Nieuwe energie in het gemeentehuis

De gemeentelijke organisatie werkt uiteraard ook aan een duurzame organisatie. De gemeente maakt beleid voor de samenleving, maar moet en wil ook in haar eigen bedrijfsvoering ook een goed voorbeeld geven. Hoe doet ze dat?

De gemeente maakt in de periode tot en met 2021 circa 100 gemeentelijke gebouwen energiezuiniger. De gemeente zorgt ervoor dat 75% van de gebouwen energielabel A krijgen en 25% krijgt energielabel B. Dat leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot, vergelijkbaar met die van ruim 260 huishoudens.

Het gaat bijvoorbeeld om sporthallen, het oude raadhuis, monumentale panden, parkeergarages en een extra slag voor het zwembad. De gemeente is bezig met een plan om ook schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs te verduurzamen, in samenwerking met de scholen zelf.

Bekijk ook dit filmpje op YouTube voor meer informatie.

De gemeente heeft ongeveer 25 wagens in gebruik:

  • wagens voor de handhavers
  • wagens die medewerkers kunnen lenen voor werkgerelateerde ritten
  • bestelwagens
  • pickup-trucks

Bij vervanging van een wagen zoeken we naar de meest duurzame variant. Dat is overigens niet voor alle soorten wagens even eenvoudig: in sommige categorieën zijn er nog niet echt goede elektrische of hybride varianten. Inmiddels heeft de gemeente 1 elektrische en 1 hybride wagen rondrijden. Voor de dienstvoertuigen die op diesel rijden, tanken we SavingCo2-diesel.

Bij aanbestedingen let de gemeente nadrukkelijk op duurzaamheid. We letten erop dat we duurzame, ecologisch verantwoorde en/of biologische producten inkopen en dat bijvoorbeeld elektriciteit binnen gemeentelijke gebouwen echt groen wordt ingekocht. Tenminste… als we de energievraag niet kunnen oplossen met zonnepanelen.

De gemeente heeft op veel beleidsterreinen samenwerkingsverbanden opgericht met andere gemeenten. Denk aan:

  • de Veiligheidsregio Utrecht
  • Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
  • de Regionale Sociale Dienst (RSD)
  • de Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru)

Ook binnen deze samenwerkingsverbanden is aandacht voor een energiezuinige bedrijfsvoering.

Bij de contracten die we afsluiten voor het verbranden van restafval, wegen we nadrukkelijk mee in hoeverre het in te huren bedrijf de CO2-uitstoot weet terug te dringen. De vuilniswagens van de RMN rijden op groen gas. De recyclestations van de RMN zijn voorzien van duurzame energie-opwekking. De Odru heeft elektrische bedrijfswagens. En bij de selectie van een openbaarvervoerbedrijf, speelt nadrukkelijk mee welk bedrijf het meest energiezuinige aanbod heeft.

Bij veel activiteiten van de gemeentelijke organisatie komt CO2 vrij, bijvoorbeeld bij ons gebruik van fossiele brandstoffen. De hoeveelheid CO2-uitstoot, noemen we onze CO2-voetafdruk. We werken er hard aan om die voetafdruk zo klein mogelijk te laten zijn.

Sinds 2013 meet de gemeente Zeist haar eigen CO2-voetafdruk. De CO2-voetafdruk van 2021 is in oktober 2022 verschenen. We meten nu nog vooral hoeveel CO2 we als gemeentelijke organisatie uitstoten door fossiele energie te gebruiken. De komende jaren gaan we breder kijken. We brengen dan bijvoorbeeld ook in beeld hoeveel CO2 er vrijkomt bij de productie van de producten en materialen die we gebruiken. Door dit jaarlijks in beeld te brengen, zien we of we op de juiste weg zijn.