op diesel rijden, tanken we CO2 Saving-diesel.

Bij aanbestedingen let de gemeente nadrukkelijk op duurzaamheid. We letten erop dat we duurzame, ecologisch verantwoorde en/of biologische producten inkopen en dat bijvoorbeeld elektriciteit binnen gemeentelijke gebouwen echt groen wordt ingekocht. Tenminste… als we de energievraag niet kunnen oplossen met zonnepanelen.

De gemeente heeft op veel beleidsterreinen samenwerkingsverbanden opgericht met andere gemeenten. Denk aan:

  • de Veiligheidsregio Utrecht
  • Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
  • de Regionale Sociale Dienst (RSD)
  • de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Ook binnen deze samenwerkingsverbanden is aandacht voor een energiezuinige bedrijfsvoering.

Bij de contracten die we afsluiten voor het verbranden van restafval, wegen we nadrukkelijk mee in hoeverre het in te huren bedrijf de CO2-uitstoot weet terug te dringen. De vuilniswagens van de RMN rijden op groen gas. De recyclingstations van de RMN hebben een duurzame manier om energie op te wekken. De ODRU heeft elektrische bedrijfswagens. En bij de selectie van een openbaarvervoerbedrijf, speelt nadrukkelijk mee welk bedrijf het meest energiezuinige aanbod heeft.

Bij veel activiteiten van de gemeentelijke organisatie komt CO2 vrij, bijvoorbeeld bij het verwarmen van onze gebouwen met fossiele brandstoffen. De hoeveelheid CO2 die we uitstoten, noemen we onze CO2-voetafdruk. We werken er hard aan om die voetafdruk zo klein mogelijk te laten zijn.

Sinds 2013 meet de gemeente Zeist haar eigen CO2-voetafdruk. De CO2-voetafdruk van 2022 is in november 2023 verschenen.