Echtscheiding melden

Een scheiding regelt u via de rechtbank. De gemeente waar u bent getrouwd verwerkt de echtscheiding in het register van de burgerlijke stand. Bent u in het buitenland getrouwd? Dan wordt de echtscheiding in Den Haag ingeschreven.

Beëindiging geregistreerd partnerschap

De beëindiging van een geregistreerd partnerschap regelt u via een advocaat of notaris. Behalve als u kinderen jonger dan 18 jaar heeft. Dan kunt u alleen via de rechter uw partnerschap beëindigen. De gemeente waar u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, verwerkt de beëindiging partnerschap in het register van de burgerlijke stand.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over bijvoorbeeld:

  • scheiding aanvragen
  • geregistreerd partnerschap beëindigen
  • alimentatie
  • ouderlijk gezag na een scheiding