Burgemeester

Portretfoto Koos Janssen

Burgemeester Koos Janssen begon op 16 januari 2006 aan zijn burgemeesterschap in Zeist. Koos Janssen komt uit Soest, waar hij bijna 6 jaar het burgemeestersambt bekleedde. In 1993 werd hij burgemeester van de gemeente Bunnik. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1986 als wethouder in Woerden. De burgemeester heeft ook een aantal nevenfuncties.

 • Algemene coördinatie bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Inwonersparticipatie en communicatie
 • Democratische vernieuwing
 • Coördinerend portefeuillehouder en participatie Omgevingswet
 • (Regionale) samenwerking
 • Innovatie
 • Organisatieontwikkeling en Personeel en organisatie
 • Ontwikkeling gemeentelijk strategisch financieel instrumentarium

 • VRU (Veiligheidsregio Utrecht)
 • GZO (Gasbedrijf Zeist en omstreken)
 • M50 (Platform Middelgrote Gemeenten) / VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Plaatsvervangend voorzitter van het Districtelijk Veiligheidscollege Politie Utrecht Oost
 • Voorzitter Taskforce Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg Midden-Nederland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Crisisbeheersing en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, Veiligheidsregio Utrecht
 • Voorzitter jury Goudvink, jaarlijkse prijs van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (vanaf 2018)
 • Voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht
 • Lid Peers-netwerk van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
 • Voorzitter bestuur Gasbedrijf Zeist en Omstreken (GZO)
 • Lid van de Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatieve Hogeschool Utrecht

Ambassadeur

 • Samen voor Zeist
 • Stichting Met je Hart
 • Fairtrade werkgroep Zeist 

Beschermheer

 • Zeister Mannenkoor
 • Schietsportvereniging Zeist

Lid comité van aanbeveling

 • Voedselbank
 • Zeister Muziekdagen
 • Internationaal Liedfestival Zeist
 • Zilverkamer
 • MVO-prijs Zeist
 • Soesterberg Air Force Memorial
 • Gidsnetwerk
 • Hospice Heuvelrug
 • Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) afdeling Utrecht erelid

Maandag word ik de gehele dag vergezeld door iemand die geïnteresseerd is in het ambt van burgemeester. Tussen de activiteiten door spreken we over diverse aspecten van het ambt. Ook zijn er gesprekken met de loco-gemeentesecretaris en de griffier. In mijn politieoverleg komen aan de orde: een geweldsincident op een school en een grote drugsvondst in een wijk. Ook bespreken we digitale bankfraude waarvan twee ouderen slachtoffer zijn. Halverwege de ochtend spreek ik een hartelijke felicitatie uit bij de viering van het 30-jarig bestaan van Gilde Zeist. Het gildewerk is mensenwerk. Het bestuur, de vrijwilligers en coördinator Hein Teuwen zijn met hun vele activiteiten van maatschappelijke betekenis. Rond het middaguur maak ik kennis met Christopher Frans. Hij is sinds het voorjaar de nieuwe Eilandsecretaris (gemeentesecretaris) van Bonaire. Hij is op bezoek in Nederland en spreekt op verschillende plekken met mensen in het openbaar bestuur. In het kader van de Vredesweek onthul ik samen met jongeren een bordje bij de vredesboom in het Wilhelminapark. Daarna is er een ontmoeting en gesprek met jongeren in de raadzaal.

Op dinsdag vieren we tijdens de vergadering van B&W de verjaardag van wethouder Laura Hoogstraten. Ook leggen we de laatste hand aan de begroting 2024 en bespreken we diverse projecten in het centrum van Zeist. ’s Avonds buigt de agendacommissie van de gemeenteraad zich over de planning van diverse bijeenkomsten en activiteiten. Aansluitend is er voor de gehele raad een wijkwerkbezoek aan Zeist-Noord. We zijn te gast bij basisschool De Wegwijzer. Ook andere projecten en organisaties zijn aanwezig. Samen in Zeist, Jordan Montessori Lyceum, Project Voor Elkaar, Project Gerichte woningtoewijzing in de L-flat en Kringloop Zeist. Het was een informatieve en indrukwekkende avond, waarbij de harde werkelijkheid van armoede en kansenongelijkheid van met name kinderen confronterend zichtbaar werd.

Woensdag en donderdag heb ik een 24-uurs bestuursconferentie van de Veiligheidsregio Utrecht. We bezoeken de Riskfactory en Twente Safety Campus in Enschede en bespreken de menskant van de brandweer. Ook oriënteren we ons op een toekomstbestendige brandweerzorg. Donderdagavond heeft het Zeister Plaform voor Levensbeschouwing en Religies een vredesmaaltijd georganiseerd. Samen met bewoners van het asielzoekerscentrum Kamp van Zeist komen we daarvoor samen op het gemeentehuis. Samen eten verbindt mensen. Later die avond heeft de gemeenteraad een bijeenkomst over het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027. Verschillende maatschappelijke partners zijn aanwezig, zoals politie, brandweer en namens de corporaties de RK Woningstichting Zeist. Inzichten worden gedeeld en besproken. Het veiligheidsplan krijgt brede ondersteuning.

Vrijdag neem ik met het bestuurssecretariaat mijn werkzaamheden door voor de komende drie weken.

Zaterdag is er op het gemeentehuis een bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Het is een drukbezochte, gezellige ontmoeting.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl