Burgemeester

Portretfoto Koos Janssen

Burgemeester Koos Janssen begon op 16 januari 2006 aan zijn burgemeesterschap in Zeist. Koos Janssen komt uit Soest, waar hij bijna 6 jaar het burgemeestersambt bekleedde. In 1993 werd hij burgemeester van de gemeente Bunnik. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1986 als wethouder in Woerden. De burgemeester heeft ook een aantal nevenfuncties.

 • Algemene coördinatie bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Inwonersparticipatie en communicatie
 • Democratische vernieuwing
 • Coördinerend portefeuillehouder en participatie Omgevingswet
 • (Regionale) samenwerking
 • Innovatie
 • Organisatieontwikkeling en Personeel en organisatie
 • Ontwikkeling gemeentelijk strategisch financieel instrumentarium

 • VRU (Veiligheidsregio Utrecht)
 • GZO (Gasbedrijf Zeist en omstreken)
 • M50 (Platform Middelgrote Gemeenten) / VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Plaatsvervangend voorzitter van het Districtelijk Veiligheidscollege Politie Utrecht Oost
 • Voorzitter Taskforce Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg Midden-Nederland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Crisisbeheersing en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, Veiligheidsregio Utrecht
 • Voorzitter jury Goudvink, jaarlijkse prijs van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (vanaf 2018)
 • Voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht
 • Lid Peers-netwerk van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
 • Voorzitter bestuur Gasbedrijf Zeist en Omstreken (GZO)
 • Lid van de Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatieve Hogeschool Utrecht

Ambassadeur

 • Samen voor Zeist
 • Stichting Met je Hart
 • Fairtrade werkgroep Zeist 

Beschermheer

 • Zeister Mannenkoor
 • Schietsportvereniging Zeist

Lid comité van aanbeveling

 • Voedselbank
 • Zeister Muziekdagen
 • Internationaal Liedfestival Zeist
 • Zilverkamer
 • MVO-prijs Zeist
 • Soesterberg Air Force Memorial
 • Gidsnetwerk
 • Hospice Heuvelrug
 • Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) afdeling Utrecht erelid

Maandag 8 mei stem ik met communicatieadviseur Dionne Hekkers diverse werkzaamheden af. Voorbeelden zijn het aanstaand werkbezoek aan het Marokkaanse Berkane, een interview met het Leger des Heils en de komst van kinderen van basisschool Pirapoleon naar het gemeentehuis. Zij komen mijn kamer bekijken en krijgen een rondleiding langs de oude en nieuwe raadzaal en beklimmen de gemeentetoren naar de klokken. ’s Avonds verricht ik de officiële installatie van het Burgerberaad Jaarwisseling. Het is een feestelijke gebeurtenis met enthousiaste inwoners. Zij werken de komende tijd op verzoek van de gemeenteraad aan een advies voor een prettige jaarwisseling. Aansluitend heb ik een eerste overleg met de delegatie, waaronder vijf raadsleden, over het werkbezoek aan Berkane. Op 22 mei reizen we daarnaartoe voor een vierdaags programma over onderwijs, sociaal welzijn en sport.

Dinsdag nemen we in het college van B&W besluiten over het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027, over de pilot Taal en Werk voor asielzoekers en de garantie van een lening van hockeyclub SV Phoenix voor het vervangen van velden. Ook maken we kennis met een aantal nieuwe medewerkers en oriënteren we ons op de financiële stukken over 2022, 2023 en 2024. Vervolgens woon ik in Nieuwegein het afscheid bij van burgemeester Frans Backhuijs. Namens de Utrechtse burgemeesters spreek ik hem hartelijk toe. ’s Avonds komt de agendacommissie van de gemeenteraad bijeen. Onder leiding van de plaatsvervangend voorzitter van de raad, Dick van Ginkel, plannen we het werkprogramma tot aan de zomerperiode.

Woensdag heb ik een digitale ontmoeting met Jeroen Roodenburg, de Nederlandse ambassadeur in Marokko. Het is ter voorbereiding van ons werkbezoek aan Berkane. ’s Middags heb ik overleg in de adviescommissie crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht. We spreken onder andere over bevolkingszorg bij crisis en calamiteiten en de modernisering van het Staatsnoodrecht. Ook woon ik samen met wethouder Laura Hoogstraten een bijeenkomst bij van de Provinciale Regietafel Migratie & Integratie. Aan een gezamenlijke aanpak vluchtelingenopvang van 26 Utrechtse gemeenten en de provincie wordt hard gewerkt.

Donderdag verricht ik de officiële start van de Fairtrade Week bij de Wereldwinkel aan de 1e Hogeweg. Als ambassadeur van fairtrade beveel ik eerlijke en verantwoorde producten van harte aan. Ook bezoek ik het asielzoekerscentrum Kamp van Zeist. Binnenkort komen hier de eerste bewoners in.

Vrijdag bezoek ik in Lopikerkapel het voorjaarscongres van de VNG afdeling Utrecht. Het thema is gezag en gezagswaardigheid in het openbaar bestuur. Deze begrippen hangen nauw samen met betrouwbaarheid, bekwaamheid en betrokkenheid: waarden waar iedere dag weer aan gewerkt moet worden. ’s Avonds is het defilé van de Avondvierdaagse Austerlitz. Samen met de wethouders reik ik de medailles uit.

Op zaterdagavond geniet ik van het recital Internationaal Lied Festival Zeist, verzorgd door Ema Nikolovska (mezzosopraan) en Wolfram Rieger (piano).

Koos Janssen

Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl