Onderzoek naar aardwarmte

Zon en wind zijn bekende duurzame energiebronnen, maar er zijn er méér. Aardwarmte (geothermie) is daar een voorbeeld van. Bij aardwarmte benutten we de warmte uit kilometers diepe aardlagen. Om aardwarmte te kunnen gebruiken, moeten we eerst een goed beeld hebben van hoe de aardbodem eruit ziet. Daarom wil Energie Beheer Nederland (EBN) via haar onderzoeksprogramma SCAN mogelijk een tijdelijke onderzoeksboring naast de wijk Brugakker gaan doen.

Aardwarmte

In de aardbodem is water aanwezig in (waterdoorlatende) gesteentelagen. Met iedere kilometer die je in Nederland de diepte in gaat, stijgt de temperatuur ongeveer 30 graden. Op 2 tot 3 kilometer diepte vinden we dus water van wel 60 tot 90 graden. Dit water kan worden opgepompt. De warmte wordt daarna via een warmtewisselaar uit het water gehaald en gebruikt voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen. Dat noemen we aardwarmte of geothermie. Het afgekoelde water gaat terug de ondergrond in waar het weer opwarmt door de in de bodem aanwezige warmte.

Onderzoeksboring

SCAN verkent in het voorjaar van 2024 of de locatie bij Brugakker geschikt is voor een tijdelijke onderzoeksboring. Als dat zo is vraagt SCAN vergunningen aan. Als deze worden verleend, plaatst SCAN een boortoren van 45 meter hoog en gaat SCAN een put boren van 2,2 kilometer diep. Dat zal niet eerder zijn dan eind 2025, begin 2026. De put wordt bovenaan 50 centimeter in doorsnee. Door deze put te boren kan SCAN onderzoeken hoe de aardbodem in elkaar zit. Zo krijgt SCAN bijvoorbeeld inzicht in de mate waarin deze aardlagen waterdoorlatend zijn en wat bijvoorbeeld de temperatuur van het daar aanwezige water is.

Dit onderzoek geeft meer inzicht in de vraag of aardwarmte mogelijk in de toekomst ook gebruikt kan worden om gebouwen in Zeist en in omliggende gemeenten te verwarmen. Maar het zal nog zeker enkele jaren duren voordat dat helemaal duidelijk wordt.

Deze tijdelijke boorput is puur voor onderzoek en kan niet worden gebruikt als put om aardwarmte te winnen.

Waarom bij Brugakker

In deze regio liggen veel verschillende aardlagen boven elkaar. Daarom kan SCAN met één boring in deze regio kennis opdoen over verschillende aardlagen. Dat maakt deze regio geschikt. SCAN heeft gezocht naar een grondeigenaar die zijn land beschikbaar wil stellen voor dit onderzoek. Maar omdat het onderzoek een stuk grond van meer dan 1 hectare vergt en een half jaar duurt, is niet elke grondeigenaar daartoe bereid.

De gemeente Zeist en de provincie Utrecht hebben nu stukken grond beschikbaar gesteld die zij in bezit hebben. Ook zoekt SCAN nog steeds naar andere mogelijkheden in deze omgeving. Het rood omlijnde gebied (eigenaar: provincie) wordt nader onderzocht als de locatie voor de onderzoeksboring. Op het blauw omlijnde gebied (eigenaar: gemeente Zeist) wordt mogelijk de toegangsweg aangelegd.

Effect op de omgeving

SCAN informeert de omgeving over de effecten van een eventuele onderzoeksboring voor omwonenden. Als het komt tot een vergunningaanvraag, is één van de eerste stappen het precies in kaart brengen van de effecten van de boring op de omgeving, natuur en milieu. Op de website van SCAN vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over onderzoeksboringen.

Op de hoogte blijven

U kunt zich aanmelden voor mailberichten met nieuws van EBN/SCAN over de ontwikkelingen rond de onderzoeksboring. Klik op de knop ‘Blijf op de hoogte’. Vink vervolgens ‘operationele updates’ aan. En vink dan aan: ‘Utrecht (zoekgebied)’.

EBN en SCAN

EBN is een organisatie die een deel van het klimaat- en energiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uitvoert.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Nieuwe energie voor Zeist' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief