Burgemeester

Burgemeester Joyce Langenacker

Joyce Langenacker is sinds 30 januari 2024 burgemeester van Zeist.

Van 2014 tot en met 2017 was ze wethouder van Haarlem met in haar portefeuille Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen en Coördinatie Sociaal Domein. Van 2016 tot en met 2017 was zij tevens locoburgemeester in Haarlem. Van december 2017 tot en met januari 2024 was ze burgemeester van Ouder-Amstel.

Op 30 januari  2024 is ze gestart als burgemeester van Zeist. Als burgemeester zet zij zich in voor een veilige en leefbare samenleving en voor gelijke kansen voor iedereen. 

Joyce Langenacker is 54 jaar, getrouwd en heeft 3 dochters.

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Inwonersparticipatie en communicatie
 • Democratische vernieuwing
 • Weerbaar bestuur
 • (Regionale) samenwerking VNG en VRU
 • Innovatie
 • Organisatieontwikkeling en Personeel en organisatie
 • Herdenkingen: holocaust, 4/5 mei, slavernijverleden

Verbonden partijen en andere samenwerkingen

 • Lid - algemeen bestuur veiligheidsregio Utrecht

Nevenfuncties

 • Plaatsvervangend voorzitter (onbezoldigd) van het Centrum voor Lokaal Bestuur
 • Voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd) van Sûr Atelier in Haarlem
 • Weerbaar Bestuur – lid van het landelijk netwerk weerbaar bestuur
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën bij de VRU