Burgemeester

Portretfoto Koos Janssen

Burgemeester Koos Janssen begon op 16 januari 2006 aan zijn burgemeesterschap in Zeist. Koos Janssen komt uit Soest, waar hij bijna 6 jaar het burgemeestersambt bekleedde. In 1993 werd hij burgemeester van de gemeente Bunnik. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1986 als wethouder in Woerden. De burgemeester heeft ook een aantal nevenfuncties.

 • Algemene coördinatie bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Inwonersparticipatie en communicatie
 • Democratische vernieuwing
 • Coördinerend portefeuillehouder en participatie Omgevingswet
 • (Regionale) samenwerking
 • Innovatie
 • Organisatieontwikkeling en Personeel en organisatie
 • Ontwikkeling gemeentelijk strategisch financieel instrumentarium

 • VRU (Veiligheidsregio Utrecht)
 • GZO (Gasbedrijf Zeist en omstreken)
 • M50 (Platform Middelgrote Gemeenten) / VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Plaatsvervangend voorzitter van het Districtelijk Veiligheidscollege Politie Utrecht Oost
 • Voorzitter Taskforce Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg Midden-Nederland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Crisisbeheersing en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, Veiligheidsregio Utrecht
 • Voorzitter jury Goudvink, jaarlijkse prijs van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (vanaf 2018)
 • Voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht
 • Lid Peers-netwerk van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
 • Voorzitter bestuur Gasbedrijf Zeist en Omstreken (GZO)
 • Lid van de Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatieve Hogeschool Utrecht

Ambassadeur

 • Samen voor Zeist
 • Stichting Met je Hart
 • Fairtrade werkgroep Zeist 

Beschermheer

 • Zeister Mannenkoor
 • Schietsportvereniging Zeist

Lid comité van aanbeveling

 • Voedselbank
 • Zeister Muziekdagen
 • Internationaal Liedfestival Zeist
 • Zilverkamer
 • MVO-prijs Zeist
 • Soesterberg Air Force Memorial
 • Gidsnetwerk
 • Hospice Heuvelrug
 • Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) afdeling Utrecht erelid

Maandagochtend 16 januari woon ik de uitvaartplechtigheid bij van Joop de Graag. In de druk bezochte aula van Zeister Bosrust delen we verhalen over hem. In mijn toespraak memoreer ik Joop als goede medewerker, als fijn mens.

’s Middags vergadert B&W. We nemen besluiten op het vlak van inkoop van en samenwerking bij doelgroepenvervoer, de verkoop van een huurkavel op woonwagencentrum Beukbergen en we spreken over de lokale gegevens van de landelijke hersteloperatie van de toeslagenaffaire. Ook feliciteren de gemeenteraad, het college en diverse andere collega’s mij met mijn dertigjarige ambtsjubileum. In januari 1993 begon ik als burgemeester in Bunnik. Daarna in 2000 in Soest. En vanaf 2006 in Zeist. Ik zit even op een wolk. Met de politie overleg ik over de jaarwisseling, een kraakactie, beveiliging en bewaking en diverse criminele activiteiten. ’s Avonds is er een werkbijeenkomst van B&W en het Gemeentelijke Management Team. We verdiepen ons onder meer in onze werkwijzen, werkactiviteiten en gemeenschappelijkheid.

Dinsdag heeft B&W een heidag. In rust en met reflectie bespreken we onze werkwijzen, samenwerking en elkaars hulp en inzicht bij ingewikkelde vraagstukken. Ook verdiepen we ons in de voornaamste thema’s in de verschillende werkportefeuilles. Het is een nuttige en plezierige teamdag.

Woensdag heb ik een bespreking over vluchtelingenwerk in Zeist. De opvang van de Oekraïners bij particulieren en in gemeentelijke accommodaties, verblijf van evacués uit Afghanistan op het Walaardt Sacré Kamp en vluchtelingen op Kamp van Zeist komen aan de orde. Werk en inkomen, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en vrijwilligerswerk passeren de revue. Gemeente en gemeenschap hebben echt hun schouders gezet onder een goede opvang en integratie. Het is ingewikkeld en dankbaar werk. In de loop van de dag werk ik aan een toespraak en spreek ik met een veteraan over het wel en wee van het leven. Ook ga ik op felicitatiebezoek in Couwenhoven. Het echtpaar Hoekstra is zestig jaar getrouwd. Het is een levendig ontmoeting.

Donderdag heb ik een interview over het belang van rekenkamers voor het werk van gemeenteraden. Ook heb ik een gesprek met buitengewoon raadslid Jarno Goosmann. Hij heeft een suggestie voor een verdiepende dialoog op het vlak van veiligheid. ’s Middags heb ik een vraaggesprek over de toekomstagenda van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Vrijdag heb ik een overleg met wethouder Walter van Dijk over BOA’s, met de gemeentesecretaris over de afronding van een klachtprocedure en met het secretariaat over mijn werkplanning. Ook maak ik nader kennis met een leidinggevende. Aan prof. F.J.M. Broekmans reik ik een Koninklijke Onderscheiding uit: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij leverde een grote bijdrage aan de verbetering van zorg voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl