Collegebesluiten

Wekelijks worden hier de besluiten gepubliceerd van de vergadering van het college van BenW van de week daarvoor.

Besluitenlijsten 1e kwartaal 2022