Routekaart: stappen naar duurzame energie

De Routekaart Nieuwe Energie (pdf, 1,98 MB) uit juli 2019 geeft aan welke stappen wij ondernemen om zo snel mogelijk energieneutraal te zijn, en uiterlijk in 2050. De Routekaart is verdeeld in 5 actielijnen:

  1. Warme wijken
  2. Duurzame mobiliteit
  3. Groene bedrijven
  4. Duurzame energie
  5. Het goede voorbeeld

Hieronder leest u een samenvatting van de Routekaart.